Αυτό είναι το κατηγορητήριο του Ευρωβουλευτή Δημ. Παπαδάκη

Το κατηγορητήριο του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΔΕΚ.

Υπενθυμίζεται πως το Πειθαρχικό Συμβούλιο του κόμματος συνήλθε το Σάββατο 01/02/2020 στην παρουσία του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη ο οποίος προτού απαντήσει στο κατηγορητήριο ήγειρε προδικαστικές ενστάσεις.

«Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αφού εξέτασε τις προδικαστικές ενστάσεις εξέδωσε απόφαση ex-tempore, απέρριψε όλες τις ενστάσεις και κάλεσε τον Δημήτρη Παπαδάκη να απαντήσει στις σχετικές κατηγορίες.
Ο Δημήτρη Παπαδάκης απάντησε μη παραδοχή.
Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στις 08/02/2020. Το σχετικό κατηγορητήριο δίδεται στην δημοσιότητα μετά και τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπαδάκη στα Μ.Μ.Ε».

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ
Λευκωσία 20 Ιανουαρίου 2020

Δημήτρη Παπαδάκη
Ευρωβουλευτή Κ.Σ. ΕΔΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Συναγωνιστή,
Με το παρόν καλείσαι να εμφανισθείς ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου το οποίο θα συνεδριάσει στα Κεντρικά Γραφεία του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, Λεωφ. Βύρωνος 40,  στη Λευκωσία την 1.2.2020 και ώρα 11.00π.μ. για την ακρόαση των πιο κάτω Πειθαρχικών Κατηγοριών που έχουν διατυπωθεί σε βάρος σου.
Πρώτη Κατηγορία
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Ενέργειες, πράξεις και συμπεριφορά οι οποίες αντίκεινται στο καταστατικό του Κόμματος, Κεφ. 2, άρθρο 5 και στις αρχές του Κ.Σ. ΕΔΕΚ οι οποίες παραβιάζουν αποφάσεις (ομόφωνες) των συλλογικών οργάνων και οι οποίες συνιστούν αντικομματική συμπεριφορά.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Κατηγορείσαι ότι  παραβίασες την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου ημερ. 21.1.2019 η οποία επικυρώθηκε  και από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη στις 27.1.2019, αρνούμενος να υλοποιήσεις το σύνολο των προνοιών που περιλαμβάνονται στο έγγραφο – συμφωνία το οποίο υπέγραψες στις 11.4.2019, όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, το οποίο περιλαμβάνει ανάληψη δεσμεύσεων σε περίπτωση εκλογής στη θέση του ευρωβουλευτή και συγκεκριμένα των προνοιών 2 και 3.

Δεύτερη Κατηγορία
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Ενέργειες, πράξεις και συμπεριφορά οι οποίες συνιστούν εκ προθέσεως εξαπάτηση των συλλογικών οργάνων του Κόμματος προς ίδιον όφελος, οι οποίες είναι αντίθετες με τις αρχές του Κ.Σ. ΕΔΕΚ.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Κατηγορείσαι ότι εξαπάτησες τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, υπογράφοντας το συγκεκριμένο έγγραφο – συμφωνία για να είσαι υποψήφιος ευρωβουλευτής και στη συνέχεια το αθέτησες προβάλλοντας διάφορους ισχυρισμούς. Οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί αθέτησης της υπογραφής σου συνιστούν παραβίαση της συμφωνίας την οποία εσύ υπέγραψες.

Τρίτη Κατηγορία
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Ενέργειες, πράξεις και συμπεριφορά οι οποίες συνιστούν συνειδητή  παραπλάνηση και παραπληροφόρηση των μελών του Κόμματος και της κοινής γνώμης, με την σκόπιμη απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων με στόχο την αποδόμηση της αξιοπιστίας της ηγεσίας και κατ΄ επέκταση του ιδίου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Κατηγορείσαι ότι τόσο στα συλλογικά όργανα του Κόμματος όσο και με δημόσιες δηλώσεις υποστηρίζεις ότι η συστέγαση του γραφείου σου ως ευρωβουλευτή του Κ.Σ. ΕΔΕΚ στο υπό ίδρυση Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κόμματος είναι παράνομη και αντιβαίνει των αποφάσεων και του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ίδια στιγμή από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι και σήμερα συστεγάζεται το Γραφείο του Ευρωβουλευτή μαζί με γραφείο Ιδιωτικής Κερδοσκοπικής Εταιρείας, καλύπτοντας το σύνολο των εξόδων λειτουργίας του από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τέταρτη Κατηγορία

