Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε το πακέτο νοµοθεσιών «Fit for 55» για το περιβάλλον

Η Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε αυτήν την εβδοµάδα το νέο πακέτο νοµοθεσιών για το περιβάλλον FIT for 55. Η ονοµασία «Fit for 55» αναφέρεται στο στόχο της ΕΕ για µείωση των καθαρών εκποµπών αερίων θερµοκηπίου...

Κατάσταση της ΕΕ: Καταπολέμηση της νόσου COVID-19, ανάκαμψη, κλίμα και εξωτερική πολιτική

Στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης για την κατάσταση της Ένωσης, οι ευρωβουλευτές έθεσαν ερωτήµατα στην πρόεδρο της Επιτροπής von der Leyen σχετικά µε τις πιο άµεσες προκλήσεις της ΕΕ. Η πρόεδρος της Επιτροπής ξεκίνησε τη...

Κυκλική οικονομία. Μια ευκαιρία για το περιβάλλον ή για το κεφάλαιο;

Η έκθεση του Κοινοβουλίου μελετά το Σχέδιο Δράσης για την Νέα Κυκλική Οικονομία, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2020. Το σχέδιο δράσης καταθέτει συγκεκριμένες προκλήσεις για τις επερχόμενες...

Ψηφιακό χάσµα: Οι κοινωνικές διαφορές που δηµιουργεί η ψηφιοποίηση

Η έκθεση στέκεται γενικά θετικά στην ανάγκη αναγνώρισης και διαχείρισης του χάσµατος που προκύπτει, και διαιωνίζεται, από την ψηφιοποίηση. Συγκεκριµένα: - υπενθυµίζει ότι η ψηφιοποίηση µπορεί να δηµιουργήσει κοινωνικοοικονοµικές διαφορές µεταξύ των ανθρώπων και µεταξύ των...

Δράσεις για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας (βίντεο)

Με αφορµή την 25η Νοεµβρίου, ∆ιεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών, η Οµάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο δηµοσίευσε βίντεο µε τίτλο «Τι είναι η κουλτούρα βιασµού;» στέλνοντας µήνυµα στους άντρες...

Η Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής στο Πόρτο

Η συζήτηση για την κοινωνική σύνοδο στο Πόρτο αφορούσε κυρίως τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν. Σηµειώνεται ότι στη συγκεκριµένη σύνοδο συµµετείχαν κυβερνήσεις, θεσµικά όργανα της ΕΕ και κοινωνικοί εταίροι. Είναι η δεύτερη Κοινωνική Σύνοδος...

Άνιση αµοιβή για ίση εργασία: Το χάσµα αµοιβών ανάµεσα σε γυναίκες και άντρες εργαζοµένους

Οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν περίπου 12,7% λιγότερα ανά ώρα εργασίας από τους άνδρες. Η διαφορά αµοιβών µεταξύ των φύλων αυξάνεται µε την ηλικία και είναι µεγαλύτερη στον ιδιωτικό τοµέα απ’ ό,τι στο δηµόσιο...

Η νέα στρατηγική για την Αφρική

Στην ολομέλεια συζητήθηκε η νέα στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική. Στην έκθεση υπήρξαν κάποιες αναφορές σχετικά με οικονομική ενίσχυση της περιοχής κ.λπ., αλλά δυστυχώς δεν ήταν παρά ένας μανδύας για τη συνέχιση των...

Κόστος διαβίωσης, μισθός διαβίωσης και κατώτατος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στόχος των εργαζομένων είναι η αύξηση του επιπέδου του κατώτατου µισθού σε εκείνο του µισθού διαβίωσης   «Η μελέτη περιλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη και υπερβαίνει το απλό επίπεδο αμοιβών: αφορά τη θέση των εργαζομένων στην οικονομία και...

Νέα στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού: από τα λόγια στις πράξεις

  Στις 11 Μαρτίου η ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε ένα σηµαντικό ψήφισµα σχετικά µε τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού. Παρόλο που η οµάδα των Συντηρητικών µαζί µε τους ακροδεξιούς επιχείρησαν να...

