Better Internet for Kids – BIK+:Το Ευρωκοινοβούλιο διαμορφώνει έναν ασφαλές ψηφιακό κόσμo για τα Παιδιά

Καθημερινά, τα παιδιά περνούν ώρες στο διαδίκτυο και εκτίθενται σε βίντεο που περιλαμβάνουν μισαλλοδοξία και βία. Η προστασία των ανηλίκων μέσω της αναβάθμισης των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων είναι προτεραιότητα για το Ευρωκοινοβούλιο, και για αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή Πολιτισμού ενέκρινε μια νέα πιο αυστηρή νομοθεσία απο το 2017.

 

 

“Κύριο μέλημά μας είναι η προστασία των ανηλίκων. Προτείναμε την προσαρμογή ορισμένων νόμων που ισχύουν για τηλεοπτικές και διαδικτυακές υπηρεσίες”, δήλωσε η εισηγήτρια της έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου, Σαμπίνε Βερχάιεν (ΕΛΚ, Γερμανία).

Σύμφωνα με τις προτάσεις της έκθεσης της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωκοινοβουλίου, οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων πρέπει να δημιουργήσουν μηχανισμούς για την αναφορά επιβλαβούς περιεχομένου.

Επίσης, η διαφήμιση προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και αλκοόλ πρέπει να απαγορεύεται κατά τη διάρκεια προβολής παιδικών τηλεοπτικών ή άλλων οπτικοακουστικών προγραμμάτων.

 

Τον  Μάιο 2022 μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μία νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (ΒΙΚ+) και το θέμα δώθηκε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωκοινοβουλίου.

Τον Μάϊο του 2022,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μία νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (ΒΙΚ+) και το θέμα δώθηκε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωκοινοβουλίου.

Από εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα προσθεσει με γνωματεύσεις και απο άλλες επιτροπές του, για προσθαφαιρέσεις προνοιών ετσι ώστε η στρατηγική να επιτελέσει τον σκοπό της που είναι η βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών που είναι κατάλληλες για την ηλικία του κάθε παιδιού και να διασφαλιστεί η προστασία, η ενδυνάμωση και ο σεβασμός όλων των παιδιών στο διαδίκτυο.


ΒΙΚ+ (Better Internet for Kids+)Το διαδικτυακό περιεχόμενο και υπηρεσίες που να είναι προσβάσιμες, κατάλληλες για την ηλικία τους, ενημερωτικές και προς το υπέρτατο συμφέρον των παιδιών.

Κάθε παιδί στην Ευρώπη δικαιούται να ευημερεί σε ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον που το ενδυναμώνει. Με τη νέα στρατηγική, επιδιώκεται η υποστήριξη της πρόσβασης σε ψηφιακές συσκευές και δεξιότητες για τα παιδιά, ιδίως για όσα βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, η καταπολέμηση του κυβερνοεκφοβισμού και η προστασία όλων των παιδιών από επιβλαβές και παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο. Ο στόχος αυτός συμβαδίζει με τις θεμελιώδεις αξίες και τις ψηφιακές αρχές τους.

 

summercamps 1569410355

Αρχές και πυλώνες της στρατηγικής

1. Περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία του κάθε παιδιού

Προσφέροντας ασφαλείς ψηφιακές εμπειρίες, ενισχύεται η προστασία των παιδιών από επιβλαβές και παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο, επιβλαβείς και παράνομες συμπεριφορές, και στοχεύεται στη βελτίωση της ευημερίας τους μέσω ενός ψηφιακού περιβάλλοντος που είναι ασφαλές και προσαρμοσμένο στην ηλικία τους.

Θα εξετάσει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προτεινόμενο ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας για την επαλήθευση της ηλικίας, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όποιον επιθυμεί να την χρησιμοποιήσει, με έλεγχο των δεδομένων που παρέχονται.

2. Ψηφιακή ενδυνάμωση των παιδιών

Η ψηφιακή ενδυνάμωση απαιτεί από τα παιδιά να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες για να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να εκφράζονται με ασφάλεια και υπευθυνότητα στο διαδίκτυο.

