Το ΑΚΕΛ ετοίμασε πρόταση σε συνεργασία με οικονομολόγους για στήριξη των εργαζόμενων και της οικονομίας κατά την περίοδο της κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού.

Όπως τόνισε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ήδη έχει δοθεί στο Υπουργείο Οικονομικών και στη Βουλή την πρότασή του κόμματος για στήριξη των νοικοκυριών και της οικονομίας.

Σήμερα το ΑΚΕΛ δίνει στη δημοσιότητα ολόκληρη την πρόταση.

Δείτε ΕΔΩ την πρόταση του ΑΚΕΛ

Αναλυτικά: 

Η επεξεργασία προτάσεων από τα κόμματα κατέστη αναγκαία εξαιτίας του γεγονότος ότι η πρόταση της κυβέρνησης για παροχή κυβερνητικών εγγυήσεων στις τράπεζες θεωρείται από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία τουλάχιστον ανεπαρκής.

Γιατί είναι ακατάλληλη και ανεπαρκής η πρόταση της κυβέρνησης;

Για δύο βασικούς λόγους:

  1. Αυτό που χρειάζονται σήμερα οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά δεν είναι δάνεια, αλλά στήριξη. οι οικονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν σε πολλές εταιρείες να καλύψουν εξ’ ολοκλήρου το λειτουργικό κόστος και τους μισθούς με επιπλέον δανειοδότηση. Δεν μπορεί η ευθύνη του Κράτους για στήριξη της οικονομίας να μετατραπεί σε υποχρέωση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για αύξηση του δανεισμού από τις τράπεζες.
  2. Αυτές που θα έχουν τον καθοριστικό λόγο για το πού, σε ποιους και για ποιο σκοπό θα δίνονται τα δάνεια είναι οι τράπεζες, στις οποίες δεν γίνεται κανένας ουσιαστικός έλεγχος. Αυτό θα εκθρέψει τη διαπλοκή, τη διαφθορά και θα οδηγήσει σε διασπάθιση πολύτιμων πόρων.

Η πρόταση του ΑΚΕΛ

Πρώτη βασική διαφορά της πρότασής μας από την κυβερνητική πρόταση είναι ότι βασικός πυλώνας στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων είναι το κράτος και όχι οι τράπεζες. Το κράτος σχεδιάζει, διαμορφώνει πολιτικές και τις εφαρμόζει με δική της πρωτοβουλία και έλεγχο και δεν αφήνονται αυτά τα κρίσιμα στοιχεία στις διαθέσεις των τραπεζών.

Δεύτερη βασική διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η πρόταση του ΑΚΕΛ έχει μεγαλύτερο χρονικό βάθος. Καλύπτει τόσο την περίοδο των έκτακτων μέτρων και της ανάγκης για συντήρηση, όσο και την περίοδο της σταθεροποίησης και της ανάκαμψης που θα ακολουθήσει.

Τρίτη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στην πρώτη περίοδο το κράτος στηρίζει εργαζόμενους και επιχειρήσεις μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία που προτείνουμε. Ο στόχος είναι όσο το δυνατό περισσότερες επιχειρήσεις να παραμείνουν ανοικτές και όσο το δυνατό περισσότεροι εργαζόμενοι να έχουν δουλειά και μισθό.

Στη δεύτερη περίοδο ο δανεισμός από το κράτος θα είναι εύκολος και χαμηλότοκος και θα γίνεται με απλό τρόπο, τον οποίο επίσης υποδεικνύουμε στην πρότασή μας.

Στην πρότασή μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση ότι όσο καιρό ισχύουν οι επιδοτήσεις/δανειοδοτήσεις οι επιχειρήσεις θα δεσμεύονται να μην απολύσουν προσωπικό.

Τέταρτη διαφορά: οι πηγές χρηματοδότησης δεν περιορίζονται σε μόνο μία, όπως η πρόταση της κυβέρνησης, αλλά είναι περισσότερες. Βασική πηγή χρηματοδότησης για κάλυψη των περισσότερων αναγκών αποτελεί η έκδοση 10ετούς κρατικού ομολόγου. Το κρατικό ομόλογο συνδυάζεται με άλλες εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης, περιλαμβανομένου και των κρατικών εγγυήσεων προς τράπεζες για λιγότερα ποσά και με έλεγχο, καθώς και για αξιοποίηση σχεδίων και προγραμμάτων από την Ευρώπη.

Ελπίζουμε η κυβέρνηση να έχει ειλικρινή διάθεση για συζήτηση των προτάσεων. Το ΑΚΕΛ, όπως πάντα, είναι έτοιμο για συζήτηση με εποικοδομητική και δημιουργική διάθεση.