Του

∆ρος Ηλία Μαρκάτζιη*

 

Αποτελεί κοινότοπο πλέον το γεγονός της αύξησης του ενδιαφέροντος για τις Τεχνικές και Επαγγελµατικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και για τις αυξηµένες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε εξειδικευµένο τεχνικό ανθρώπινο δυναµικό. Οι ανάγκες γίνονται εντονότερες µε τα νέα δεδοµένα της κυπριακής οικονοµίας, καθώς και µε τα πρώτα δείγµατα ανάκαµψης που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας και την οικονοµία γενικότερα.


Παρόλο που η κυπριακή κοινωνία παραµένει, σε µεγάλο βαθµό, προκατειληµµένη εναντίον των τεχνικών επαγγελµάτων και υπέρ των επαγγελµάτων «λευκού κολλάρου», το στοίχηµα για µια πιο ελκυστική ΜΤΕΕΚ φαίνεται να κερδίζεται.

Το ποσοστό µαθητών/τριών που επιλέγουν αυτή τη µορφή Μέσης Εκπαίδευσης αυξάνεται συνεχώς και φαίνεται να φτάνει φέτος το 22%. Ένας αριθµός που πριν από µερικά χρόνια έµοιαζε απρόσιτος και ένας στόχος που θεωρήθηκε υπέρµετρα φιλόδοξος. Ωστόσο, µέσα από τους κατάλληλους χειρισµούς και τη σωστή δουλειά από µέρους του ΥΠΠ και της αρµόδιας διεύθυνσης ΜΤΕΕΚ, γίνεται πραγµατικότητα.

Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος, να καταστεί η ΜΤΕΕΚ ισότιµος εταίρος στη Μέση Εκπαίδευση και να επιλέγεται ως ένας ελκυστικός και ποιοτικός εκπαιδευτικός προορισµός. Οι επιτυχίες των αποφοίτων της ΜΤΕΕΚ τα τελευταία χρόνια, καθώς και η ποιοτική αναβάθµιση της ποιότητας των προσφερόµενων προγραµµάτων, οδήγησαν στην αύξηση του ενδιαφέροντος για φοίτηση στις Τεχνικές Σχολές.

Πιο κάτω παρατίθενται κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποδεικνύουν τόσο την ανοδική πορεία της ΜΤΕΕΚ όσο και την ορθότητα των πολιτικών του ΥΠΠ σε σχέση µε το θέµα, οι οποίες προδιαγράφουν µια άκρως αισιόδοξη συνέχεια. Η ελεύθερη περιοχή Αµµοχώστου παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ενδιαφέροντος για τη ΜΤΕΕΚ, το οποίο ξεπερνά το 34%. Υπενθυµίζεται ότι στην ελεύθερη περιοχή Αµµοχώστου λειτουργούν δύο Τεχνικές Σχολές: Παραλιµνίου και Αυγόρου.

Στην επαρχία Πάφου το ποσοστό ενδιαφέροντος ξεπερνά το 27% µε µία µόνο Τεχνική Σχολή. Παράλληλα, η προσφορά ειδικοτήτων ΜΤΕΕΚ στο Λύκειο Έµπας, κάτι που προωθείται προς υλοποίηση από τον προσεχή Σεπτέµβριο, δηµιουργεί µια νέα δυναµική, αφού το ποσοστό παιδιών από το Γυµνάσιο Έµπας που επέλεξαν ΜΤΕΕΚ έφτασε σχεδόν στο 38% περίπου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ενώ πέρσι δήλωσαν ενδιαφέρον για τα Ξενοδοχειακά και τις Επισιτιστικές Τέχνες τέσσερα παιδιά, µε τη γνωστοποίηση της πρόθεσης του ΥΠΠ για προσφορά της ειδικότητας στο εν λόγω σχολείο, φέτος υπάρχουν ήδη 18 δηλώσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση της Πόλεως Χρυσοχούς, όπου λειτουργεί Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελµατική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το ποσοστό των παιδιών που επιλέγουν φοίτηση σε ειδικότητες ΜΤΕΕΚ πλησιάζει το 40%.

Το ενδιαφέρον για τη ΜΤΕΕΚ στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεµεσού και Λάρνακας βρίσκονται λίγο πιο κάτω από τον µέσο όρο όσον αφορά στο ποσοστό µαθητών/τριών που επιλέγουν τη ΜΤΕΕΚ. Παρόλ΄ αυτά φαίνεται ότι το ποσοστό αυτό αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Μέσα από τα πιο πάνω δεδοµένα προκύπτει ότι εκεί και όπου οι Τεχνικές Σχολές βρίσκονται κοντά στις περιοχές διαµονής των παιδιών ή τουλάχιστον στην ίδια περίπου απόσταση µε τα Λύκεια, το ποσοστό των µαθητών/τριών που επιλέγουν τη ΜΤΕΕΚ είναι ιδιαίτερα αυξηµένο. Με τη βελτίωση της ενηµέρωσης των γονιών και των µαθητών για τα προγράµµατα σπουδών ΜΤΕΕΚ το ποσοστό επιλογής ΜΤΕΕΚ µπορεί να ξεπεράσει το 35%, ένα ποσοστό που µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό για την Κύπρο.

*∆ιευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

Μας έχεις Like στο Facebook ;