Αυτά είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Αστυνομίας (Φώτος)

Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για πλήρωση κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών δίνει στη δημοσιότητα η Αστυνομία. Στον κατάλογο επιτυχόντων υποψηφίων που δημοσιεύεται, αναφέρονται κατά σειρά επιτυχίας οι υποψήφιοι για πρόσληψη, με στοιχείο αναφοράς τον αριθμό υποψηφίου.

Η προκήρυξη για την προγραμματισμένη πρόσληψη για πλήρωση κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13 Δεκεμβρίου, 2019, με αριθμό προκήρυξης 5247 και αριθμό γνωστοποίησης 1055. Με την υποβολή των αιτήσεων από τους υποψηφίους, η γραπτή εξέταση διεξήχθη στις 26 Σεπτεμβρίου, 2020.

Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης έχουν δημοσιευθεί και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με Αριθμό 1191, ημερομηνίας 04 Δεκεμβρίου, 2020, με αριθμό γνωστοποίησης 982.

k1 k2 k3 k4