Αυτό θα γίνει μέσω του δικτύου κέντρων ασφαλούς διαδικτύου, το οποίο αποτελεί την πυλώνα της στρατηγικής.

Στην Κύπρο λειτουργεί η ιστοσελίδα και το κέντρο cyber safety στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το οποίο Χρηματοδοτείται απο την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Logo for CyberSafety

 

3. Ενεργός συμμετοχή με σεβασμό στα παιδιά, δίνοντάς τους λόγο στο ψηφιακό περιβάλλον, με περισσότερες δραστηριότητες καθοδηγούμενες από παιδιά για την προώθηση καινοτόμων και δημιουργικών ασφαλών ψηφιακών εμπειριών.

 

Τα παιδιά αποτελούν ενεργούς πολίτες και, όλο και περισσότερο, χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα για να επηρεάσουν τους άλλους και να υποστηρίξουν τις προσωπικές τους αγωνίες. Η στρατηγική BIK+ αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτής της εξέλιξης και προωθεί τον σεβασμό και τη συμπερίληψη των απόψεων των παιδιών στη διαμόρφωση της ψηφιακής εποχής.

Είναι απαραίτητο να προσφερθεί στα παιδιά την υποστήριξη που χρειάζονται για να αναπτύξουν και να ασκήσουν τις δεξιότητές τους ως πολίτες, συμμετέχοντας σε δημόσιες πολιτικές και πολιτικές συζητήσεις. Παρ’ όλα αυτά, έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει ανάγκη για αύξηση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη δημιουργικότητα και την ψηφιακή ευφυΐα των πολιτών. Επομένως, υπάρχει ο κίνδυνος οι σημερινοί νέοι να μην εκπροσωπούνται επαρκώς στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα να μην εκπληρώνονται οι ανάγκες τους και να μην ικανοποιούνται οι προσδοκίες τους.

 

Ευρωβουλευτής Νιαζί Κιζίλγιουρεκ: «Έχουμε χρέος να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές ψηφιακό κόσμο για τα παιδιά»

 

Υιοθετήθηκε  ομόφωνα στην Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού η γνωμοδότηση του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ σχετικά με την Θέσπιση κανόνων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίηση παιδιών.

Η γνωμοδότηση είναι μέρος της νομοθετικής προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεσπίσει ενιαίους κανόνες για την αντιμετώπιση της κατάχρησης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας για τη διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Ο κ. Κιζίλγιουρεκ μέσα από την γνωμοδότηση θέλησε να τονίσει τη σημασία της καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και προτείνει μια σειρά από μέτρα προκειμένου να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης μεταξύ των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης και με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες, συμπεριλαμβανομένου του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην την ανάγκη στήριξης των θυμάτων και των οικογενειών τους.

Μετά την ψήφιση της γνωμοδότησης του κ. Κιζίλγιουρεκ σε δηλώσεις του τόνισε ότι «έχουμε χρέος να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές ψηφιακό κόσμο για τα παιδιά. Στοχεύουμε να υποχρεώσουμε την Κομισιόν και τα Κράτη Μέλη να επενδύσουν στην ενδυνάμωση των ψηφιακών ικανοτήτων τόσο των παιδιών όσο και των γονέων και εκπαιδευτικών γιατί η καλύτερη καταπολέμηση αυτού του επαίσχυντου αδικήματος είναι η πρόληψη. Μαζί με την νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+) μπορούμε να δημιουργήσουμε ασφαλείας ψηφιακές εμπειρίες για τα παιδιά».

Τι προωθεί μεταξύ άλλων η γνωμοδότηση: 

Το Κέντρο της ΕΕ στηρίζει τα κράτη μέλη και τις συντονιστικές αρχές στη διεξαγωγή έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Οι συλλεγόμενες γνώσεις χρησιμεύουν ως εργαλείο για την εκπόνηση μεθόδων πρόληψης, οι οποίες θα προσαρμόζονται και θα εφαρμόζονται από τις συντονιστικές αρχές σε κάθε κράτος μέλος.

Για να εξασφαλιστεί η πλήρης επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν

  • στρατηγικές πρόληψης και
  • εκστρατείες ευαισθητοποίησης στο σχολικό τους πρόγραμμα και στα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα.

