Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2019 ανήλθαν σε 81.970 σε σύγκριση με 75.867 τον Ιανουάριο 2018, σημειώνοντας αύξηση 8,0%. Οι αφίξεις Ιανουαρίου 2019 ήταν οι ψηλότερες που είχαμε στην Κύπρο μέχρι σήμερα κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Ανάλυση μεταβολών

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 17,6% τον Ιανουάριο 2019 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2018 ενώ παρατηρήθηκε και 5,4% αύξηση από το Ισραήλ. Αντίθετα σημειώθηκε μείωση 2,0% στις αφίξεις τουριστών από την Ελλάδα και 27,3% μείωση από τη Ρωσία. Οι ποσοστιαίες μεταβολές από το ένα έτος στο άλλο για τις κυριότερες χώρες διαμονής τουριστών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Κυριότερες χώρες

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο για τον Ιανουάριο 2019, με ποσοστό 28,6% και ακολουθούν η Ελλάδα με 13,7%, το Ισραήλ με 10,6% και η Ρωσία με ποσοστό 9,6% (Πίνακας 2).

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιανουάριο 2019 ήταν για ποσοστό 53,5% των τουριστών οι διακοπές, για 25,2% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 21,2% επαγγελματικός (Πίνακας 3).

Πίνακας 1

Χώρα συνήθους διαμονής

Ιανουάριος

Αφίξεις τουριστών

% μεταβολή 2019/18

2017

        2018

2019

ΣΥΝΟΛΟ

62.611

75.867

81.970

8,0

Αυστρία

341

338

503

48,8

Βέλγιο

527

482

378

-21,6

Γαλλία

1.027

1.187

746

-37,2

Γερμανία

2.206

2.431

3.291

35,4

Δανία

228

280

385

37,5

Ελβετία (περιλ. Λίχτενσταϊν)

277

555

725

30,6

Ελλάδα

8.460

11.436

11.204

-2,0

Ηνωμένο Βασίλειο

17.404

19.945

23.447

17,6

Ισραήλ

5.241

8.240

8.684

5,4

Λίβανος

1.075

1.739

1.478

-15,0

Νορβηγία

265

351

873

148,7

Ολλανδία

299

383

518

35,2

Ουκρανία

1.130

1.687

2.079

23,2

Πολωνία

1.062

1.882

2.119

12,6

Ρωσία

13.677

10.832

7.876

-27,3

Σουηδία

378

392

881

124,7

Φινλανδία

72

64

191

198,4

Άλλες

8.942

13.643

16.592

21,6

 

Πίνακας 2

 

Χώρα συνήθους

διαμονής τουριστών

Ποσοστό (%)

Ιαν. 18

 

Ιαν. 19

 

Ηνωμένο Βασίλειο

26,3

28,6

Ελλάδα

15,1

13,7

Ισραήλ

10,9

10,6

Ρωσία

14,3

9,6

Γερμανία

3,2

4,0

Πολωνία

2,5

2,6

Ουκρανία

2,2

2,5

Άλλες χώρες

25,6

28,4

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3
Σκοπός ταξιδιού

Ποσοστό (%)

Ιαν. 17

Ιαν. 18

Ιαν. 19

Διακοπές

53,0

55,2

53,5

Επίσκεψη σε συγγενείς & φίλους

24,3

24,3

25,2

Επαγγελματικός

22,5

20,4

21,2

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Τουρίστες – Θεωρούνται οι επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον μία νύκτα στην Κύπρο.

Αφίξεις τουριστών – Ο όρος αναφέρεται σε αριθμό επισκέψεων και όχι σε αριθμό ατόμων. Αυτό διαφέρει με την έννοια ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει περισσότερες από μία επισκέψεις τη δεδομένη περίοδο αναφοράς.

Πηγή στοιχείων και κάλυψη

Τα στοιχεία προκύπτουν από την Έρευνα Ταξιδιωτών η οποία διεξάγεται στις αφίξεις και αναχωρήσεις των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, καθώς και από διοικητικές πηγές όπως τις μηνιαίες αφίξεις στα λιμάνια.

Η έρευνα καλύπτει όλα τα άτομα που περνούν από έλεγχο διαβατηρίων στα λιμάνια και αεροδρόμια της Κύπρου και αναφέρονται στην ελεγχόμενη από το κράτος περιοχή. Δεν περιλαμβάνει τους ταξιδιώτες που έρχονται και φεύγουν παράνομα μέσω λιμανιών και αεροδρομίων της κατεχόμενης περιοχής της Κύπρου.

Η αναγωγή των στοιχείων γίνεται με βάση στοιχεία που αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και από τις λίστες επιβατών των πλοίων, καθώς και στοιχεία που αποστέλλονται από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου.