Άτοµα µε αναπηρίες: οδικός χάρτης και νοµοσχέδιο


  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Του
Βαλεντίνου Φακοντή*

 

 

Η εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα άτοµα µε αναπηρίες είναι ιδιαίτερα σηµαντικό κοινωνικό θέµα, το οποίο το κυπριακό κράτος θα έπρεπε να έχει ως προµετωπίδα στην κοινωνική πολιτική που εφαρµόζουµε. Λόγω της σηµασίας του, το θέµα συζητήθηκε σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εργασίας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

Το βασικότερο συµπέρασµα που εξάγεται από τη συνεδρία είναι η αδυναµία του κράτους να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τη Σύµβαση του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες. Αναπάντητες παραµένουν από το 2017 και οι συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών που παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της Σύµβασης. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του προέδρου της Κυπριακής Συνοµοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), Χριστάκη Νικολαΐδη, ότι «η κατάσταση στη χώρα µας σε ό,τι αφορά τον έµπρακτο σεβασµό των δικαιωµάτων των Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) έχει µείνει δεκαετίες πίσω…»

Είναι πλέον παραδεκτό από όλους ότι οι ξεχωριστές ανάγκες των ΑµεΑ δεν µπορούν να καλυφθούν µόνο από το ΕΕΕ και τα επιδόµατα, ούτε µε διάσπαρτες νοµοθεσίες, γι’ αυτό και απαιτείται η εκπόνηση νέου νοµοθετικού πλαισίου για τα ΑµεΑ, το οποίο να έχει αφετηρία τις ανάγκες που η κάθε αναπηρία δηµιουργεί.

Ως ΑΚΕΛ έχουµε τονίσει κατ’ επανάληψη την ανάγκη ετοιµασίας ξεχωριστής νοµοθεσίας για τα άτοµα µε αναπηρίες, η οποία να συνάδει µε τη Σύµβαση του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες, καθώς και την ανάγκη συµµόρφωσης της Κύπρου µε τη Σύµβαση του ΟΗΕ, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση, η εξάλειψη του αποκλεισµού και των διακρίσεων και η ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτιστικής ζωής.

Σηµειώνω ότι η Σύµβαση του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) θεωρείται «χάρτης πορείας» των κρατών για τη διαχείριση της αναπηρίας. Ο χάρτης πορείας διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο όλα τα δικαιώµατα και ελευθερίες θα εφαρµόζονται για τα άτοµα µε αναπηρίες. Στόχος της είναι να προωθήσει, να προστατεύσει και να διασφαλίσει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών για τα άτοµα µε αναπηρίες. Καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις των κρατών-µελών του ΟΗΕ και υποδεικνύει µέτρα για την ικανοποίηση των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες.

Καλούµε, λοιπόν, την κυβέρνηση να τηρήσει τα χρονοδιαγράµµατα που τίθενται και έστω µετά από 8 χρόνια καθυστέρηση να προχωρήσει στην ετοιµασία του σχετικού νοµοσχεδίου. Είναι καιρός πια οι πολιτικές στήριξης των ατόµων µε αναπηρίες να σταµατήσουν να ενσωµατώνονται σε πολιτικές τύπου ΕΕΕ και τα ΑµεΑ να σταµατήσουν να βιώνουν την ταλαιπωρία, τις καθυστερήσεις, τον εξευτελισµό και την παραβίαση των δικαιωµάτων τους.

* Βουλευτής ΑΚΕΛ Πάφου

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.