Το κέντρο και οι συντονιστικές αρχές της ΕΕ, σε στενή συνεργασία με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι

  • υπηρεσίες επιβολής του νόμου
  • και οι υφιστάμενες ανοικτές γραμμές επικοινωνίας σε ολόκληρη την Ένωση,

θα πρέπει να εκπονήσουν τεχνικές πρόληψης, με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Είναι σημαντικό οι ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες, συμπεριλαμβανομένου του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, να αναγνωρίζονται ως υποχρεωτική δεξιότητα και ουσιώδες μέρος της εκπαίδευσης, με έμφαση στην εκπαίδευση των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτών και του ευρέος κοινού σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο,   συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού γονικού ελέγχου και του τρόπου αναγνώρισης και αναφοράς της διαδικτυακής άγρας παιδιών.

Η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερες

  • επενδύσεις στην εκπαίδευση
  • και την κατάρτιση για τη διασφάλιση του ψηφιακού γραμματισμού,

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από τον εκφοβισμό και τον κυβερνοεκφοβισμό στα σχολεία, για παιδιά διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως το μετασύμπαν.

 

 

 

 

 

 

«Η Ένωσή μας θα είναι ισχυρότερη εάν μοιάζει περισσότερο με την επόμενη γενιά μας: στοχαστική, αποφασιστική, που νοιάζεται. Θεμελιωμένη σε αξίες και τολμηρή στην πράξη.»  – Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η στρατηγική BIK+ τους προσφέρει φωνή στην ψηφιακή σφαίρα, καθώς και ενισχυμένα μέτρα για την ψηφιακή τους ευημερία, τις ψηφιακές τους δεξιότητες και την ψηφιακή τους ασφάλεια.

Το ασφαλές, προστατευμένο και αξιόπιστο ψηφιακό περιβάλλον είναι ακρογωνιαίος λίθος της ΕΕ. To ευρωκοινοβούλιο και η επιτροπή είναι πλήρως προσηλωμένη στη στήριξη της προστασίας, της ενδυνάμωσης και του σεβασμού των παιδιών στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Αξιοποιώντας τα θεμέλια της στρατηγικής του 2012, η στρατηγική BIK+ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικτυακές ευκαιρίες και κινδύνους για τα παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση. Όλα τα παιδιά θα είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να ευημερήσουν στο διαδίκτυο και να απολαμβάνουν περισσότερες εμπειρίες κατάλληλες για την ηλικία τους.

Η παρούσα στρατηγική BIK+ αντικατοπτρίζει τη συμβολή ενός ευρέος φάσματος απόψεων, ιδίως από παιδιά. Στην εφαρμογή και στην παρακολούθησή της θα συμμετέχουν παιδιά. Η επιτυχία της εξαρτάται από τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών, και βασικών εταίρων όπως ο κλάδος, η κοινωνία των πολιτών και οι διεθνείς οργανισμοί, για την παροχή συγκεκριμένων λύσεων για την καλύτερη και υγιή χρήση του διαδικτύου για τα παιδιά και τους νέους.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τη στρατηγική ανά διετία, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με παιδιά, και θα δημοσιεύει έκθεση στο διαδίκτυο.

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν τη στρατηγική και να συνεργαστούν για την εφαρμογή της. Η Επιτροπή καλεί την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να προωθήσουν τον διάλογο με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών.

Καθένας από εμάς έχει την ευθύνη να ακούσει τι λένε τα παιδιά και να δράσει άμεσα. Όπως δήλωσαν οι Yevgeny, Lili και João εκ μέρους της συμβουλευτικής ομάδας νέων #DigitalDecade4YOUth: «Εναπόκειται πλέον στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να αντιμετωπίσουν την πρόκληση…. [ώστε] εμείς, ως παιδιά και νέες/νέοι, να νιώθουμε ότι συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για να κάνουμε τον ψηφιακό κόσμο ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέρος.»


Ένας μικρός οδηγός με απλά λόγια για την ΒΙΚ+

download download 1 download 2 download 3 download 4 download 5

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy