Συνεχή αύξηση καταγράφει ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τα τελευταία χρόνια, γεγονός που καταδεικνύει την αύξηση τιμών σε σημαντικούς κλάδους της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 2,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Νοέμβριο του 2019 ο δείκτης έφθασε στις 101,7 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019, ο τομέας της Μεταποίησης παρουσίασε άνοδο 1,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 1,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Νοέμβριο του 2018 ο δείκτης έφθασε στις 99,9 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 3,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Νοέμβριο του 2017 ο δείκτης έφθασε στις 103,0 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2017.
Επίσης σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τον Νοέμβριο σημειώνεται μείωση στο δείκτη, σε σχέση με τον Οκτώβριο. Τον Νοέμβριο 2019, ο δείκτης ανήλθε στις 104,4 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019. Τον Νοέμβριο 2018 ανήλθε στις 102,9 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 1,1% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018.

Ο μηνιαίος Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία εκφράζει την εξέλιξη των τιμών στους κλάδους των μεταλλείων και λατομείων, μεταποιητικών βιομηχανιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών. Στο δείκτη δεν περιλαμβάνονται η επεξεργασία λυμάτων, η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων και οι δραστηριότητες εξυγίανσης. Μπορεί να αποτελέσει μια πρώιμη ένδειξη για πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία έχει ως έτος βάσης το 2015, δείχνει δηλαδή τη μηνιαία μεταβολή στις τιμές σε σχέση με τον μηνιαίο μέσο όρο των τιμών κατά το 2015. Για παράδειγμα, αν ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού για κάποιο μήνα είναι 112,3 για κάποια δραστηριότητα, αυτό σημαίνει ότι οι τιμές για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αυξήθηκαν το μήνα αυτό κατά 12,3% σε σχέση με τη μέση μηνιαία τιμή του 2015.

Γιάννης Κακαρής