Θετική η ένταξη στην ΕΕ λέει η πλειοψηφία των Κυπρίων

Αύξηση στο ποσοστό των Κυπρίων που θεωρούν θετικό το γεγονός της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ καταγράφεται ένα χρόνο πριν τις Ευρωπαϊκές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Η ιδιότητα του μέλους και η φωνή των Κυπριών στην ΕΕ

Πιο συγκεκριμένα, το 52% των Κυπρίων πολιτών – ποσοστό που αυξήθηκε κατά 17% – θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μέλος της ΕΕ, το 13% το θεωρεί αρνητικό – ποσοστό που μειώθηκε κατά 6% – με το υπόλοιπο 35% να έχει ουδέτερη άποψη.  Στην ΕΕ των 28, ο αντίστοιχος μέσος όρος θετικής άποψης αγγίζει το 60%, ενώ μόλις το 12% το θεωρεί αρνητικό.  Αυξητική είναι και η τάση μεταξύ των Κυπρίων που πιστεύουν ότι η φωνή τους μετρά στην ΕΕ με 31% (αύξηση 7%), ποσοστό χαμηλότερο σε σχέση με το 48% της ΕΕ των 28 (αύξηση 1%).

Όσον αφορά τη συμμετοχή τους στις επόμενες Ευρωπαϊκές εκλογές τον Μάιο του 2019 οι Κύπριοι πολίτες με 49%, ίδιο ποσοστό με αυτό της ΕΕ των 28 χωρών, δηλώνουν ότι είναι ύψιστης σημασίας για αυτούς.

Παράλληλα το 25% των Κύπριων πολιτών δηλώνουν ότι τα πράγματα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση, σε αντίθεση με το 45% που πιστεύουν ότι πάνε προς τη λανθασμένη κατεύθυνση.

Δημοκρατία στην ΕΕ

Το 38% των Κυπρίων δηλώνει πλήρως ικανοποιημένο με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ, ενώ το 52% δεν είναι ικανοποιημένο. Στην ΕΕ των 28 το ποσοστό αυτό είναι 46% και 42% αντίστοιχα.

Στο ερώτημα κατά πόσον θα τους επηρεάσει το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι θα έχουν την ευκαιρία για δεύτερη φορά να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 55% των Κύπριων πολιτών απάντησε θετικά, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ φτάνει στο 49%.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά την εκλογική διαδικασία του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 73% των Κυπριών πολιτών θεωρεί ότι αυτό έχει νόημα μόνο αν συνοδεύεται από μια πραγματική συζήτηση για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και το μέλλον της ΕΕ, το 62% πιστεύει ότι προσδίδει μεγαλύτερη  διαφάνεια στη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής, το 63% θεωρεί ότι αποτελεί σημαντική πρόοδο για τη δημοκρατία στην ΕΕ και το 61% πιστεύει ότι δίνει περισσότερη νομιμότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ατζέντα των Ευρωπαϊκών εκλογών και τα νέα πολιτικά κόμματα

Όσον αφορά τα θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα ενόψει των προσεχών Ευρωπαϊκών Εκλογών, οι Κύπριοι πολίτες, βάζουν ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (77%) , την οικονομία και ανάπτυξη (67%)  και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας (51%).

Στο ερώτημα ότι η εμφάνιση νέων πολιτικών κομμάτων και κινημάτων σηματοδοτεί αντίθεση προς στο παραδοσιακό πολιτικό κατεστημένο, το 64% των Κύπριων πολιτών θεωρεί ότι με το να είναι απλά ενάντια σε κάτι δεν βελτιώνεται τίποτα, το 47% πιστεύει ότι χρειαζόμαστε μια πραγματική αλλαγή, την οποία μπορούν να φέρουν αυτά τα κόμματα και κινήματα. Το 46% των Κύπριων πολιτών πιστεύει ότι τα νέα πολιτικά κόμματα και κινήματα μπορούν να βρουν νέες καλύτερες λύσεις, ενώ το 35% θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία μας.

Συμπεριφορά ψηφοφόρων

Όσον αφορά τους κύριους λόγους που ψηφίζουν οι πολίτες στις Ευρωπαϊκές εκλογές, ανεξαρτήτως από το πόσο σημαντικό είναι για τους ίδιους οι εκλογές, το 66% των Κύπριων πολιτών απάντησε ότι είναι το καθήκον τους ως πολίτες, το 46% ότι ψηφίζουν συστηματικά στις εκλογές, το 38% ότι θέλουν να υποστηρίξουν την κυβέρνηση της χώρας τους και το 36% ότι αισθάνονται Ευρωπαίοι πολίτες. Σχετικά με τους λόγους που απέχουν οι πολίτες από τις Ευρωπαϊκές εκλογές, ανεξαρτήτως από το πόσο σημαντικό είναι για τους ίδιους να ψηφίσουν, το 74% των Κύπριων πολίτων απάντησε ότι η ψήφος τους δεν θα αλλάξει κάτι, το 60% πιστεύει ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και το 49% ότι δεν ενδιαφέρονται για τα πολιτικά ζητήματα ή γενικά για τις εκλογές.

Ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα για το Ευρωβαρόμετρο που έγινε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάχθηκε από  τις 11 μέχρι 22 Απριλίου 2018. Την ανέλαβε η εταιρία Kantar Public μέσω προσωπικών συναντήσεων με 27.601 πολίτες της ΕΕ στα 28 κράτη μέλη. Στην Κύπρο έλαβαν μέρος 500 άτομα.