Αύξηση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Κύπρο

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Σημαντική μείωση καταγράφηκε στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στους πλείστους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας στην ΕΕ το 2020, σε σύγκριση με το 1990, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ, ή European Environment Agency – EEA) τα οποία αναδημοσιεύει η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως σημειώνεται, η μόνη κατηγορία στην οποία αυξήθηκαν οι εκπομπές ήταν αυτή της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων στις οδικές μεταφορές – κατηγορία που συμπεριλαμβάνει και τις διεθνείς αερομεταφορές. Στη συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφηκε αύξηση 50 εκατομμύρια τόνων ισοδύναμου του διοξειδίου του άνθρακα (CO2-eq) το 2020 σε σχέση με το 1990 (αύξηση 7%).

Το ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα (CO2-eq) είναι μονάδα που χρησιμοποιούν οι ειδικοί για να αποτυπώσουν τις πιθανές επιπτώσεις διάφορων αερίων του θερμοκηπίου στην αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας με βάση τις επιπτώσεις του διοξειδίου του άνθρακα.

Συνολικά σε όλους τους τομείς η ΕΕ έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 1546 εκατομμύρια τόνους CO2-eq μεταξύ του 1990 και του 2020.

Στην περίπτωση της Κύπρου, οι εκπομπές αυξήθηκαν από 6,3 εκατομμύρια τόνους CO2-eq το 1990 σε 9,2 εκατομμύρια τόνους το 2020.

Ο όγκος εκπομπών για την Κύπρο αυξανόταν σταθερά από το 1990 μέχρι το 2008, όταν έφτασε τα 10,9 εκατομμύρια τόνους, και άρχισε να μειώνεται μέχρι το 2013 όταν έφτασε στα 8,7 εκατομμύρια τόνους.

Ο όγκος εκπομπών αυξήθηκε ξανά σταδιακά μέχρι το 2017 όταν έφτασε στα 10,0 εκατομμύρια και μειώνεται έκτοτε.

Το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών στην Κύπρο οφείλεται στην παραγωγή ενέργειας (6,4 εκατομμύρια τόνοι το 2020, έχοντας καταγράψει σημαντική αύξηση σε σχέση με το 1990 όταν οι εκπομπές έφταναν τους 4,0 εκατομμύρια τόνους) και στη βιομηχανία (1,3 εκατομμύρια τόνοι το 2020, αύξηση σε σχέση με 0,7 εκατομμύρια τόνους το 1990).

Σε απόλυτους αριθμούς, οι μεγαλύτερες μειώσεις στην ΕΕ μεταξύ 1990 και 2020 καταγράφηκαν στην κατανάλωση καυσίμων από τη βιομηχανία παραγωγής ενέργειας (που παράγει κυρίως ηλεκτρισμό, θερμότητα και παράγωγα καύσιμα) όπου υπήρξε μείωση 657 εκατομμυρίων τόνων CO2-eq, στη μεταποιητική βιομηχανία και τις κατασκευές (μείωση 322 εκατομμύρια τόνων) και στην κατηγορία των νοικοκυριών, του εμπορίου, των θεσμών και άλλων (μείωση 215 εκατομμύρια τόνων).

Σε σχέση με το 1990, οι τρεις αυτοί τομείς κατέγραψαν μείωση κατά 46%, 44% και 29% αντίστοιχα το 2020.

Η μεγαλύτερη σχετική μεταβολή καταγράφηκε στις διαφεύγουσες εκπομπές από καύσιμα, όπου καταγράφηκε μείωση 59% σε σχέση με το 1990. Ωστόσο οι εκπομπές αυτές αποτελούν μόλις το 1,8% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.