Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, οι αφίξεις τουριστών τον Απρίλιο 2019 ανήλθαν σε 329.308 σε σύγκριση με 314.143 τον Απρίλιο 2018, σημειώνοντας αύξηση 4,8%. Οι αφίξεις Απριλίου 2019 ήταν οι ψηλότερες που είχαμε στην Κύπρο μέχρι σήμερα κατά τον μήνα Απρίλιο.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 686.783 σε σύγκριση με 683.581 την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 0,5% αλλά και ξεπερνώντας τις αφίξεις που καταγράφηκαν ποτέ στην Κύπρο κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους .

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 5,4% τον Απρίλιο 2019 σε σχέση με τον Απρίλιο 2018 ενώ παρατηρήθηκε 2,3% αύξηση από τη Ρωσία και 37,0% αύξηση από το Ισραήλ.

Οι αφίξεις από την Ελλάδα κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Μείωση 16,4% σημειώθηκε στις αφίξεις τουριστών από τη Γερμανία και 4,5% από τη Σουηδία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο για τον Απρίλιο 2019, με ποσοστό 35,4% και ακολουθούν η Ρωσία με 15,2%, το Ισραήλ με 7,1% και η Ελλάδα με ποσοστό 6,2%.