Τα εγκλήματα κατά των άγριων πουλιών παραμένουν εκτός ελέγχου

Τα πρόσφατα στοιχεία που διαβίβασαν στη Βουλή οι Υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Νίκος Νουρής, και Γιώργος Σαββίδης δημιουργούν την εντύπωση ότι η παράνομη παγίδευση και η λαθροθηρία έχει μειωθεί δραστικά και ότι δεν υπήρχε επομένως η ανάγκη διατήρησης του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας της Αστυνομίας Κύπρου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το CABS, ενώ, πιστεύει ότι αυτό είναι ένας κακός ελιγμός για να ρίξουν σκόνη στα μάτια των νομοταγών πολιτών και καλύπτει την πλήρης αποτυχία των αρχών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτό το πρόβλημα.

Σύμφωνα με το CABS, από τον Ιούλιο του 2017 (από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου) μέχρι το Δεκέμβριο του 2019, το CABS ανέφερε 80 περιπτώσεις λαθροθηρίας και 376 περιπτώσεις παράνομης παγίδευσης στις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

“Η πλειοψηφία των περιστατικών αναφέρθηκε στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, αλλά αυτό ήταν μια αναγκαστική επιλογή, αφού η ομάδα του Ουλαμού Πάταξης της Λαθροθηρίας σπάνια ήταν διαθέσιμη και οι επιδόσεις της ήταν πολύ κακές μετά την υποβάθμιση της μονάδας σταδιακά και συστηματικά” – δήλωσε ο Alex Heyd, γενικός διευθυντής του CABS.

Το CABS πιστεύει ότι δεν είναι τυχαίο ότι μετά την εισαγωγή των νέων υψηλότερων προστίμων, η μόνη μονάδα που είχε εκτελέσει τις σημαντικότερες διώξεις αποδυναμωνόταν και στη συνέχεια ξηλώθηκε εντελώς.

“Πιστεύουμε ότι αυτό ήταν το σχέδιο: να δείχνουν ότι είναι αποτελεσματικοί στα χαρτιά, ενώ στην πραγματικότητα να μην διαταράσσουν πλέον αυτή την εγκληματική δραστηριότητα που φαίνεται να έχει πολύ ισχυρούς συμμάχους στην κυβέρνηση”.

Επιπλέον, το CABS υπενθυμίζει ότι κατά τους τελευταίους 30 μήνες, μόνο μία στις 6 από τις αναφερθείσες περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα την δίωξη των παρανομούντων. Αυτός ο αριθμός είναι πολύ χαμηλός, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε μαζί με παρόμοιες υπηρεσίες και αρμόδιες αρχές στο εξωτερικό. Όλα αυτά τα στοιχεία θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποδείξουμε ότι για άλλη μια φορά η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμορφώνετε με τα πρότυπα που απαιτούνται από τις οδηγίες της ΕΕ για τα πουλιά.