Αβεβαιότητα για τις χειρουργικές επεμβάσεις πέντε παιδιών – Αναμονή σχεδόν ενός χρόνου

Αγωνιούν οι γονείς οι οποίοι εδώ και μήνες αναμένουν να υποβληθούν σε επέμβαση τα παιδιά τουςΤο σοβαρότατο ζήτημα με τις επεμβάσεις των πέντε παιδιών έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων με τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους να δίνουν ο καθένας την δική του διαφορετική ερμηνεία για την κατάσταση. Η σημαντικότητα όμως της υπόθεσης αυτής είναι τεράστια αφού πρόκειται για ανθρώπινες ζωές, ενώ απαράδεκτο είναι το γεγονός ότι παραμένει ανοιχτή από το Φθινόπωρο του 2019.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», τα πέντε αυτά παιδιά, προβλέπεται, βάσει ιατρικών διαγνώσεων, να υποβληθούν σε εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση, την οποία στην Κύπρο κατέχει τα προσόντα για να διενεργήσει μόνο ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ζαχαρίας Ζαχαρίου.

Αρχικά και σύμφωνα με τα γεγονότα, τα οποία καμία πλευρά δεν αμφισβητεί, τα παιδιά αυτά είχαν εξεταστεί από γιατρούς του δημοσίου, τόσο στο Μακάρειο Νοσοκομείο όσο και στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, οι οποίοι φέρονται να ανέφεραν στους γονείς ότι το δημόσιο δεν διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και εμπειρία για να τους εξυπηρετήσει. Προς τον σκοπό αυτό είχε συγκληθεί περισσότερες από μια φορά και ιατροσυμβούλιο, το οποίο κατέληξε στην ίδια απόφαση.

Έτσι, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας προχώρησε στην προκήρυξη προσφοράς για αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο παρουσιάστηκε να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και τις χειρουργικές επεμβάσεις θα διενεργούσε ο καθηγητής Ζαχαρίου.

Ο καθηγητής, ωστόσο, βάσει της νομοθεσίας ως μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν μπορούσε να χειρουργήσει σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο και ως εκ τούτου οι χειρουργικές επεμβάσεις παρέμειναν σε εκκρεμότητα μέχρι τις 25 Ιουνίου, οπόταν και δημοσιοποιήθηκε η επιστολή των γονιών, η οποία απευθυνόταν τόσο στον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και στον υπουργό Υγείας.

Την ίδια μέρα, οι γονείς των πέντε παιδιών έλαβαν επιστολή από τον διευθυντή του Μακάρειου Νοσοκομείου, ο οποίος τους εισηγήθηκε όπως συσταθεί άμεσα μια διανοσοκομειακή ομάδα από θωρακοχειρουργούς και αναισθησιολόγους από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και το Μακάρειο Νοσοκομείο, με επικεφαλής τον δρα Ζαχαρίου για να επιληφθεί χειρουργικά και με ασφάλεια όλα τα περιστατικά, είτε στο Μακάρειο είτε στο Γενικό Νοσοκομείο, παρέχοντάς του χειρουργική αίθουσα στο άμεσο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, ο διευθυντής του Μακάρειου τόνιζε στην επιστολή του ότι «τα νοσηλευτήρια διαθέτουν πολύ καλούς αναισθησιολόγους και καρδιοθωρακοχειρουργούς με έμπειρο παραϊατρικό προσωπικό και σύγχρονο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό, ικανό να στηρίξει με ασφάλεια και τα χειρουργεία του σκαφοειδούς θώρακα».

Η ενημέρωση της οποίας έτυχαν δεν ικανοποίησε τους γονείς, οι οποίοι επανήλθαν με νέα επιστολή τους προς τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου και τον υπουργό Υγείας, εκφράζοντας έκπληξη για το γεγονός ότι «οι χειρουργικές επεμβάσεις διόρθωσης του σκαφοειδούς στέρνου από το οποίο πάσχουν τα παιδιά μας, είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν τόσο στο Μακάρειο Νοσοκομείο όσο και στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας».

Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ανέφεραν οι γονείς, «μας διαβεβαίωσε πρόσφατα γραπτώς ότι το συγκεκριμένο χειρουργείο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και για τον λόγο αυτό προέβη στη διαδικασία αναζήτησης προσφορών» και ότι «τα εν λόγω νοσοκομεία (Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και Μακάρειο) δεν διαθέτουν καν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου χειρουργείου».

Στους γονείς απάντησε με επιστολή του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι προφανώς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα επέτρεπε στον συνάδελφο Ζαχαρία Ζαχαρίου να διενεργήσει τις επεμβάσεις σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο αν οι αρμόδιες Αρχές (Υπουργείο Υγείας και ΟΚΥπΥ) πληροφορούσαν το Πανεπιστήμιο ότι οι επεμβάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στα δημόσια νοσηλευτήρια. Από την επιστολή όμως του επιστημονικού διευθυντή του Μακάρειου Νοσοκομείου προς εσάς προκύπτει ότι αυτό δεν ισχύει».

Της επιστολής αυτής, ακολούθησε ανοικτή επιστολή του καθηγητή Ζαχαρία Ζαχαρίου:

«Το 2019 αυτά τα πέντε παιδιά εξετάστηκαν από διαφορετικούς γιατρούς του δημοσίου, οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι τα παιδιά χρήζουν χειρουργείου για διόρθωση σκαφοειδούς θώρακα ή ολοκλήρωση της θεραπείας τους. Σε ημερομηνίες, οι οποίες είναι ανά πάσαν στιγμή διαθέσιμες, αρμόδιο ιατροσυμβούλιο αποτελούμενο από γιατρούς του δημοσίου, έχει αποφανθεί ότι αυτά τα χειρουργεία δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ανοικτή πρόσκληση προσφορών και μέσω της νενομισμένης διαδικασίας, καθορίστηκε το νοσηλευτήριο που διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και στο οποίο κατακυρώθηκε η προσφορά. Γνωρίζοντας ότι ως υπάλληλος του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν δικαιούμαι να προσφέρω υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα, υπέβαλα αίτηση για να χειρουργήσω αυτά τα παιδιά στον ελεύθερό μου χρόνο και χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή. Το Πρυτανικό Συμβούλιο παρέπεμψε το αίτημά μου, χωρίς εισήγηση, σε Επιτροπή του Συμβουλίου. Στις 18/2/2020 ενημερώθηκα για την απόφαση της Επιτροπής να απορρίψει το αίτημά μου.

Με νέα επιστολή μου στις 26/2/2020 ζήτησα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου να αναιρέσει την απόφασή του για χάρη της υγείας των παιδιών. Μέχρι σήμερα και παρόλο που στάλθηκε σχετική υπενθύμιση στις 6/3/2020 το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν μου έχει απαντήσει σε αυτή την επιστολή».