Αυταρχικό ύφος και πρακτικές από ΥΠΠΑΝ που θυµίζουν το 2018

Η εµµονή του αρµόδιου Υπουργού Παιδείας στις εξετάσεις τετραµήνων και οι µονοµερείς προτάσεις του για αλλαγές ακόµα και στη δοµή  των Λυκείων, θυµίζουν την εποχή των µεγάλων κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών

«Με ύφος διατακτικό απλώς ανακοινώνει στις οργανώσεις, εξουδετερώνοντας θεσµούς διαλόγου και τη συµµετοχική δηµοκρατία»

Του Ειρηναίου Πίττα

Λίγες µόλις µέρες πριν την πορεία µαθητών, γονιών και καθηγητών και συγκεκριµένα στις 4 και 5 Απριλίου ο Υπουργός Παιδείας έστειλε δύο επιστολές στις οποίες επισηµαίνει σηµαντικές αλλαγές, κάποιες από τις οποίες µάλιστα, όπως σηµειώνει, προτίθεται να εφαρµόσει από την ερχόµενη κιόλας σχολική χρονιά. Η κίνηση αυτή του υπουργού, πέρα από ερωτήµατα, φαίνεται ότι προκαλεί εκ νέου αναταραχές στους κόλπους της Παιδείας του τόπου.

Οι αλλαγές που σηµειώνει αφορούν ακόµα και τη δοµή των Λυκείων, ενώ οι εµπλεκόµενοι καταγγέλλουν ότι δεν προηγήθηκε καµία απολύτως διαβούλευση ή ενηµέρωση µε αυτούς που θα κληθούν να τις εφαρµόσουν. Ερωτηµατικά προκαλεί και το χρονικό σηµείο που επέλεξε να αποστείλει τις επιστολές ο ΥΠΠΑΝ, µιας και από πολλούς θεωρείται προσπάθεια αποπροσανατολισµού.

Αναλυτικότερα, ο Πρόδροµος Προδρόµου σηµειώνει µεταξύ άλλων ότι οι µαθητές/τριες Λυκείου και Τεχνικών Σχολών θα εξετάζονται σε τρία µόνο µαθήµατα, µε την αξιολόγηση τετραµήνου να ολοκληρώνεται σε διάστηµα µικρότερο της µιας εβδοµάδας. Η δεύτερη δε, σειρά εξετάσεων θα διεξάγεται σε απογευµατινό χρόνο.

Ο ΥΠΠΑΝ προτίθεται επίσης να επιφέρει αλλαγές στην οργάνωση σπουδών και τις κατευθύνσεις Λυκείου µε την ανάλογη αναπροσαρµογή των αναλυτικών προγραµµάτων. Περαιτέρω, από το σχολικό έτος 2022-23, σηµειώνει πως θα λειτουργήσει σε κάθε πόλη ένα Λύκειο Καλών Τεχνών και Λύκειο Ξένων Γλωσσών, στο οποίο θα φοιτούν µαθητές που θα επιλέγουν τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

Οι κατευθύνσεις στα Λύκεια αναδιοργανώνονται ως ακολούθως: α) Κλασικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές, β) Θετικές Επιστήµες – STEAM, γ) Οικονοµικές Σπουδές και Πληροφορική, δ) Γενικές Σπουδές. Τα µουσικά Σχολεία θα λειτουργήσουν σταδιακά στη βάση εξατάξιου σχολείου, µε συνύπαρξη στο ίδιο σχολείο και του Μουσικού Γυµνασίου και του αντίστοιχου Μουσικού Λυκείου.

Επίσης, καταργείται η στασιµότητα λόγω επίδοσης, µε τις επιδόσεις/βαθµούς να αναγράφονται στα ενδεικτικά/απολυτήρια ακόµα και όταν είναι κάτω από 10/20. Άλλη σηµαντική παράµετρος που αναφέρει είναι ότι οι µαθητές θα εγγράφονται στις κατευθύνσεις Λυκείου αναλόγως της επίδοσης στις γραπτές αξιολογήσεις της Γ’ Γυµνασίου. ∆ηλαδή, για παράδειγµα, για εγγραφή ενός µαθητή στην Κατεύθυνση STEAM θα απαιτείται ελάχιστη επίδοση 10/20 στα Μαθηµατικά της Γ’ Γυµνασίου.

