Αύξηση των «κόκκινων» δανείων στις τράπεζες δείχνουν τα νέα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο τέλος Αυγούστου (σ.σ. λίγο πριν την έναρξη της περιόδου για την υποβολή των αιτήσεων για το σχέδιο Εστία) τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις εγχώριες εργασίες των τραπεζών έφτασαν στα 9,67 δισ. ευρώ ή ποσοστό 29,3%. Μάλιστα τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, τα οποία αποτελούν και το πιο προβληματικό μέρος του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, έφτασαν στα 7,83 δισ. ευρώ.

Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 14,1 εκατ. ευρώ, γεγονός το οποίο φαίνεται ότι οφείλεται κυρίως στις εκποιήσεις και τις συμφωνίες ανταλλαγής ακινήτων έναντι χρέους. Την ίδια ώρα, ωστόσο, σημειώθηκε επιδείνωση στα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, τα οποία αυξήθηκαν κατά 39,8 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, από τα 9,67 δισ. ευρώ δάνεια τα οποία βρίσκονται στα μη εξυπηρετούμενα μόνο 4,32 δισ. ευρώ καλύπτονται από συμφωνία αναδιάρθρωσης, ενώ τα υπόλοιπα 5,35 δισ. ευρώ δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε συμφωνία και ως εκ τούτου κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση.

Επισημαίνεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν μόνο τα δάνεια στις τράπεζες, όχι και στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων στις οποίες υπάρχουν άλλα 10 δισ. ευρώ περίπου μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία επίσης κινδυνεύουν με άμεση εκποίηση.

Σε χειρότερη θέση τα νοικοκυριά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ η επιδείνωση των «κόκκινων» δανείων αφορά τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις.

Στα νοικοκυριά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφτασαν στα 4,96 δισ. ευρώ ή ποσοστό 36,8% (μείωση 6,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), ενώ τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών έφτασαν στα 4,21 δισ. ευρώ (αύξηση 23,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα). Μάλιστα από τα 4,96 δισ. ευρώ δάνεια τα οποία είναι μη εξυπηρετούμενα μόνο τα 2,19 δισ. ευρώ καλύπτονται από συμφωνία αναδιάρθρωσης ενώ τα υπόλοιπα 2,75 δισ. ευρώ κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση.

Επίσης στις επιχειρήσεις τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφτασαν στα 4,38 δισ. ευρώ (μείωση 10,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), ενώ τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών έφτασαν στα 3,33 δισ. ευρώ (αύξηση 12,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα). Μάλιστα από τα 4,38 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια μόνο τα 2,51 δισ. ευρώ καλύπτονται από συμφωνία αναδιάρθρωσης, ενώ τα υπόλοιπα 2,46 δισ. ευρώ κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου