Αυτοί είναι οι φιναλίστ για το βραβείο Νatura 2000 – Αρχίζει διαδικτυακή ψηφοφορίαTους 27 φιναλίστ για το Βραβείο Natura 2000, που επιλέχθηκαν από 79 επιλέξιμες αιτήσεις από είκοσι έξι κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και από το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Οι επιλεγμένοι φιναλίστ προέρχονται από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και οι συμμετοχές περιλαμβάνουν και διασυνοριακά έργα.

Οι φιναλίστ κατανέμονται σε πέντε κατηγορίες: Διατήρηση, κοινωνικοοικονομικά οφέλη, επικοινωνία, συμφιλίωση συμφερόντων / αντιλήψεων και διασυνοριακή συνεργασία και δικτύωση και θα αξιολογηθούν τώρα από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή. Η Κομισιόν καλεί τους πολίτες να αρχίσουν να ψηφίζουν τους φιναλίστ μέσω διαδικτυακή ψηφοφορίας, η οποία κλείνει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο στόχος του δικτύου Natura 2000 είναι να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης. Τα λειτουργικά οικοσυστήματα στο Natura 2000 παρέχουν πολλές υπηρεσίες που ωφελούν την ανθρώπινη υγεία, την κοινωνία και την οικονομία που εκτιμάται σε 200 έως 300 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επιπλέον, στην ΕΕ, περίπου 4,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται άμεσα από υγιή οικοσυστήματα, και σημαντικό ποσοστό αυτών βρίσκεται εντός των περιοχών Natura 2000. Η διαχείριση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών της ΕΕ Natura 2000 συμβάλλει στους φιλόδοξους στόχους της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η βιοποικιλότητα στην ΕΕ θα βρίσκεται στο δρόμο της ανάκαμψης έως το 2030.