Αυξήθηκε ο Δείκτης Τιμών οικιών κατά το β΄ 3μηνο του 2019

Αύξηση κατά 0,5%, παρουσίασε το 2ο τρίμηνο του 2019, σε τριμηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ), που καταρτίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), σε συνεργασία με τις τράπεζες-μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, ενώ αύξηση κατά 2,8% σημείωσε ο Δείκτης σε ετήσια βάση.

Όσον αφορά στον γενικό δείκτη τιμών κατοικιών ανά επαρχία, καταγράφηκε επίσης αύξηση σε όλες τις επαρχίες.

«Ο δείκτης τιμών κατοικιών στην Κύπρο συνεχίζει να καταγράφει αυξητικούς ρυθμούς και ανοδική πορεία, παράλληλα με την ανάκαμψη διαφόρων μακροοικονομικών δεικτών αλλά και της ευρύτερης οικονομίας», τονίζει η ΚΤΚ προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι «υπάρχουν ανισομερείς αυξήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές αλλά και σχετικοί καθοδικοί κίνδυνοι που καθιστούν ωφέλιμη αν όχι αναγκαία τη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων».

Για παράδειγμα, η ΚΤΚ αναφέρει ότι η συνεχιζόμενη μείωση στη ζήτηση ακινήτων για σκοπούς Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ) μπορεί να περιορίσει ή να ωθήσει τις τιμές ακινήτων σε συγκεκριμένες περιοχές προς τα κάτω.

Ταυτόχρονα, τονίζει πως «η διάθεση των ακινήτων στην αγορά που έχουν περιέλθει στην κατοχή τραπεζών και Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων είναι διαδικασία που επίσης πρέπει να παρακολουθείται, λόγω ενδεχόμενης επίδρασής της στη διαμόρφωση των τιμών».

Τέλος, η ΚΤΚ υπογραμμίζει πως «τυχόν επίδραση από άλλους εξωγενείς παράγοντες, όπως το Brexit, δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δελτίο του Δείκτη Τιμών Κατοικιών που δημοσίευσε την Τετάρτη η ΚΤΚ, ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών συνέχισε την αυξητική του πορεία, τόσο για οικίες όσο και διαμερίσματα, καταγράφοντας τριμηνιαία αύξηση 0,5% το 2ο τρίμηνο του 2019.

Οι επιμέρους τριμηνιαίοι δείκτες για διαμερίσματα και οικίες αυξήθηκαν κατά 1,1% και 0,3%, αντίστοιχα.

Σε ετήσια βάση, το 2ο τρίμηνο του 2019 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2,8%, με θετικό πρόσημο για όλες τις επαρχίες. Τόσο οι τιμές διαμερισμάτων όσο και οικιών κατέγραψαν ετήσια αύξηση της τάξης του 4,3% και 2,3%,αντίστοιχα.

Παρά τις συγκρατημένες αυξήσεις που σημειώνει ο γενικός ΔΤΚ, οι διαφοροποιήσεις στις αυξήσεις ανά τύπο κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) και ανά επαρχία φαίνεται να εντατικοποιούνται.

Χαρακτηριστικά, η ΚΤΚ αναφέρει πως ιδιαίτερα σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν στις τιμές διαμερισμάτων στις επαρχίες Λάρνακας (9,4%) και Λεμεσού (7,2%).Προσθέτει ότι οι αυξήσεις αυτές επικεντρώνονται σε παράλιες περιοχές των συγκεκριμένων επαρχιών και οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη ζήτηση ακινήτων από ξένους.

Γενικά, σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι τιμές διαμερισμάτων αυξάνονται ταχύτερα σε σχέση με τις τιμές οικιών, γεγονός που φαίνεται να οφείλεται σε δύο κυρίως παράγοντες: Κατά πρώτο λόγο στη μέχρι πρόσφατα αυξημένη ζήτηση για ακίνητα από ξένους που προέρχεται από το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ) και τις άδειες μόνιμης διαμονής, όπως φαίνεται και από την σημαντικά αύξηση που καταγράφουν τα πωλητήρια έγγραφα το 2ο τρίμηνο του 2019.

