Αυξάνονται από σήμερα οι εισφορές στο ΓεΣΥΈπειτα από τρίμηνη αναστολή λόγω πανδημίας αυξάνονται οι εισφορές στο ΓεΣΥ.

Οι εργαζόμενοι θα αντιληφθούν τις αλλαγές στο μισθό τους στο τέλος Ιουλίου.Οι εισφορές πλέον θα είναι οι ακόλουθες: Κάθε μισθωτός θα εισφέρει σε ποσοστό 2,65% επί των μηνιαίων αποδοχών του έναντι 1,7% που ήταν μέχρι τώρα. Κάθε εργοδότης (και το κράτος ως εργοδότης) θα εισφέρει σε ποσοστό 2,90% επί των αποδοχών κάθε μισθωτού του έναντι 1,85% που ήταν μέχρι τώρα. Κάθε αυτοτελώς εργαζόμενος θα εισφέρει σε ποσοστό 4,00% επί των αποδοχών του έναντι 2,55% που ήταν μέχρι τώρα.

Κάθε συνταξιούχος θα εισφέρει σε ποσοστό 2,65% επί του ποσού της σύνταξής του έναντι 1,7% που ήταν μέχρι τώρα. Κάθε πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα θα εισφέρει σε ποσοστό 2,65% επί των αποδοχών του έναντι 1,7% που ήταν μέχρι τώρα. Κάθε εισοδηματίας σε ποσοστό 2,65% επί των εισοδημάτων του έναντι 1,7% που ήταν μέχρι τώρα.

Tο πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας θα καταβάλλει σε ποσοστό 4,70% για κάθε μισθωτό, αυτοτελώς εργαζόμενο, συνταξιούχο έναντι 1,65% που ήταν μέχρι τώρα.