Μπλόκο σε επεκτάσεις λατομείων στην Ανδρολύκου

Η επέκταση των λατομικών ζωνών θα προκαλούσε αρνητικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες στον Ακάμα, τονίζει το Τμήμα Περιβάλλοντος

Αρνητικές γνωματεύσεις εξέδωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος για επεκτάσεις υφιστάμενων και δημιουργία νέων λατομικών ζωνών στην Ανδρολύκου, εντός της περιοχής προστασίας της φύσης του Δικτύου Natura 2000 «Χερσόνησος Ακάμα». Οι αιτήσεις που έγιναν από τις εταιρείες «Χρ. Χριστάκης ATLAS BETON», «Πούλλας Τσαδιώτης Λτδ» και «Γεννάδιος Θεολόγου και Υιοί (Σκυροποιεία) Λτδ» αφορούσαν επεκτάσεις υφιστάμενων λατομείων στην περιοχή που βρίσκονται τα φαράγγια της Ανδρολύκου. Οι δύο πρώτες αιτήσεις ήταν εντός της περιοχής Natura, ενώ η τρίτη απέχει μόλις 60 μέτρα από τη ζώνη ειδικής προστασίας και είναι χαρακτηρισμένη ως Δα32, δηλαδή επιτρέπεται σε αυτήν μόνο η οικοδόμηση κτηνοτροφικών μονάδων.

Η έκταση του Δικτύου N2000, η οποία θα επηρεαζόταν από τη δημιουργία των προτεινόμενων λατομείων, θα ανερχόταν στο 26,5% (884.000 m2) του δορυφόρου στην Ανδρολύκου (3.318.572 m2), ενώ θα είναι γύρω στο 3,3% της συνολικής έκτασης (100657706 m2 – χερσαίο μέρος μόνο) του τόπου κοινοτικής σημασίας «Χερσόνησος Ακάμα». Το Τμήμα Περιβάλλοντος χαρακτηρίζει τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να επιφέρει το έργο στην περιοχή ως αρνητικές και μη αναστρέψιμες.

Κίνδυνος κατακερματισμού των βιοτόπων

Βάσει των υπολογισμών του Τμήματος Περιβάλλοντος, αν δίνονταν οι άδειες για κατασκευή και λειτουργία των εν λόγω λατομείων, η ζημιά θα ξεπερνούσε το 30% της έκτασης του ΤΚΣ «Χερσόνησος Ακάμα» και το 15% της έκτασης από ολόκληρο το Δίκτυο Ν2000. Επιπρόσθετα δεν υπάρχουν περιοχές που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο Δίκτυο Ν2000 ως αντιστάθμισμα της απώλειας που θα προκαλούσαν τα λατομεία στην Ανδρολύκου.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι το σύνολο της υφιστάμενης λατομικής ζώνης (παλιά και προτεινόμενα) θα έχει συσσωρευτικές επιπτώσεις σε συνδυασμό με τα τρία προτεινόμενα έργα. «Θα παρατηρηθεί περαιτέρω διατάραξη και κατακερματισμός της συνεκτικότητας των βιοτόπων και θα μεγαλώσει ο επηρεασμός στους οικότοπους, τα είδη πανίδας και χλωρίδας. Οι επιπτώσεις αναμένονται συσσωρευτικές, αφού θα παρατηρηθεί παράταση, μεγέθυνση και επέκταση της υφιστάμενης κατάστασης», τονίζει στην έκθεσή του το Τμήμα Περιβάλλοντος, προσθέτοντας ότι δεν έχουν συζητηθεί οποιοιδήποτε όροι ή/και μέτρα μετριασμού, καθώς δεν θα μπορούσε να μετριασθεί τέτοια αλλοίωση του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, κατόπιν υπόδειξης της Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών στις διαβουλεύσεις για τα προτεινόμενα έργα εντοπίστηκαν δύο αρχαία μνημεία στην περιοχή:

  • «Ο Χώρος και τα Κατάλοιπα του Νεολιθικού Οικισμού στην τοποθεσία Αγιος Μάμας» και
  • «Ο Ερειπωμένος Ναός και ο Χώρος που τον περιβάλλει στην τοποθεσία Πραστειό».

Υπενθυμίζεται ότι τα Φαράγγια της Ανδρολύκου εντάχθηκαν στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, με απόφαση του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Επαρκούν τα διαθέσιμα για αλιευτικά & κυματοθραύστες

Οι αιτήσεις αφορούσαν τη λατόμευση ογκόλιθων και ασβεστόλιθων για θαλάσσια έργα όπως κυματοθραύστες, αλιευτικά καταφύγια και μαρίνες. Οι ανάγκες για λατομικό υλικό στην επαρχία Πάφου ανέρχονταν στους 552.000 τόνους και αφορούν:

  • την κατασκευή 20 κυματοθραυστών στη Γεροσκήπου και στον κόλπο Πόλης Χρυσοχούς (τέσσερις έχουν ήδη παραδοθεί),
  • την κατασκευή/συντήρηση δύο αλιευτικών καταφυγίων στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας και στο Λατσί (τα έργα έχουν περατωθεί) και
  • την κατασκευή μαρίνας στην παραλία «Τα Πότιμα» στην Κισσόνεργα (έχει ανατεθεί στην κοινοπραξία Poseidon Grand Marina of Paphos).

Οι κυματοθραύστες και τα αλιευτικά καταφύγια αποτελούν έργα δημοσίου συμφέροντος και για αυτά χρειάζονται ή θα χρειαστούν 152.000 τόνοι λατομικού υλικού.

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος τα διαθέσιμα στην επαρχία Πάφου επαρκούν για τα έργα στην πόλη Χρυσοχούς. Από την άλλη, το κράτος ουδεμία ευθύνη φέρει για την εξασφάλιση λατομικού υλικού για την κατασκευή της μαρίνας στην Κισσόνεργα, ούτε μπορεί να επικαλεστεί λόγους δημοσίου συμφέροντος για να δώσει κατά παρέκκλιση άδεια στα λατομεία της Ανδρολύκου, όπως έκανε στην περίπτωση της μα- ρίνας Αγίας Νάπας. Η αρμοδιότητα αυτή εμπίπτει στον ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος οφείλει να εξασφαλίσει ογκόλιθους ή μεγάλα τσιμεντομπλόκ για την κατασκευή της μαρίνας.

Ανδρέας Ριρής

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.