Προσθέτει ότι κατά δεύτερο λόγο, φαίνεται να οφείλεται στην μη επαρκή προσφορά που φαίνεται υπάρχει προς ικανοποίηση της ζήτησης από το μερίδιο της αγοράς που τείνει να επιλέγει διαμερίσματα παρά οικίες, όπως φοιτητές και ξένοι εργάτες.

Επιπλέον, η ΚΤΚ αναφέρει ότι η ζήτηση λόγω του ΚΕΠ ξεκίνησε ήδη να παρουσιάζει κάμψη μετά την αλλαγή στα κριτήρια του προγράμματος τον Μάιο του 2019, δημιουργώντας νέα δεδομένα ως προς την μελλοντική επίδραση του προγράμματος στις τιμές ακινήτων.

Σημειώνει πως ο ΔΤΚ επηρεάζεται από το ΚΕΠ κατά κύριο λόγο έμμεσα, λόγω του ότι, από τη μια οι πωλήσεις υπερπολυτελών κατοικιών, οι οποίες γίνονται για σκοπούς απόκτησης διαβατηρίου, σε μεγάλο βαθμό δεν χρηματοδοτούνται από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, και από την άλλη η πλειοψηφία αυτών

Ανά επαρχία
————
Σε τριμηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών σημείωσε αύξηση σε όλες τις επαρχίες για πρώτη φορά από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΤΚ, καταγράφηκε αύξηση στις τιμές κατοικιών κατά 1,8% στην Αμμόχωστο, 0,8% στη Λεμεσό,0,6% στη Λάρνακα και την Πάφο και 0,3% στη Λευκωσία.

Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές στον γενικό δείκτη τιμών κατοικιών ανά επαρχία, καταγράφηκε επίσης αύξηση σε όλες τις επαρχίες. Στη Λεμεσό καταγράφηκε ετήσια αύξηση της τάξης του 5,4%, στη Λάρνακα 3,0%,στην Πάφο 2,3%, στην Αμμόχωστο 2,1% και στη Λευκωσία 1,7%, στην Πάφο κατά 1,8%, στη Λευκωσία κατά 1,7%,στην Αμμόχωστο κατά 1,3% και στη Λάρνακα 1,2%.

Όσον αφορά τις τιμές οικιών, καταγράφηκαν τριμηνιαίες αυξήσεις στην Αμμόχωστο (1,6%), στην Πάφο (0,9%), στη Λεμεσό (0,3%) και στη Λάρνακα και Λευκωσία (0,1%).

Σε ετήσια βάση, οι τιμές οικιών σημείωσαν αύξηση σε όλες τις επαρχίες. Στη Λεμεσό οι τιμές οικιών αυξήθηκαν κατά 4,5%, στην Πάφο κατά 1,8%, στη Λευκωσία κατά 1,7%, στην Αμμόχωστο κατά 1,3% και στη Λάρνακα 1,2%.

Οι τιμές διαμερισμάτων σε τριμηνιαία βάση κατέγραψαν αύξηση 2,0%στη Λάρνακα, στην Αμμόχωστο 1,9%,στη Λεμεσό 1,8% και στη Λευκωσία 0,6% και στην Πάφο 0,2%.

Σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το δελτίο της ΚΤΚ, οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο αύξηση σε όλες τις επαρχίες, με τις μεγαλύτερες να σημειώνονται στις επαρχίες Λάρνακας (9,4%) και Λεμεσού (7,2%). Οι τιμές διαμερισμάτων σημείωσαν ετήσια αύξηση 5,3%,στην Αμμόχωστο, 2,2% στην Πάφο και 1,9%στη Λευκωσία.