Tuesday, September 28, 2021

Σκίτσα

27/9/2021

26/09/2021

24/09/2021

23/09/2021

21/9/21

20/9/2021

19/09/2021

18/09/2021

17/9/2021

16/9/2021

15/9/2021

From our network

Png;Base64,Ivborw0Kggoaaaansuheugaaauqaaadraqmaaaargx0Kaaaaa1Bmvewurq51Dli4Aaaaaxrstlmmkutdmwaaacbjrefuan7Twtebaaaawid7Pzbexmaaaaaaaaaaaacqhsaoaagsp1Gbaaaaaelftksuqmcc

IUCN: Το 30% των ζώων που μελετήθηκαν κινδυνεύουν με εξαφάνιση

Η κλιματική αλλαγή, η υπεραλίευση, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και άλλοι παράγοντες, που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα, θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο...

Privacy Policy Settings