Του Χρήστου Χαραλάμπους

Έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές ότι οι γυναίκες και οι νέοι αποτελούν βασική πηγή και δύναμη δημιουργίας, με τα αποτελέσματα να είναι ευεργετικά για ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι υποβαθμίζουμε την αξία και τις ικανότητες των ενήλικων ανδρών. Όμως με δεδομένη την ανδροκρατούμενη κοινωνία μας, σε πολιτικό και άλλα επίπεδα, κρίνουμε ότι η ανάδειξη και η προώθηση των δυνατοτήτων των γυναικών και των νέων ανθρώπων είναι επιβεβλημένη.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες σε κάποια κοινωνικά ζητήματα (ενώ οι άντρες λειτουργούν περισσότερο με τη λογική), είναι πιο πεισματάρες και με μεγαλύτερη υπομονή σε στόχους που θέτουν. Από την άλλη, οι νέοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από μια αυξημένη φαντασία και όταν το θελήσουν αναζητούν διεξόδους σε προβλήματα που τους απασχολούν και σε ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή και την καθημερινότητά τους και δεν διστάζουν να ρισκάρουν προκειμένου να βρουν λύσεις.

Η περίπτωση των γυναικών και των νέων της κοινότητας Διερώνας που προχώρησαν στη δημιουργία του συλλόγου τους και μέσα από προσωπική, εθελοντική δουλειά, μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις επιδιώκουν να κρατήσουν ζωντανό το χωριό τους και να προωθήσουν τις δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής τους, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, με δεδομένο και το γεγονός ότι όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε χωρίς καμιά εμπειρογνωμοσύνη και χωρίς καμιά κρατική βοήθεια και υποστήριξη.

Γυναίκες και νέοι με παρόμοιες ανησυχίες υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα χωριά και μάλιστα σε κοινότητες απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα. Η απογοήτευση όμως, λόγω κάποιων αντικειμενικών και πρακτικών προβλημάτων αλλά και από την αδιαφορία του κράτους να σταθεί αρωγός (παρά τις πομπώδεις εξαγγελίες και υποσχέσεις που ακούγονται στις προεκλογικές περιόδους), λειτουργεί σαν τροχοπέδη στο να δραστηριοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να κυνηγήσουν τους στόχους και τα οράματά τους.

Θέλουν και μπορούν, λοιπόν, οι γυναίκες και οι νέοι στα χωριά της Κύπρου (όσοι έχουν παραμείνει στον τόπο τους) να δουλέψουν, να διαθέσουν χρόνο από το χρόνο τους προκειμένου να δημιουργήσουν εκεί που ζουν και επιθυμούν να παραμείνουν. Το μόνο που τους λείπει είναι κάποιες ευκαιρίες, μια καθοδήγηση και μια ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία μέσα από τους διαφόρους μηχανισμούς οι όποιοι, δυστυχώς, λειτουργούν σήμερα επιλεκτικά και συχνά με βάση κομματικά και άλλα πολιτικά κριτήρια.