Σημαντική είναι η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που φαίνεται μέσα από τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και αφορούν την περίοδο 2010 – 2018. Όπως φαίνεται, ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων κατά το έτος 2018, έχει φτάσει στα υψηλά επίπεδα του 2010.

Συγκεκριμένα, κατά το 2018 τα εργατικά ατυχήματα έφτασαν στα 2.156, αριθμός που πλησιάζει αυτόν του 2010 ο οποίος έφτανε στα 2.184.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 2011 ο αριθμός ατυχημάτων έφτασε στα 2.010, το 2012 στα 1.741, το 2013 στα 1.538, το 2014 στα 1.618, το 2015 στα 1.596, το 2016 στα 1.905 και το 2017 στα 2.070.

Όσον αφορά τον αριθμό των θανατηφόρων ατυχημάτων, το 2010, έφτασαν στα 19, το 2011 στα 5, το 2012 και το 2013 στα 9, το 2014 στα 5, το 2015 στα 4, το 2016 στα 5, το 2017 στα 2 και το 2018 ο αριθμός έφτασε στα 9 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.

Σε απάντησή της η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, προς ερώτηση του Γιώργου Περδίκη αναφορικά με το θέμα, σημειώνει ότι ο δείκτης συχνότητας ατυχημάτων σε κοινοτικούς εργαζομένους είναι υψηλότερος σε σχέση με τους Κύπριους εργαζομένους. Ενώ, σε ό,τι αφορά τη σοβαρότητα των ατυχημάτων, παρατηρήθηκε ότι ο μέσος όρος των ημερών που χάθηκαν ανά ατύχημα κατά την περίοδο 2013-2018 ήταν 37 για τους αλλοδαπούς εργαζομένους, 23,7 για τους κοινοτικούς και 25,5 για τους Κύπριους εργαζομένους.

Όπως αναφέρει η κα Αιμιλιανίδου, «σε έκτακτες συνεδρίες του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας το 2018 και το 2019, καθορίστηκε σχέδιο δράσης με στοχευμένες ενέργειες που αποσκοπούν στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων. Την εφαρμογή του σχεδίου παρακολουθεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στα πλαίσια των ευρύτερων προσπαθειών που καταβάλλει το Τμήμα, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, για συνεχή βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας και μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών».

Κάλια Ανδρέου