Αυξάνονται τα κέρδη στην πλάτη των εργαζοµένων

Της
Νάτιας Κυρίτση*

 

Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης, η οποία επιχειρείται να επιβληθεί στην οικονοµία και την κοινωνία µας, η ανάθεση υπηρεσιών (outsourcing) και η µεταβίβαση επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων (γνωστή ως µεταφορά εργασιών) εξαπλώνεται ραγδαία.

Η ανάθεση υπηρεσιών αποτελεί για τους εργοδότες προσφιλή πλέον µέθοδο για µείωση του εργατικού κόστους µε προφανή στόχο τη διατήρηση ή και την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου τους. Στην ανάθεση υπηρεσιών εργαζόµενοι µε σταθερή και ρυθµισµένη µε Συλλογική Σύµβαση εργασία χάνουν την εργασία τους και η εταιρεία απαλλάσσεται από το κόστος αυτών των εργαζόµενων. Την εργασία τους αναλαµβάνουν συνήθως υπεργολάβοι, οι οποίοι εργοδοτούν εργαζόµενους µε χαµηλότερους µισθούς και ανύπαρκτα εργασιακά ωφελήµατα. Υποσκάπτεται έτσι η σταθερή και ρυθµισµένη εργασία, ακυρώνονται οι κατακτήσεις των εργαζοµένων και οι συνθήκες εργοδότησης επανέρχονται σε απαράδεκτα επίπεδα.

Η αντικατάσταση εργαζοµένων µε αξιοπρεπείς, ρυθµισµένους όρους απασχόλησης µε ευάλωτους εργαζόµενους και απαράδεκτους όρους εργοδότησης επιχειρείται και µε απολύσεις κατά τη διάρκεια µεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων, δρώσας οικονοµικής µονάδας ή τµήµατός της σε µια άλλη οικονοµική οντότητα (π.χ. µεταφορά εργασιών στις δηµόσιες αστικές συγκοινωνίες, µεταφορά εργασιών υγραερίου). […] Παρ’ ότι η σχετική νοµοθεσία προστατεύει τα δικαιώµατα του εργαζόµενου και καθορίζει τις υποχρεώσεις του εργοδότη, η πραγµατικότητα είναι πως ηθεληµένα οι εταιρείες τον παραγνωρίζουν.

Η πιθανή απώλεια εργασίας µε οικονοµικές και κοινωνικές προεκτάσεις τόσο στον ίδιο τον εργαζόµενο όσο και στην οικογένειά του τον καθιστά αυτόµατα ευάλωτο και αδύνατο έναντι του εργοδότη. Πολλοί εργαζόµενοι κάτω από αυτές τις συνθήκες αποδέχονται «προτάσεις» του εργοδότη τους για υποβολή παραίτησής τους και επαναπρόσληψή τους µε κατώτερους όρους εργασίας.

Για να γίνουµε πιο εύκολα κατανοητοί, δίνουµε ένα παράδειγµα που είναι αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Τη διαδικασία µεταφοράς των εργασιών αποθήκευσης, εµφιάλωσης και διανοµής υγραερίου στις νέες εγκαταστάσεις που έγιναν γι’ αυτό το σκοπό στην περιοχή του Βασιλικού και µάλιστα µε κρατικές «βοήθειες» και επιχορηγήσεις. Οι εργαζόµενοι στην περιοχή της Λάρνακας βρίσκονται αυτή τη στιγµή σε µεγάλη αναστάτωση και αγωνία, γιατί κυκλοφορούν σενάρια -τα οποία δυστυχώς δεν διαψεύδονται- που παραπέµπουν σε υποβάθµιση των όρων εργοδότησης και καταστρατήγηση των Συλλογικών Συµβάσεων µέσα από τη χρησιµοποίηση πρακτικών, όπως η ανάθεση (outsourcing) και η µεταφορά εργασιών. Και αυτό παρά το γεγονός ότι νοµικές γνωµατεύσεις που οι ίδιοι έχουν ζητήσει συνηγορούν ότι κάτι τέτοιο όχι µόνο δεν θα ήταν συνδικαλιστικά αποδεκτό, αλλά δεν θα ήταν ούτε και νόµιµο.

Είναι πολύ καλά γνωστό πως το εργασιακό σύστηµα στην Κύπρο βασίζεται στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτικών οργανώσεων, µε το κράτος στο ρόλο του µεσολαβητή και εγγυητή της νοµιµότητας και της τήρησης του Κώδικα Βιοµηχανικών Σχέσεων. Συνεπώς, κάθε πλευρά εκ των τριών έχει να διαδραµατίσει το δικό της ρόλο.

Κατά την άποψή µας ο ρόλος του κράτους οφείλει να είναι ξεκάθαρος και αποφασιστικός. Στις σηµερινές κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες δεν µπορεί να είναι αποδεκτά φαινόµενα απορρύθµισης της εργασίας, παραβίασης των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και αµφισβήτησης της νοµιµότητας. Αναµένουµε από το κράτος να είναι αρωγός στην προστασία του εργαζόµενου, του αδύνατου.

Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα της ΠΕΟ ήταν πάντα ξεκάθαρο ως προς το χειρισµό αυτών των θεµάτων. Ούτε η ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους, ούτε οι απολύσεις κι ο εκβιασµός εργαζόµενων κατά τη µεταβίβαση επιχειρήσεων για αλλαγή του εργασιακού τους καθεστώτος µπορεί να γίνει αποδεκτή πρακτική. Μεθοδεύσεις και αυθαιρεσίες που υπονοµεύουν τις εργασιακές σχέσεις και παίρνουν χρόνια πίσω τα εργασιακά ζητήµατα της χώρας µας δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν αποδεκτές. Αυτό πρέπει να το έχουν υπόψιν τους και οι εργοδοτικές οργανώσεις αλλά και η κυβέρνηση. Η εργασιακή ειρήνη δεν είναι µονόδροµος.

* Ε.Γ. ΣΕΓ∆ΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ Λάρνακας

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.