Αυτή η κυβέρνηση µπορεί να ισοπεδώσει τα πάντα από µόνη της!

Της
Χριστίνας Νικολάου*

 

Αυθαίρετες επεµβάσεις και παράνοµες κατασκευές, παράνοµες αναπτύξεις. Απουσία διενέργειας συστηµατικών ελέγχων για τη διασφάλιση τήρησης των όρων συγκεκριµένων αδειοδοτήσεων. Συστάσεις από την Κοµισιόν για τη µη εναρµόνιση µε διάφορες πτυχές του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτηµένου. Εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή και την περασµένη Πέµπτη 16 Ιουνίου ανακοίνωση από τον κλάδο ΠΑΣΥ∆Υ του Τµήµατος Περιβάλλοντος που επισήµαινε ότι το τµήµα είναι υποστελεχωµένο και δεν µπορεί να αντεπεξέλθει σε όλο το εύρος των αρµοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί.

Παρά τα όσα καταγράφονται πιο πάνω, ο Υπουργός ΓΑΑΠ και η κυβέρνηση συνεχίζουν να µιλούν διθυραµβικά για το έργο του υπουργείου και να έχουν επιλεκτική µνήµη. Το µοναδικό πρόβληµα που εντοπίζουν στη λειτουργία του υπουργείου είναι τις συστάσεις του 2009 για κλείσιµο των χωµατερών στην Κύπρο. Ξεχνούν µάλλον ότι από το 2013, δηλαδή για τα σχεδόν 10 προηγούµενα χρόνια, η χώρα κυβερνάται από τους ίδιους, τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον ∆ΗΣΥ.


Για χάριν των γεγονότων, όµως, να υπενθυµίσουµε ότι όταν το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κύπρο να συµµορφωθεί µε την οδηγία για τα απόβλητα, η τότε κυβέρνηση προχώρησε άµεσα σε κλείσιµο σκυβαλότοπων και ταυτόχρονα προχώρησε στο σχεδιασµό µιας ολοκληρωµένης και ορθολογικής στρατηγικής για τη διαχείριση των αποβλήτων. Στρατηγική η οποία ακυρώθηκε από τη σηµερινή κυβέρνηση Αναστασιάδη – ∆ΗΣΥ, µε αποτέλεσµα η Κύπρος όχι µόνο να κινδυνεύει µε βαριά πρόστιµα, αλλά να υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να καταλήξει ένας τεράστιος σκουπιδότοπος.

Οι προειδοποιητικές επιστολές από την ΕΕ σε σχέση µε τη διαχείριση των αποβλήτων καταγράφονται στην επίσηµη σελίδα της Κοµισιόν και µπορούµε να τις αποστείλουµε στον Υπουργό ΓΑΑΠ: 2015, 2020, 2021.

Όσον αφορά, δε, τη νέα στρατηγική για τη διαχείριση δηµοτικών αποβλήτων 2021-2027, η οποία έπρεπε να είναι ολοκληρωµένη πολύ πριν τις αρχές του 2021, αναµένεται, όπως µας ενηµερώνει ο υπουργός, να εγκριθεί κάποια στιγµή εντός του 2022 από το Υπουργικό Συµβούλιο, όταν θα έπρεπε ήδη να είναι σε εφαρµογή.


Όσον αφορά την πολυδιαφηµιζόµενη δηµιουργία Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, παρά τις διαφωνίες µας µε τον τρόπο που επέλεξε η κυβέρνηση να προχωρήσει στη σύστασή της και όχι µε την αυτή καθαυτή δηµιουργία της, αναµένουµε, αφού ακόµη δεν έχει γίνει κανένα βήµα προς αυτή την κατεύθυνση.

Το συµβάν στην περιοχή του Βασιλικού έρχεται να επιβεβαιώσει όλα όσα το ΑΚΕΛ καταγράφει τα προηγούµενα χρόνια, όχι στα πλαίσια µιας ισοπεδωτικής κριτικής, όπως θέλει να το παρουσιάσει και το αντιλαµβάνεται ο ΥΓΑΑΠ, αλλά εξαιτίας της ανάγκης να παρθούν µέτρα και αποφάσεις που θα έχουν πραγµατικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και της υγείας µας.

Ο υπουργός αντί να απαντά στο ΑΚΕΛ, µπορεί να ασκήσει το θεσµικό του ρόλο και να επιλύσει σωρεία προβληµάτων που αντιµετωπίζει το υπουργείο του.


Η στείρα κριτική δεν αποτέλεσε ποτέ τον τρόπο µε τον οποίο πολιτεύεται το ΑΚΕΛ. Αντίθετα, εντός και εκτός Βουλής έχουµε καταθέσει προτάσεις πολιτικής για την ουσιαστική και δίκαιη πράσινη µετάβαση του τόπου µας. Για δηµιουργία θέσεων εργασίας µέσα από την προστασία του περιβάλλοντος, την αύξηση του αστικού πράσινου, την αύξηση της παραγωγής ενέργειας µέσω ΑΠΕ. Η αποκατάσταση του οικοσυστήµατος ολόκληρης της Κύπρου και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος αποτελούν µονόδροµο για να επιτύχουµε περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη.

* Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ, επικεφαλής Τοµέα Ενέργειας & Περιβάλλοντος Κ.Ε. ΑΚΕΛ

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.