Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2018

 

Επιστημονική ημερίδα με τα αποτελέσματα της έρευνας στις 15 Ιουνίου 2018

 

Σπάνια και απειλούμενα με εξαφάνιση φυτά της Κύπρου ελπίζουν και πάλι. Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και το Τμήμα Δασών συμμετέχουν ως εταίροι στο πρόγραμμα CARE-MEDIFLORA – «Δράσεις Διατήρησης Απειλούμενων Φυτικών Ειδών των Νησιών της Μεσογείου: κοινές δράσεις για εντός τόπου και εκτός τόπου διατήρηση» και δίνουν ζωή σε σπάνια και ενδημικά φυτά της Κύπρου.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οργανισμοί από την Κρήτη (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο – Ανάδοχος), τη Σικελία (Πανεπιστήμιο της Κατάνιας), τη Σαρδηνία (Πανεπιστήμιο του Κάλιαρι), την Κορσική (Βοτανικός Κήπος Κορσικής), τη Μαγιόρκα (Βοτανικός Κήπος Soller) και η IUCN (International Union for Conservation of Nature). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «MAVA Foundation Pour La Nature», ο οποίος στο παρελθόν είχε χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα “Ensuring the survival of endangered plants in the Mediterranean”. Κύρια αποστολή του οργανισμού είναι η χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στη διατήρηση της φύσης και την ενδυνάμωση των συνεργασιών μεταξύ των οργανισμών που ασχολούνται με την προστασία της βιοποικιλότητας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2018.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών Δρα Άγγελο Κυρατζή, Δρα Κωνσταντίνο Νικηφόρου και κ. Δημήτρη Κουρτελλαρίδη, το έργο CARE-MEDIFLORA στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης απειλούμενων φυτικών ειδών της Μεσογείου. Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

• Η εντός τόπου διατήρηση σπάνιων φυτών της χλωρίδας των νησιών της Μεσογείου. Για την Κύπρο προβλέπονται τουλάχιστον 10 δράσεις για τουλάχιστον 5 φυτά. Οι δράσεις θα αφορούν ενίσχυση του πληθυσμού, εγκατάσταση φυτών σε νέα θέση, απομάκρυνση εισβλητικών ειδών, απομάκρυνση ανταγωνιστικής βλάστησης, περιφράξεις κ.ά.

• Η εκτός τόπου διατήρηση σπάνιων και ενδημικών φυτών της Κύπρου. Για την Κύπρο προβλέπεται να μαζευτούν 100 καταχωρίσεις σπόρων από τουλάχιστον 20 διαφορετικά φυτά.

• Η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του προγράμματος και η ενίσχυση των συνεργιών με άλλους σημαντικούς οργανισμούς που ασχολούνται με τη διατήρηση φυτικών ειδών.

• Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα σχετικά με τη διατήρηση φυτικών ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.

Η συμμετοχή των δύο τμημάτων στο πρόγραμμα θεωρείται ως εξαιρετικά σημαντική γιατί συμβάλλει στη διατήρηση σπάνιων φυτών της κυπριακής χλωρίδας και την προστασία της βιοποικιλότητας γενικότερα. Εξίσου σημαντικό θεωρείται η ενδυνάμωση της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα διατήρησης. Αυτές οι δράσεις συμβάλλουν στην υλοποίηση δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως π.χ. δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα και έχουν αποτυπωθεί στην Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα. Τέλος, μέσω της ενδυνάμωσης της συνεργασίας με τους άλλους εταίρους και της ενίσχυσης των συνεργιών με άλλους οργανισμούς, θα ενισχυθεί η τεχνογνωσία που διαθέτουμε στη διατήρηση σπάνιων φυτικών ειδών.

Το γενικότερο πλαίσιο εργασιών του προγράμματος, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε επιστημονική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στις 15 Ιουνίου 2018. Την ημερίδα θα χαιρετίσει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.