Οι γυναίκες του κόσµου διεκδικούν φωνή, σεβασµό και ευκαιρίες

Η Οµάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο, στο πλαίσιο της δράσης της για την 8η του Μάρτη, διοργανώνει το Φεµινιστικό Φόρουµ 2022 µε τίτλο «Αντίσταση και Αδελφοσύνη». Το φόρουµ θα πραγµατοποιηθεί στις 1 και 2 Μάρτιου...

Αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων

Malin Björk Αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Η απόρριψη από το ∆ικαστήριο της Ε.Ε. των προσφυγών της Πολωνίας και της Ουγγαρίας αυξάνει την πίεση στην Κοµισιόν για να δράσει επιτέλους. Ελπίζω η απόφαση να ενθαρρύνει τις δύο χώρες...

Απασχόληση και κοινωνική ανάκαµψη για τους νέους µετά την πανδηµία

Η συζήτηση σχετικά µε τις πολιτικές ενδυνάµωσης της ευρωπαϊκής νεολαίας στα ζητήµατα της απασχόλησης και της κοινωνικής ανάκαµψης µετά την πανδηµία άρχισε από την Ολοµέλεια του Ιανουαρίου. Σε αυτή την Ολοµέλεια εγκρίθηκε το σχετικό ψήφισµα,...

Ανάγκη εκτόνωσης της κρίσης µε τη Ρωσία

Manon Aubry Ανάγκη εκτόνωσης της κρίσης µε τη Ρωσία Η ένταση µεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας µάς υπενθυµίζει για άλλη µια φορά την ανάγκη για µια αδέσµευτη ευρωπαϊκή διπλωµατία που προωθεί τον διεθνή διάλογο και την ειρήνη. Τόσο...

Το σκάνδαλο του κατασκοπευτικού Pegasus

Clare Daly Το σκάνδαλο του κατασκοπευτικού Pegasus Η έρευνα σχετικά µε την κατάχρηση κρατικού λογισµικού κατασκοπείας είναι επείγουσα και απαραίτητη, αλλά δεν µπορεί να είναι επιλεκτική. Η Pegasus και η NSO Group είναι απλώς η κορυφή...

Ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική µε επιθετικές τάσεις και συναποφάσεις µε το ΝΑΤΟ

Η Ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου συζήτησε την Έκθεση για το 2021 που παρέχει µια γενική επισκόπηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συγκεκριµένες συστάσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση/ολοκλήρωσή της. Η...

Για να έχουν τα παιδιά ένα ασφαλές περιβάλλον στο παιχνίδι

Η Οδηγία για την Ασφάλεια των Παιχνιδιών (ΟΑΠ) υιοθετήθηκε το 2009 µε σκοπό να καθορίσει τις προϋποθέσεις ασφαλείας αναφορικά µε γενικούς και συγκεκριµένους κινδύνους που µπορούν να παρουσιάσουν παιχνίδια για παιδιά ηλικίας κάτω των...

Ολοκληρωµένη στρατηγική καταπολέµησης του καρκίνου

Ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη. 1,3 εκατ. συνάνθρωποί µας χάνουν τη µάχη κάθε χρόνο. Εξ αυτών, 6.000 είναι παιδιά. Και όµως, το 40% των καρκίνων µπορεί να προληφθεί και µε...

Διαδικτυακή παραπληροφόρηση στην Ευρώπη: τα πρότυπα, τα συµφέροντα και πώς αντιµετωπίζεται

Η µελέτη ετοιµάστηκε για λογαριασµό της Οµάδας της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο (The Left) από το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελλάδας (CERTH) Τι σηµαίνει «διαταραχή της πληροφορίας»; Η διαταραχή της πληροφορίας αναφέρεται στους τρόπους µε τους οποίους...

Άµεσα µέτρα για την έµφυλη ισότητα απαιτεί η Αριστερά στο Ευρωκοινοβούλιο

Τον περασµένο ∆εκέµβριο, µε 500 ψήφους υπέρ, 105 κατά και 87 αποχές, εγκρίθηκε µια µη νοµοθετική έκθεση, όπου οι ευρωβουλευτές επανέλαβαν ότι η ίση αµοιβή και µεταχείριση αποτελούν προϋπόθεση για τα ίσα δικαιώµατα των...

