Αυξήθηκε το β΄ τρίμηνο 2022 το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ χειροτέρευσε η Διεθνής Επενδυτική Θέση της Κύπρου

Αύξηση κατέγραψε το δεύτερο τρίμηνο του 2022 το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου, ενώ μικρή χειροτέρευση παρουσίασε η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ), με το καθαρό εξωτερικό χρέος να αυξάνεται κατά €1,61 δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία για τις εξωτερικές στατιστικές (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε χειροτέρευση το β΄ τρίμηνο του 2022, με το έλλειμμα να αυξάνεται από €445,3 εκατ. που ήταν το β΄ τρίμηνο του 2021, στα €1.037,5 εκατ. το 2022 Τ2.

Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα  €713,5 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2022, έναντι €474,0 εκατ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Η χειροτέρευση του συγκεκριμένου ελλείμματος, σύμφωνα με την ΚΤΚ, αποτελεί απόρροια των ελλειμμάτων του ισοζυγίου αγαθών (από -€1.098,4 εκατ. σε -€1.922,6 εκατ.) και του πρωτογενούς εισοδήματος (από -€346,9 εκατ. σε -€448,3 εκατ.).

Αναφέρεται ότι οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από το πλεόνασμα των υπηρεσιών (από €1.103,7 εκατ. σε €1.377,1 εκατ.) και από τη μείωση του ελλείμματος στο δευτερογενές εισόδημα (από -€103,6 εκατ. σε -€43,7 εκατ.). Σημειώνεται ότι οι εξελίξεις για το β΄ τρίμηνο 2021, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών, καθορίστηκαν, σε μεγάλο βαθμό, από την πανδημία COVID-19.

Γεωγραφική ανάλυση Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Στοιχεία για τους γεωγραφικούς εταίρους του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου δείχνουν, σύμφωνα με την ΚΤΚ, ότι το β΄ τρίμηνο του 2022, η Κύπρος κατέγραψε διμερή πλεονάσματα έναντι της Γερμανίας

(€140,2 εκατ., από €256,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021) και του Ηνωμένου Βασιλείου (€221,9 εκατ., από -€61,5 εκατ.).

Από την άλλη πλευρά, διμερή ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καταγράφηκαν – μεταξύ άλλων- έναντι της Ελλάδας (-€775,9 εκατομμύρια ευρώ, από -€465,8 εκατομμύρια ευρώ) και της Ρωσίας (-€748,4 εκ. ευρώ, από -€1.775,7 εκ. ευρώ).

Όσον αφορά τα διμερή στοιχεία έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την ΚΤΚ, το β΄ τρίμηνο του 2022 καταγράφηκε έλλειμμα €507,9 εκατ. (από πλεόνασμα €118,2 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2021) και έλλειμμα €785,8 εκατ. έναντι της Ευρωζώνης το ίδιο τρίμηνο (από έλλειμμα €55,1 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2021).

Διεθνής επενδυτική θέση 

Εξάλλου, σύμφωνα με την ΚΤΚ, η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) της Κύπρου σημείωσε μικρή χειροτέρευση στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €27.642,0 εκατ., έναντι €27.490,5 εκατ. που ήταν το α΄ τρίμηνο του 2022.

«Η μικρή αυτή χειροτέρευση οφείλεται κυρίως στις μειώσεις που παρουσίασαν οι λοιπές επενδύσεις και σε λιγότερο βαθμό τα χρηματοοικονομικά παράγωγα. Οι εν λόγω μειώσεις αντισταθμίστηκαν, σε πολύ μικρό βαθμό, από τη βελτίωση στις άμεσες επενδύσεις, στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και των συναλλαγματικών διαθέσιμων», υπογραμμίζει η ΚΤΚ.

Η αποτίμηση της ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €9.649,6  εκατ. στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, έναντι €9.884,9 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Εξωτερικό χρέος

Επιπλέον, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στα €162.924,4 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2022, έναντι €161.529.1 εκατ. που ήταν στο α΄ τρίμηνο του 2022.

Από την άλλη, τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα μειώθηκαν και ανήλθαν στα €127.207,7 εκατ., από €127.424,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2022.

Συνεπώς, σύμφωνα με την ΚΤΚ, το καθαρό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά €1,611,6 εκατ., σε €35.716,7 εκατ. το 2022 Τ2.

Εξάλλου, προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €62.653,1 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2022, έναντι €65.206,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2022.

Ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος διαμορφώθηκε στα -€8.526,1 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2022, από -€5.932,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2022.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy