Γεμάτο… παράθυρα φαίνεται ότι είναι το σύστημα φορολογίας, αφού η Πολιτεία κλείνει συνεχώς τρύπες αλλά αναφύονται άλλες μεγαλύτερες.

Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής συζήτησε εκ νέου χθες τα προβλήματα τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια, μετά την επιβολή ΦΠΑ 19% στις αγοραπωλησίες οικοπέδων. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως τις στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν λόγω μη εναρμόνισης της νομοθεσίας στις περιπτώσεις που οι αγοραπωλησίες γίνονται με τη μορφή της μίσθωσης (leasing). Ωστόσο, κατά τη συζήτηση προέκυψαν σωρεία άλλων προβλημάτων, τα οποία επίσης χρήζουν διόρθωσης.

Το πρόβλημα το οποίο προέκυψε είναι ότι ενώ οι αγοραπωλησίες οικοπέδων με τίτλο οι οποίες επιβαρύνονται με ΦΠΑ 19% απαλλάσσονται από τα μεταβιβαστικά τέλη, στις περιπτώσεις που η πράξη γίνεται με τη μορφή της μίσθωσης επιβαρύνονται και με ΦΠΑ 19% και με μεταβιβαστικά τέλη. Από την άλλη, οι αγοραπωλησίες σπιτιών με τη μορφή της μίσθωσης απαλλάσσονται και από τον ΦΠΑ 19% και από τα μεταβιβαστικά τέλη, σε αντίθεση με τις αγοραπωλησίες με τίτλο που επιβαρύνονται είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Για τα πιο πάνω προβλήματα συμφωνήθηκε η προώθηση σχετικών προτάσεων νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής, μάλλον σε 15 μέρες, για διόρθωση των στρεβλώσεων που έχουν προκύψει. Ωστόσο παραμένει σε εκκρεμότητα πότε θα τεθούν σε εφαρμογή, αφού υπάρχει προβληματισμός να μη δημιουργηθεί νέα αναστάτωση στην αγορά.

Εν τω μεταξύ σε εκκρεμότητα παραμένει το θέμα με τα νεαρά ζευγάρια τα οποία αγοράζουν οικόπεδο για να ανεγείρουν από μόνοι τους την κατοικία τους, αφού με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία πληρώνουν ΦΠΑ 19% για το οικόπεδο και ΦΠΑ 5% για την ανέγερση της κατοικίας, σε αντίθεση με τα ζευγάρια που αγοράζουν έτοιμο σπίτι τα οποία πληρώνουν ΦΠΑ 5% για το σύνολο. Η ρύθμιση η οποία βρέθηκε είναι να τους επιστρέφεται υπό μορφή χορηγίας ποσό που θα αντιστοιχεί στο 14% του οικοπέδου. Ωστόσο αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πρόταση της κυβέρνησης, η οποία δεν κατατέθηκε ακόμη. Επίσης κατά τη χθεσινή συζήτηση προέκυψε το ερώτημα τι γίνεται με τα ζευγάρια τα οποία αγοράζουν οικόπεδο με τη μορφή της μίσθωσης. Το θέμα ανέλαβαν να διερευνήσουν οι αρμόδιοι και αν απαιτείται ρύθμιση να επανέλθουν. Ακόμη, αναφέρθηκε ότι προέκυψαν προβλήματα σχετικά με την ερμηνεία της νομοθεσίας του ΦΠΑ 19% στα οικόπεδα. Και αυτό το θέμα συμφωνήθηκε να συζητηθεί σε νέα συνεδρία. Επιπρόσθετα, προέκυψε πρόβλημα με την επιβολή ΦΠΑ 19% στους ιδιωτικούς οίκους ευγηρίας σε αντίθεση με τους δημοσίους οίκους που δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Και αυτό το θέμα ανέλαβαν να το διερευνήσουν οι αρμόδιοι.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, υπέδειξε ότι τέτοιου είδους ζητήματα θα πρέπει να εξετάζονται όλα μαζί ώστε να μη δίνονται αποσπασματικές λύσεις ή διευθετήσεις, με αποτέλεσμα να συντηρούνται προβλήματα ή να προκαλούνται καινούρια.

Παράταση για ηλεκτρονικές δηλώσεις μέχρι τις 30 Οκτωβρίου

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή Οικονομικών συζήτησε χθες πρόταση νόμου για να δοθεί παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Επίσης η ίδια πρόταση δίνει την εξουσία στον Έφορο Φορολογίας να τροποποιεί τις χρονικές προθεσμίες υποβολής φορολογικής δήλωσης και καταβολής της αυτοφορολογίας. Η πιο πάνω πρόταση αναμένεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής σε 15 μέρες.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου