Αυξημένες κατά 52,9% οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο του 2022 σε σχέση με πέρσι

Êýðñéïé êáé ôïõñßóôåò áðïëáìâÜíïõí ôçí èÜëáóóá óôçí ðáñáëßá ôïõ Nissi Beach óôçí Áãßá ÍÜðá, êáèþò ï õäñÜñãõñïò óêáñöÜëùóå ôïõò 43 âáèìïýò êåëóßïõ, Ôñßôç 03 Áõãïýóôïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ
  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο τον Ιούλιο 2022 ανήλθαν σε 454.657 σε σύγκριση με 297.308 τον Ιούλιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 52,9%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, αύξηση παρουσίασαν και οι αφίξεις τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκεκριμένα, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.676.039 σε σύγκριση με 638.292 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ 320.589 ήταν αφίξεις την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020. Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019 οι αφίξεις ήταν 2.181.994 άτομα.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον προηγούμενο μήνα, αφού αποτέλεσαν το 38,2% (173.874) των συνολικών αφίξεων. Ακολουθούν οι αφίξεις από το Ισραήλ με ποσοστό 8,4% (38.269), από την Πολωνία με 4,7% (21.285), από τη Γερμανία με 4,7% (21.280), από τη Σουηδία με 4,3% (19.732) και από την Ελλάδα με 3,4% (15.450).

Όσον αφορά τον σκοπό του ταξιδιού για τον Ιούλιο 2022, η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι ποσοστό 84,9% των τουριστών διάλεξαν την Κύπρο για διακοπές, 12,2% επισκέφθηκε φίλους ή συγγενείς και ποσοστό 2,8% ήρθε στην Κύπρο για επαγγελματικούς σκοπούς.  Για τον περασμένο Ιούλιο, τα αντίστοιχα ποσοστά ανήλθαν στο 85,0%, στο 11,3%, και στο 3,7%.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.