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Ενέργειες, πράξεις και συμπεριφορά οι οποίες συνιστούν συνειδητή  παραπλάνηση και παραπληροφόρηση των μελών του Κόμματος και της κοινής γνώμης με την σκόπιμη απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων με στόχο την αποδόμηση της αξιοπιστίας της ηγεσίας και κατ΄ επέκταση του ιδίου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Κατηγορείσαι ότι ενώ τόσο στα συλλογικά όργανα του Κόμματος όσο και με δημόσιες δηλώσεις υποστηρίζεις ότι η εργοδότηση αριθμού συνεργατών σου  με υπόδειξη του Κόμματος είναι παράνομη και αντιβαίνει των αποφάσεων και του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ίδια στιγμή από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι και σήμερα εργοδοτείς άτομο το οποίο είναι ιδιοκτήτης και Διευθυντής Ιδιωτικής Κερδοσκοπικής Εταιρείας  από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το εν λόγω πρόσωπο προσφέρει σε πολίτες υπηρεσίες που δεν έχουν καμία σχέση με τις υποχρεώσεις του ευρωβουλευτή και για τις οποίες λαμβάνει αμοιβή.

Πέμπτη Κατηγορία
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Ενέργειες, πράξεις και συμπεριφορά οι οποίες συνιστούν συνειδητή  παραπλάνηση και παραπληροφόρηση των μελών του Κόμματος και της κοινής γνώμης με την σκόπιμη απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων  και κατά παράβαση του Καταστατικού Κεφ. 7, άρθρο 47 για την καταβολή στο ταμείο του Κόμματος ποσοστού επί των καθαρών απολαβών με στόχο την αποδόμηση της αξιοπιστίας της ηγεσίας και κατ΄ επέκταση του ιδίου του Κ. Σ. ΕΔΕΚ.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ

Κατηγορείσαι ότι με δημόσιες δηλώσεις σου απέκρυψες την πραγματικότητα και πρόβαλες αναληθή στοιχεία όσον αφορά την υποχρέωσή σου να καταβάλλεις το 10% των καθαρών απολαβών σου στο ταμείο του Κόμματος, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 2014 (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού σου). Συγκεκριμένα 10% κατέβαλες μόνο τον Ιανουάριο του 2019 και από τον Αύγουστο του 2019 μέχρι και σήμερα.  Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα η συνεισφορά σου ήταν είτε μηδενική, είτε 20 ευρώ (είκοσι ευρώ) τον μήνα.

Έκτη Κατηγορία
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Ενέργειες, πράξεις και συμπεριφορά οι οποίες συνιστούν συνειδητή αντικομματική και ανάρμοστη συμπεριφορά εναντίον του Προέδρου και των μελών του Π.Γ. του Κόμματος και απαξίωσης ομόφωνων αποφάσεων συλλογικού οργάνου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, ήτοι του Πολιτικού Γραφείου ημερομηνίας 19/12/2019.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Κατηγορείσαι ότι στις 31.12.2019, 3.1.2020 και 9.1.2020 σε δηλώσεις σου σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και συγκεκριμένα στους τηλεοπτικούς σταθμούς SIGMA και ANTENA, καθώς και στο ραδιοφωνικό σταθμό  SUPER SPORT FM αντίστοιχα, σκόπιμα απέκρυψες ουσιώδη στοιχεία και προέβαλες αναληθείς  ισχυρισμούς με στόχο τη δικαιολόγηση της συμπεριφοράς σου, την παραπλάνηση και παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης, απαξίωσης των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και την αξιοπιστία της ηγεσίας και κατ΄ επέκταση του ιδίου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ.
Εάν επιθυμείς μπορείς να καλέσεις και μάρτυρες για να καταθέσουν ή για να παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που θα παραλείψεις να παρουσιαστείς προσωπικά ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου στον προαναφερόμενο χρόνο και χώρο, το Συμβούλιο θα προχωρήσει στην ακρόαση της υπόθεσης στην απουσία σου.

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου
Δώρος Θεοδώρου
Δημήτρης Παυλίδης
Σωκράτους Σωκράτης
Μαρία Θρασυβούλου
Λεύκιος Δοράτης

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.