Αυτοί παπάδες, αυτοί τατάδες στην ΑνΑΔ! – Εξεταστές ειναι και οι εκπαιδευτές

Καταγγελία ότι εξεταστές επαγγελματικών προσόντων είναι ταυτόχρονα και εκπαιδευτές!

 

Διάτρητες διαδικασίες στις εξετάσεις για επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ισχύουν στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, που έχουν κοινοποιηθεί στην Υπουργό Εργασίας, στον Γενικό Ελεγκτή και στην Επίτροπο Διοικήσεως, προκύπτει σοβαρό θέμα σύγκρουσης συμφερόντων ένεκα του γεγονότος ότι εξεταστές που επιλέγονται από την ΑνΑΔ για διεκπεραίωση των εξετάσεων ως Αξιολογητές Επαγγελματικών Προσόντων, είναι ταυτόχρονα και εκπαιδευτές με δικά τους εκπαιδευτικά κέντρα! Αυτό, όπως αναφέρεται στις γραπτές καταγγελίες που δέχθηκε η ΑνΑΔ, δημιουργεί ξεκάθαρα ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, αφού αφήνει ανοικτό πεδίο για προσυνεννόηση αξιολογητών και εκπαιδευτών σε σχέση με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, είτε για αξιολογήσεις με αλλότρια κίνητρα σε περιπτώσεις στις οποίες εξεταστές, που είναι ταυτόχρονα και εκπαιδευτές, λειτουργούν ανταγωνιστικά.

Οι καταγγελίες που έχουν γίνει αναφέρονται σε παραβίαση του Περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου και ειδικά της φυσικής δικαιοσύνης, της αμεροληψίας, της χρηστής διοίκησης και της ισότητας μεταξύ άλλων.

Όπως πληροφορούμαστε, η ΑνΑΔ παραδέχεται ότι υπάρχει ζήτημα με γραπτές απαντήσεις σε σχετικά διαβήματα για τον τρόπο λειτουργίας του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων. Υπάρχει συγκεκριμένα παραδοχή ότι ο Οδηγός Πολιτικών και Διαδικασιών του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων προνοεί ρητώς για «Ασυμβίβαστα» με πολύ συγκεκριμένη αναφορά ότι άτομα που εργοδοτούνται σε Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων δεν μπορούν ταυτόχρονα να ορίζονται ως αξιολογητές.

Παρ’ όλ’ αυτά, ο όρος αυτός παραβιάζεται, όπως παραδέχεται η ΑνΑΔ, με τη δικαιολογία ότι υπάρχει δυσκολία εξεύρεσης ατόμων με προσόντα για να αξιοποιηθούν ως αξιολογητές στην Κύπρο. Υπάρχει επίσης σαφής παραδοχή ότι στις υφιστάμενες συμφωνίες με τους αξιολογητές, οι οποίες έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021, παρακάμφθηκε το ασυμβίβαστο.

Τάσος Περδίος

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.