Το 2017, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) δαπάνησαν συνολικά περίπου 320 δισ. Ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α), σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Η ένταση Ε & Α, ήτοι οι δαπάνες Ε & Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο 2,07% το 2017, έναντι 2,04% το 2016. Δέκα χρόνια νωρίτερα (2007), η ένταση Ε & Α ήταν 1,77%.

Η Κύπρος το 2017 δαπάνησε 109 εκατ. Ευρώ για την Ε & Α (70 εκατ. το 2007) και αύξησε την ένταση Ε & Α στο 0,56% του ΑΕΠ (από 0,4% το 2007). Αυτή είναι η 4η χαμηλότερη βαθμολογία στην ΕΕ.

Όσον αφορά τις άλλες μεγάλες οικονομίες, η ένταση Ε & Α στην ΕΕ ήταν πολύ χαμηλότερη από τη Νότια Κορέα (4,22% το 2015), την Ιαπωνία (3,28% το 2015) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (2,76% το 2015), στο ίδιο επίπεδο με την Κίνα (2,06% το 2015) και πολύ υψηλότερα από τη Ρωσία (1,1% το 2015) και την Τουρκία (0,96%).

Προκειμένου να δοθεί κίνητρο στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, η αύξηση της έντασης Ε & Α έως το 2020 ορίστηκε στο 3% στην ΕΕ και είναι ένας από τους πέντε πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Ο τομέας των επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι ο κύριος τομέας στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες Ε & Α, αντιπροσωπεύοντας το 66% της συνολικής επένδυσης σε Ε & Α που εκταμιεύθηκε το 2017, ακολουθούμενη από τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (22%), τον δημόσιο τομέα (11%) και τον ιδιωτική μη κερδοσκοπικό τομέα (1%).

Το 2017, οι υψηλότερες εντάσεις Ε & Α καταγράφηκαν στη Σουηδία (3,33%) και στην Αυστρία (3,16%), ακολουθούμενες από τη Δανία (3,06%) και τη Γερμανία (3,02%), ενώ  Βέλγιο (2,58%) και η Γαλλία (2,25% το 2016) κατέγραψαν δαπάνες Ε & Α μεταξύ 2,0% και 3,0% του ΑΕΠ. Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, οκτώ κράτη μέλη κατέγραψαν  ένταση Ε & Α κάτω του 1%: η Ρουμανία (0,5%), η Λετονία (0,51%), η Μάλτα (0,55%), η Κύπρος (0,56%) η Βουλγαρία (0.75%) η Κροατία (0,86%), η Λιθουανία και η Σλοβακία (και τα δύο 0,88%).

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η ένταση της Ε & Α αυξήθηκε σε είκοσι ένα κράτη μέλη, με τις υψηλότερες αυξήσεις στην Αυστρία (από 2,42% το 2007 σε 3,16% το 2017 ή + 0,74) και το Βέλγιο (από 1,84% το 2007 σε 2,58% το 2017 ή + 0,74). Αντιστρόφως, η ένταση Ε & Α μειώθηκε σε έξι κράτη μέλη και πιο έντονα στη Φινλανδία (-0,59) και το Λουξεμβούργο (-0,33). Στη Μάλτα, η ένταση της Ε & Α παρέμεινε στο επίπεδο του 0,55%.

Ο κύριος τομέας στον οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα και ανάπτυξη το 2017 ήταν ο τομέας των επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Κύπρο και τη Λετονία (όπου ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν ο κυρίαρχος κλάδος) και τη Λιθουανία (όπου το μερίδιο του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν το ίδιο του τομέα των επιχειρήσεων).

Τα υψηλότερα μερίδια των δαπανών Ε & Α που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα των επιχειρήσεων παρατηρήθηκαν στη Σλοβενία ​​(75%), την Ουγγαρία (73%), την Ιρλανδία και τη Σουηδία (71%), τη Βουλγαρία και την Αυστρία (70%), τη Γερμανία (69%), το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο (και τα 68%).

Για τον κρατικό τομέα, τα υψηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στη Ρουμανία (32%), τη Λιθουανία (28%), το Λουξεμβούργο και τη Λετονία (και τα 26%). Τα υψηλότερα ποσοστά Ε & Α που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφηκαν στη Λετονία (47%), στην Πορτογαλία (43%), στην Κύπρο (42%) και στην Εσθονία (40%).

Μας έχεις Like στο Facebook ;