Αύξηση των εκτάκτων στο δημόσιο κατά 12,6% σε περίοδο ενός έτους, δείχνουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2018 το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης έφτασε στα 51.846 πρόσωπα, σε σύγκριση με 50.739 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Μάλιστα αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο το οποίο καταγράφηκε ποτέ για το μήνα Δεκέμβριο, από τότε που υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Η αύξηση στο εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης αποδίδεται αποκλειστικά στους έκτακτους. Συγκεκριμένα, οι μόνιμοι μειώθηκαν κατά 78 πρόσωπα (από 35.759 σε 34.979), ενώ αντίθετα οι έκτακτοι αυξήθηκαν κατά 1.887 πρόσωπα (από 14.980 σε 16.867).

Με τα νέα δεδομένα το 32,5% στο δημόσιο, είναι έκτακτοι. Σημειώνεται ότι τα τελευταία πέντε χρόνια (από τον Δεκέμβριο του 2013 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018) οι μόνιμοι στο δημόσιο μειώθηκαν κατά 5.884 πρόσωπα, ενώ οι έκτακτοι αυξήθηκαν κατά 8.078.

Ανά κατηγορία

Στη δημόσια υπηρεσία τον Δεκέμβριο του 2018 το εργατικό δυναμικό ανήλθε στα 17.140 πρόσωπα, σε σύγκριση με 17.181 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Δηλαδή μειώθηκε κατά 41 πρόσωπα. Οι μόνιμοι μειώθηκαν κατά 344 πρόσωπα (από 11.598 σε 11.254), ενώ οι έκτακτοι αυξήθηκαν κατά 303 πρόσωπα (από 5.583 σε 5.886). Με τα νέα δεδομένα το 34,3% στη δημόσια υπηρεσία είναι έκτακτοι. Στην εκπαιδευτική υπηρεσία το εργατικό δυναμικό ανήλθε στα 13.601 πρόσωπα, σε σύγκριση με 13.368 το προηγούμενο έτος. Δηλαδή αυξήθηκαν κατά 233 πρόσωπα.

Οι μόνιμοι μειώθηκαν κατά 164 πρόσωπα (από 10.071 σε 9.907), ενώ οι έκτακτοι αυξήθηκαν κατά 397 πρόσωπα (από 3.297 σε 3.694). Με τα νέα δεδομένα το 27,2% είναι έκτακτοι. Στις δυνάμεις ασφαλείας το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 63 πρόσωπα (από 12.544 σε 12.607).

Οι μόνιμοι μειώθηκαν κατά 132 πρόσωπα (από 7.258 σε 7.126), ενώ οι έκτακτοι αυξήθηκαν κατά 195 πρόσωπα (από 5.286 σε 5.481). Με τα νέα δεδομένα το 43,5% στις δυνάμεις ασφαλείας είναι έκτακτοι. Στο ωρομίσθιο προσωπικό το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 852 πρόσωπα (από 7.646 σε 8.498). Οι μόνιμοι μειώθηκαν κατά 14 πρόσωπα (από 6.832 σε 6.692), ενώ οι έκτακτοι αυξήθηκαν κατά 992 (από 814 σε 1.806). Με τα νέα δεδομένα το 21,3% του ωρομίσθιου προσωπικού είναι έκτακτοι.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Μας έχεις Like στο Facebook ;