Στο πλαίσιο της πολιτικής για δύο ξένες γλώσσες στο δηµόσιο σχολείο, η διδασκαλία της Γαλλικής αναφέρει ότι θα εισαχθεί από το 2022-23 στη Β’ Λυκείου σε όλα τα λύκεια και στη Γ’ Λυκείου στα λύκεια εκείνα και τις Τεχνικές Σχολές όπου στο παρόν σχολικό έτος είχε εισαχθεί στη Β’ τάξη.

Σηµαντικές αλλαγές προγραµµατίζει και για τις Τεχνικές Σχολές οι οποίες «µετονοµάζονται σε Τεχνολογικά και Επαγγελµατικά Λύκεια». Σε κάθε Τεχνολογικό και Επαγγελµατικό Λύκειο θα προσφέρονται τρεις κατευθύνσεις: α) Μηχανολογία, β) Ηλεκτρολογία, γ) Πολιτική Μηχανική-Κατασκευές και µια γενική κατεύθυνση Επαγγελµατικών Σπουδών και Πρακτικής Κατάρτισης. Στην τελευταία θα προβλέπεται από τη Β’ Λυκείου πρακτική εξάσκηση εκτός σχολείου (δύο µέρες την εβδοµάδα). Ενδεχοµένως να λειτουργήσει και Κατεύθυνση «Πληροφορική και Ψηφιακών Εφαρµογών». Μαθητές θα εγγράφονται στις 3 πρώτες κατευθύνσεις του Τεχνολογικού και Επαγγελµατικού Λυκείου εφόσον έχουν αντίστοιχες επιδόσεις στις γραπτές αξιολογήσεις της Γ’ Γυµνασίου, όπως προβλέπεται και για το Λύκειο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι αλλαγές που εισηγείται ο ΥΠΠΑΝ είναι τεράστιες και δεδοµένου ότι δεν έχει προηγηθεί οποιοσδήποτε διάλογος µε τους εµπλεκόµενους φορείς είναι αδύνατο να εφαρµοστούν άµεσα. Την ίδια στιγµή, υπάρχουν και πρακτικές δυσκολίες, τις όποιες το Υπουργείο έπρεπε να έχει υπόψιν του, όπως το γεγονός ότι οι µαθητές της Γ’ Γυµνασίου και του Λυκείου έχουν ήδη επιλέξει τις κατευθύνσεις που θέλουν να ακολουθήσουν την επόµενη σχολική χρονιά.

Απαράδεκτες διαδικασίες και ύφος που θυµίζει 2018

Κληθείς να σχολιάσει τις επιστολές του υπουργού, ο Πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Καθηγητών, Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, τις χαρακτήρισε ως απαράδεκτες, τόσο ως προς τις διαδικασίες, όσο και ως προς το περιεχόµενο.

Σε σχέση µε τις διαδικασίες, επεσήµανε ότι ο ΥΠΠΑΝ αναφέρεται σε αλλαγές που προτίθεται να κάνει µονοµερώς και όπως είπε «µε ύφος διατακτικό απλώς τις ανακοινώνει στις οργανώσεις εξουδετερώνοντας θεσµούς διαλόγου και τη συµµετοχική δηµοκρατία». Το ύφος, τόνισε, «θυµίζει έντονα το 2018 όταν έγιναν οι µεγάλες κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών».

Σε σχέση µε το περιεχόµενο, ο κ. Κωνσταντινόπουλος επεσήµανε πως «οι επιστολές συνιστούν παραδοχή αποτυχίας της κυβέρνησης στον τοµέα της Παιδείας, αφού ανατρέπουν αποφάσεις της ίδιας κυβέρνησης αναφορικά µε τη δοµή του λυκείου, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα».

Σηµείωσε περαιτέρω ότι για τα θέµατα αυτά η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα γίνει αξιολόγηση και η οποία θα ολοκληρωνόταν το 2018. «Σήµερα είµαστε στο 2022 και ακόµα δεν είδαµε καµία αξιολόγηση», συµπλήρωσε, επισηµαίνοντας παράλληλα ότι αντί αξιολόγησης «βλέπουµε αυτές τις πρόχειρες επιστολές που µιλούν για αλλαγές µε έναν επιφανειακό τρόπο, γεµάτο κενά, ασάφειες και ελλείψεις».

Επεσήµανε ότι το θέµα που προκύπτει µε τις επιστολές του ΥΠΠΑΝ είναι σοβαρότατο και πρέπει άµεσα να εξεταστούν στα σώµατα της ΟΕΛΜΕΚ. Καταλήγοντας, επανέλαβε πως το σκηνικό θυµίζει έντονα το 2018 «και µε αυτό το ύφος και αυτές τις διαδικασίες δεν αποκλείεται να ζήσουµε παρόµοιες καταστάσεις».

