Αθλητική Ψυχολογία: Ο ρόλος του αθλητικού ψυχολόγουΑθλητική Ψυχολογία: Ο ρόλος του αθλητικού ψυχολόγου, η διαχείριση αποτυχίας και επιτυχίας και οι εξωγενείς παράγοντες.

Συζητάμε με την Αθλητική Ψυχολόγο, Θάλεια Παναγή, για το ρόλο του αθλητικού ψυχολόγου στον αθλητισμό. 


Πως ένας αθλητής μπορεί να χτίσει την αυτοπεποίθηση του, πως να διώξει το άγχος και πως οι εξωγενείς παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του.

Επίσης ποιες οι συμβουλές που δίνει σε προπονητές και γονείς για τη διαχείριση των παιδιών μικρών ηλικιών.