Προβλήματα στην πληρωμή εξωδίκων λόγω τεχνικής βλάβης.

Τεχνικά προβλήματα παρατηρούνται στην ιστοσελίδα πληρωμής εξωδίκων καταγγελιών, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εξόφληση τους.

Για σκοπούς διευκόλυνσης του κοινού καθώς και προστασίας των δικαιωμάτων του, έχει γίνει σχετική ρύθμιση στις υφιστάμενες εξώδικες καταγγελίες, αλλάζοντας τις ημερομηνίες εξόφλησης τους.

Ως εκ τούτου, τα εξώδικα που εκδόθηκαν στις 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2018, θεωρείται ότι εκδόθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2018, ενώ τα εξώδικα που εκδόθηκαν στις 21, 22 και 23 Δεκεμβρίου 2018, θεωρούνται ότι εκδόθηκαν στις 25 Δεκεμβρίου 2018, με αποτέλεσμα να παρατείνεται ανάλογα η περίοδος εξόφλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να αποτείνεται στα τηλέφωνα 22607545 και 22607546, μεταξύ των ωρών 7.30π.μ. και 2.30μ.μ..