Ανασκόπηση του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το 2021, παρά τις δυσκολίες, ήταν µια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά Είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούµε πόσο πολύ έχει αλλάξει η κοινωνία µας και µε πόσους τρόπους ακόµη θα αλλάξει λόγω της συλλογικής κρίσης του κορονοϊού...

Προς αναθεώρηση της Οδηγίας για την εκπροσώπηση των εργαζομένων στα συμβούλια εταιρειών

Υπερψηφίστηκε µε 476 ψήφους υπέρ, 115 κατά και 99 αποχές έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που αφορά τη δηµοκρατία στο χώρο εργασίας. Συγκεκριµένα, η έκθεση είχε τίτλο «Έκθεση αναφορικά µε τη δηµοκρατία στο χώρο εργασίας: Ευρωπαϊκό πλαίσιο...

2022: Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

Στην ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητήθηκε και η ανακήρυξη του 2022 ως Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Μιας νεολαίας που έχει δεχτεί σοβαρές ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις από την πανδηµία. Στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας...

Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA): Μια προσπάθεια περιορισµού της αυθαιρεσίας των Big Tech

Οι ψηφιακές υπηρεσίες έχουν σηµαντικά καινοτόµα οφέλη για τους χρήστες και έχουν συµβάλει στη δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών και στη διευκόλυνση του διασυνοριακού εµπορίου στην Ε.Ε. Ωστόσο, παρότι στην ψηφιακή οικονοµία της Ευρώπης λειτουργούν περισσότερες...

H 30ή επέτειος της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης: Ακόμα ένας αντικομμουνιστικός οχετός

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε την περασμένη βδομάδα συζήτηση με θέμα «Η 30ή επέτειος της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης και η σηµασία της για το µέλλον της Ρωσίας και της Ευρώπης». Ο αρχικός τίτλος της...

Ευρωκοινοβούλιο: Προσθήκη προτάσεων Γ.Γεωργίου στην έκθεση «BEating CAncer»

Ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη. 1,3 εκατ. συνάνθρωποί μας χάνουν τη μάχη, ετησίως. Εξ αυτών, 6,000 είναι παιδιά. Εν τούτοις, το 40% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί και με έγκαιρη...

Δράσεις για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας (βίντεο)

Με αφορµή την 25η Νοεµβρίου, ∆ιεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών, η Οµάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο δηµοσίευσε βίντεο µε τίτλο «Τι είναι η κουλτούρα βιασµού;» στέλνοντας µήνυµα στους άντρες...

Μεταναστευτική πολιτική µε ανθρώπινο χαρακτήρα, όχι για το συµφέρον των εργοδοτών

Η συγκεκριµένη έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής µετανάστευσης και ασύλου και όπως και οι προηγούµενες αναφέρεται στην αναγκαιότητα της µετανάστευσης θέτοντας το επιχείρηµα της δηµογραφικής γήρανσης του πληθυσµού, στην εκµετάλλευση των αλλοδαπών εργαζόµενων,...

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Στην ΕΕ εξορύσσεται ή παράγεται ποσοστό χαµηλότερο του 5% των πρώτων υλών κρίσιµης σηµασίας παγκοσµίως, ενώ το µερίδιο των βιοµηχανιών της ΕΕ στην παγκόσµια κατανάλωση αυτών των πόρων ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 20%. Ο...

Ασφάλιση υπέρ των εργαζοµένων όπου και αν επιλέξουν οι ίδιοι να εργαστούν

Η συγκεκριµένη συζήτηση και πρόταση ψηφίσµατος προέκυψε επ’ αφορµή ερωτήσεις από την αρµόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EMPL). Υπενθυµίζεται ότι το 2014 το ΕΚ κάλεσε την Επιτροπή να θεσπίσει ευρωπαϊκό αριθµό κοινωνικής ασφάλισης. Το 2019 υπερψηφίστηκε έκθεση...

Δείτε επίσης

Αθλητισμός

ΑΕΚ: Σε δημοπρασία φανέλα του Γιουρόπα για φιλανθρωπικό σκοπό

Αναλυτικά η ενημέρωση της ομάδας της Λάρνακας: Στην ιστοσελίδα του Charity Idols ξεκίνησε η φιλανθρωπική δημοπρασία για την φανέλα του Europa League...