CEO της Hoegh LNG στη «Χ»: «Πολύ ανταγωνιστική η πρότασή μας»

Συνέντευξη στη Νίκη Κουλέρμου

Η νορβηγική εταιρεία Hoegh LNG, εν αναμονή της απάντησης από τη ΡΑΕΚ, επί της πρότασής της για ενδιάμεση λύση fast truck στην έλευση φυσικού αερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΗΚ, επιμένει μέσα από τις απαντήσεις του προέδρου και CEO της σε ερωτήσεις ότι οι εξοικονομήσεις μπορεί να είναι και πέραν των 100 εκατ. ανά έτος αν υιοθετηθεί η πρότασή της. Η «Χαραυγή» ζήτησε από τον CEO της εταιρείας να τεκμηριώσει αυτούς τους υπολογισμούς. Ιδού τι απαντά ο πρόεδρος και CEO της εταιρείας, κ. Σβέινουνγκ Στόλε.

13  Hoegh LNG Sveinung Støhle

Γιατί η πρότασή σας για εγκατάσταση μονάδας FSRU στο Βασιλικό για  επαναεριοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου υποβλήθηκε αργά και εκτός της διαδικασίας του διαγωνισμού που ανακοινώθηκε από τη ΔΕΦΑ;

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Hoegh LNG είναι η κατασκευή, η ιδιοκτησία και η λειτουργία FSRU και σχετικής υποδομής για την προμήθεια LNG (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο) σε επαναεριοποιημένη μορφή στους πελάτες μας. Έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο FSRU στον κόσμο με τη χαμηλότερη μέση ηλικία, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ο πιο σύγχρονος στόλος που χρησιμοποιεί την πιο αποτελεσματική τεχνολογία με αποτέλεσμα υψηλή απόδοση και αξιοπιστία.

Όπως μπορείτε να καταλάβετε, ο διαγωνισμός της ΔΕΦΑ δεν ταιριάζει στην επιχειρηματική μας στρατηγική, διότι για να πληροί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του διαγωνισμού, θα απαιτούσε πώληση στη ΔΕΦΑ παλαιότερου FSRU ή μετατροπή παλαιότερου μεταφορέα ΥΦΑ σε FSRU. Στο στόλο μας δεν έχουμε σκάφη που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τέτοιο σκοπό. Ωστόσο, για πολλά έργα εξετάσαμε τέτοιες λύσεις που κατά τη γνώμη μας δεν πληρούν τα υψηλά περιβαλλοντικά μας πρότυπα, ειδικά όταν πρόκειται για εκπομπές ρύπων, καθώς έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για το τελικό κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τη λειτουργική αξιοπιστία. Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας είναι πολύ ανταγωνιστική επειδή τα FSRU μας είναι ειδικά κατασκευασμένα FSRU, δεν προέρχονται από μετατροπές παλαιών μεταφορέων, διαθέτουν τεχνολογία αιχμής, έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν για τουλάχιστον 35 χρόνια και έτσι μπορούμε να χρεώσουμε μια ημερήσια τιμή για μια ενδιάμεση περίοδο στην Κύπρο στη βάση μιας πολύ μεγαλύτερης διάρκειας ζωής του FSRU.

fisiko aerio

Πώς αποδεικνύετε ότι με την πρότασή σας θα εξοικονομούνται περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως;

Η εξοικονόμηση που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως προκύπτει από τη σύγκριση μεταξύ του κόστους παραγωγής ενέργειας με τη χρήση Heavy Fuel Oil (HFO) (μαζούτ) ως καυσίμου και του αντίστοιχου κόστους χρήσης του LNG, συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου τερματικού LNG και της υποδομής παροχής φυσικού αερίου στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της ΑΗΚ στο Βασιλικό (σ.σ. αγωγός μεταφοράς φ.α. στις μονάδες της ΑΗΚ).

Ενόσω δεν υπάρχει η λύση της ΔΕΦΑ (ΕΤΥΦΑ) ο σταθμός παραγωγής ενέργειας θα πρέπει να χρησιμοποιεί το μαζούτ ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας, ενώ η προτεινόμενη από εμάς λύση καθιστά δυνατή τη μετάβαση στο χαμηλότερο κόστος και πιο φιλικό προς το περιβάλλον φυσικό αέριο για παραγωγή ενέργειας, σε διάστημα εντός 6 μηνών μετά από μια συμφωνία, η οποία θα έχει υπογραφεί, δηλαδή πολύ νωρίτερα από τα τρέχοντα σχέδια στην Κύπρο. Οι εξοικονομήσεις υπολογίζονται με βάση τις σημερινές τιμές αγοράς για μαζούτ και ΥΦΑ σε συνδυασμό με το κόστος εκπομπών (πρόστιμο) και την ενοικίαση της FSRU και της υποδομής σύνδεσης, το κόστος των λιμενικών υπηρεσιών και τον γενικό φόρο που απαιτείται για την προμήθεια του φυσικού αερίου στο σταθμό παραγωγής ενέργειας. Τόσο οι τιμές συμβατικού καυσίμου (μαζούτ) όσο και LNG βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα αυτή τη στιγμή και πιστεύεται ότι το LNG θα παραμείνει χαμηλό ειδικά στην αγορά spot, λόγω της προβλεπόμενης υψηλής προσφοράς. Είναι σωστό ότι δεν ελέγχουμε την τιμή του μαζούτ και του LNG, αλλά μόνο το κόστος FSRU και της υποδομής, αλλά πιστεύουμε ότι το χάσμα τιμών (μαζούτ έναντι LNG) θα αυξηθεί στο μέλλον και σε συνδυασμό με αυξημένες εκπομπές και πρόστιμα από τη χρήση μαζούτ στην παραγωγή ενέργειας, θα είναι οικονομικά πολύ ωφέλιμο για την Κύπρο να προχωρήσει στην ταχεία (fast truck) ενδιάμεση λύση που προσφέρουμε, καθώς αντιπροσωπεύει μια συνολική εξοικονόμηση για την κυπριακή οικονομία άνω των 100 εκατ. ευρώ ανά έτος, ξεκινώντας από το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Δεδομένου ότι εμείς εκτιμήσαμε την εξοικονόμηση για την Κύπρο, έχουμε δει ότι η τιμή spot του πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά 25%, ενώ η τιμή LNG παρέμεινε πολύ χαμηλή. Κατά συνέπεια, οι εξοικονομήσεις στην Κύπρο θα είναι ακόμη υψηλότερες από αυτές που έχουμε ανακοινώσει νωρίτερα.

aerio

Γιατί αναφέρεστε σε μια λύση 2-3 ετών και όχι περισσότερο, ώστε η εξοικονόμηση να είναι μεγαλύτερη;

Η πρότασή μας είναι για μια περίοδο που ξεκινά από το πρώτο τρίμηνο του 2021 μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί το τερματικό LNG της ΔΕΦΑ. Σε περίπτωση που μας ζητηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να το εξετάσουμε με τη ΔΕΦΑ. Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται με τη μείωση της τιμής καυσίμου για το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας (τιμή πετρελαίου έναντι ΥΦΑ και φόρος εκπομπών ρύπων) θα είναι επωφελής για το έργο της ΔΕΦΑ όταν αυτό ξεκινήσει. Δεν γνωρίζουμε τη διαφορά μεταξύ κόστους του δικού μας τερματικού ΥΦΑ και της λύσης της ΔΕΦΑ και δεν γνωρίζουμε πώς αυτό θα επηρεάσει τυχόν εξοικονόμηση.