Οι µαθητές από την άλλη διαµαρτύρονται για το γεγονός ότι ο ΥΠΠΑΝ ακόµα µια φορά τους περιθωριοποιεί, καθώς δεν µπήκε καν στον κόπο να τους κοινοποιήσει τις επιστολές.

Το ΑΚΕΛ αντιλαµβάνεται τα προβλήµατα

Εν αντιθέσει µε το αρµόδιο Υπουργείο, το ΑΚΕΛ αφουγκραζόµενο τις φωνές και τις ανησυχίες όλων των εκπαιδευτικών φορέων και αντιλαµβανόµενο τα προβλήµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή του θεσµού των ενδιάµεσων εξετάσεων τετραµήνων έχει ετοιµάσει πρόταση νόµου µε την οποία καταργούνται.

Η πρόταση έχει σταλεί και στα υπόλοιπα κόµµατα, µε την ελπίδα ότι ειδικά αυτά της αντιπολίτευσης θα συµπορευτούν µε το ΑΚΕΛ, ώστε να  δηµιουργηθεί πλειοψηφία στη Βουλή. Άλλωστε, όπως σηµειώνει ο Χρίστος Χριστοφίδης, βουλευτής και επικεφαλής του Τοµέα Παιδείας ΑΚΕΛ, σε γραπτή δήλωσή του, «όλοι οµόφωνα διακηρύσσουν προς το ΥΠΠΑΝ και την κυβέρνηση ότι ο θεσµός των εξετάσεων ανά τετράµηνο έχει αποτύχει».

Το ΑΚΕΛ έχει ξεκαθαρίσει πως η πρόταση θα κατατεθεί µόνο εάν διαφανεί πως σχηµατίζεται η απαραίτητη πλειοψηφία. Αυτό που αποµένει είναι τα κόµµατα της αντιπολίτευσης που έχουν δηλώσει τη διαφωνία τους για το θεσµό, να τη µετουσιώσουν σε πράξη στηρίζοντας την πρόταση του ΑΚΕΛ.

Αποδεδειγµένη η αποτυχία των εξετάσεων τετραµήνων

Είναι πλέον πασιφανές ότι οι εξετάσεις τετραµήνων έχουν αποτύχει. Σε αυτή τη διαπίστωση προβαίνουν όλοι οι αρµόδιοι και εµπλεκόµενοι φορείς εκτός του Υπουργείου Παιδείας.

Ένα από τα βασικότερα επιχειρήµατα είναι πως κανένας από τους στόχους που είχαν τεθεί εξαρχής από το ΥΠΠΑΝ δεν έχει επιτευχθεί.

Για παράδειγµα, το ΥΠΠΑΝ στόχευε στη βελτίωση των µαθησιακών αποτελεσµάτων, ωστόσο, σύµφωνα µε τον πρόεδρο των Οργανωµένων Γονιών, Χαράλαµπο ∆ιονυσίου, ενώ η φιλοσοφία των εξετάσεων τετραµήνων ήταν να εντοπιστούν οι αδυναµίες, στην πραγµατικότητα αυτό που έγινε ήταν να λάβουν συγκριτικό χαρακτήρα.

Επίσης, το ΥΠΠΑΝ στόχευε, όπως διακήρυττε, στη µείωση της παραπαιδείας. Αντί τούτου, σύµφωνα µε τον κ. ∆ιονυσίου, από τον περασµένο ∆εκέµβρη, η παραπαιδεία έχει ανθίσει. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, µειώθηκε και ο προσωπικός ελεύθερος χρόνος των µαθητών, εν αντιθέσει µε τη διακήρυξη του ΥΠΠΑΝ ότι θα αυξανόταν.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κώστας Χατζησάββας, τόνισε στη «Χ» πως οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί. Όπως είπε, τα πιο σηµαντικά που διαπιστώνουν οι εκπαιδευτικοί είναι η συρρίκνωση του διδακτικού χρόνου, αλλά και το µεγάλο άγχος καθηγητών και µαθητών για τις εξετάσεις.

Υπογράµµισε πως έχει χαθεί η ποιοτική εκπαιδευτική και φτάσαµε σε ένα σηµείο που απλά γίνεται µηχανιστική διεκπεραίωση της εξεταστέας ύλης.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.