Εγκρίθηκε η θέση του Ευρωκοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2023

Στην πρόσφατη Ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου εγκρίθηκε η ετήσια έκθεση για τη θέση του Σώµατος αναφορικά µε τον ετήσιο προϋπολογισµό που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση για τον προϋπολογισµό υπερψηφίστηκε από την ολοµέλεια...

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020 και το 2021

Το Ευρωκοινοβούλιο συζητά µια φορά το χρόνο έκθεση στην οποία σκιαγραφείται το επίπεδο των θεµελιωδών δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου στα κράτη-μέλη. Η έκθεση καταπιάνεται συνήθως µε διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής / κοινωνικής...

Ενίσχυση της δηµοκρατίας, ελευθερίας και πολυφωνίας των µέσων ενηµέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η συγκεκριµένη έκθεση θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως συνέχεια του ψηφίσµατος σχετικά µε την ενίσχυση της ελευθερίας των µέσων ενηµέρωσης, το οποίο αναφέρεται µεταξύ άλλων στην προστασία των δηµοσιογράφων στην Ευρώπη, τη ρητορική µίσους,...

Έξι αλήθειες που ο Ζούκερμπεργκ δεν μπορεί πλέον να κρύψει

Μέσω των διαρροών δεκάδων χιλιάδων εγγράφων, η πρώην υπάλληλος του Facebook, Φράνσις Χάουγκεν, η οποία εµφανίστηκε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωκοινοβουλίου στις 8 Νοεµβρίου, µας είπε πολλά για τον...

Επαναφορά της «Διακήρυξης της Μάλτας»

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια να τεθεί στο επίκεντρο των πολιτικών που αφορούν τους κατατρεγμένους του κόσμου Η συζήτηση που αφορούσε την επαναφορά της «Δήλωσης της Μάλτας» έγινε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου...

Η κατάσταση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στην ατζέντα της Ολοµέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, µεταξύ άλλων, περιλαµβανόταν συζήτηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην οποία περιήλθαν µετά και το ξέσπασµα της πανδηµίας οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Αρχικά...

Το Ευρωκοινοβούλιο στηρίζει την αναθεώρηση της Οδηγίας µε στόχο τον τερµατισµό του greenwashing

Στην πρόσφατη Ολοµέλεια οι ευρωβουλευτές στήριξαν, µε 544 ψήφους υπέρ, 18 κατά και 17 αποχές, την πρόταση νέας οδηγίας για την ενδυνάµωση των καταναλωτών για την πράσινη µετάβαση µε έµφαση στη βελτίωση της σήµανσης των...

Ανασκόπηση του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το 2021, παρά τις δυσκολίες, ήταν µια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά Είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούµε πόσο πολύ έχει αλλάξει η κοινωνία µας και µε πόσους τρόπους ακόµη θα αλλάξει λόγω της συλλογικής κρίσης του κορονοϊού...

Ο αγώνας των εργαζοµένων στις διαδικτυακές πλατφόρµες για δικαιώµατα και αξιοπρέπεια

Η Uber εµφανίστηκε στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ το 2010 ως µια καινοτόµα ιδέα σύµφωνα µε την οποία κάθε κάτοχος αυτοκινήτου µπορούσε να γίνει οδηγός προς ενοικίαση και να µοιράζεται το αυτοκίνητό του µε...

Καταπολέµηση της διαφθοράς: Τέσσερις τρόποι µε τους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αθετεί τις υποσχέσεις...

Την Πέµπτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο ψηφίσµατα σχετικά µε ζητήµατα διαφάνειας και ακεραιότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Το πρώτο αφορά τον έλεγχο της χρηµατοδότησης των ΜΚΟ. Αντί το Ευρωκοινοβούλιο να επικεντρωθεί στη βελτίωση...

From our network

Φορολογικές εκπτώσεις σε επιχειρήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση

Παράταση καταβολής φόρου μέχρι τις 2 Οκτωβρίου   Νομοσχέδιο για φορολογικές εκπτώσεις σε επιχειρήσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη,...
slot demo judi bola online