Οικολογική καταστροφή λόγω εκβραχισμού αλλά και λόγω αλλαγής της μορφολογίας της παραλίας, δημιουργούν οι εργασίες που διεξάγονται για την ανέγερση Δημοτικού Εστιατορίου στην παραλία «Βρυσούδια» της Πάφου. Μάλιστα, το τεμάχιο στο οποίο οι εργασίες κινούνται με εντατικούς ρυθμούς βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας και ενώ υπάρχει όρος για τις απόψεις της Περιβαλλοντικής Αρχής και ενδεχόμενες μελέτες, ώστε να παραχωρηθεί χαλάρωση από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, αυτό φαίνεται να μην λήφθηκε υπόψιν. Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα/ αρχείο του Τμήματος Περιβάλλοντος, όπου αναρτούνται οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για όλα τα έργα, δεν φαίνεται να υπάρχει γνωμάτευση για μελέτη που να αφορά το συγκεκριμένο έργο εντός του 2019 και 2020. Δεδομένου αυτού, τίθεται ερώτημα κατά πόσο ακολουθήθηκαν οι νομότυπες διαδικασίες. Σημειώνεται ότι η νομοθεσία διασφαλίζει ότι δημόσια ή ιδιωτικά έργα, τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του μεγέθους ή της θέσεώς τους, υπόκεινται σε υποχρέωση εκτίμησης των επιπτώσεών τους πριν τη χορήγηση άδειας ή έγκρισης ή εξουσιοδότησης.

Χαλάρωση από το ΥΠΕΣ

Από τις απαντήσεις που αρμοδίως εξασφάλισε η εφημερίδα μας φαίνεται πως ο ο Δήμος Πάφου εξασφάλισε χαλάρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς ο χώρος της ανέγερσης του καφεστιατορίου εμπίπτει εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας. Όπως ανέφερε στην «Χ» ανώτερη λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας για αναπτύξεις σε ιδιοκτησία που ανήκει στους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, ο οικείος Δήμος πρέπει να αποστέλλει ειδοποίηση στον ΥΠΕΣ, για απόψεις. «Ο Δήμος Πάφου απέστειλε στον ΥΠΕΣ ειδοποίηση για την προτιθέμενη ανάπτυξη ζητώντας παράλληλα προώθηση της διαδικασίας εξασφάλισης χαλάρωσης των προνοιών του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ενόψει του γεγονότος ότι ο χώρος ανέγερσης της προτιθέμενης ανάπτυξης εμπίπτει εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας», όπως ανάφερε. Ακολούθως ο Γεν. Διευθυντής του ΥΠΕΣ διαβίβασε στον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας την επιστολή του Δήμου Πάφου μαζί με τα σχετικά έγγραφα, με αποτέλεσμα ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας να αναφέρει μεταξύ άλλων «ότι το τεμάχιο στο οποίο προτείνεται η ανέγερση του καφεστιατορίου εμπίπτει στην Τουριστική Ζώνη Τ1γ, και βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας». Στη συνέχεια και αφού το αίτημα έφτασε στην αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, αποφάσισε ομόφωνα όπως αποδεχθεί το αίτημα παραχώρησης χαλάρωσης, ενώ, σύμφωνα με το Τμήμα Πολεοδομίας, υπήρξε προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, «ότι πριν την έκδοση της σχετικής άδειας οικοδομής για την ανάπτυξη θα εξασφαλιστούν οι θετικές απόψεις της Περιβαλλοντικής Αρχής και σε περίπτωση που απαιτηθεί η εκπόνηση οποιωνδήποτε μελετών, ή η εξασφάλιση περαιτέρω απόψεων άλλων αρμοδίων, οι μελέτες ή/και τυχόν όροι/ προϋποθέσεις/ απαιτήσεις θα υιοθετηθούν και ενσωματωθούν στον τελικό σχεδιασμό του έργου πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής».

ΑΚΕΛ: Αλόγιστη καταστροφή του περιβάλλοντος

Πέραν της οικολογικής καταστροφής και επιβάρυνσης από τις εργασίες του καφεστιατορίου στην παραλία “Βρυσούδια” της Πάφου (παραλία ΣΟΔΑΠ) οι οποίες διεξάγονται με εντατικούς ρυθμούς, η συγκεκριμένη ανάπτυξη “θα αποτελέσει πόλο οικονομικής αξιοποίησης από το μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο”, επισημαίνει η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ σε χθεσινή της ανακοίνωση. Όπως αναφέρεται, στα πλαίσια των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Συμβουλίου Προσφορών του Δήμου Πάφου, προβλήθηκαν, από πλευράς ΑΚΕΛ, σειρά επιχειρημάτων που αντιτάσσονται στη συγκεκριμένη ανάπτυξη. Όσον αφορά τα επιχειρήματα, αυτά σχετίζονταν τόσο με τα περιβαλλοντικά κριτήρια, τα οικοδομικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ανάπτυξης όσο και με τεχνοοικονομικά στοιχεία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η δημοτική ομάδα από την πρώτη στιγμή που ηγέρθηκε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου το συγκεκριμένο ζήτημα εξέφρασε την κάθετη διαφωνία και αντίθεσή της, με την πρόθεση του Δήμου Πάφου για ανάπτυξη στη συγκεκριμένη περιοχή. Ενώ προστίθεται ότι “στα πλαίσια των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Συμβουλίου Προσφορών του Δήμου Πάφου, προβάλλαμε σειρά επιχειρημάτων που αντιτάσσονταν στη συγκεκριμένη ανάπτυξη. Τα επιχειρήματα αυτά σχετίζονταν τόσο με τα περιβαλλοντικά κριτήρια, τα οικοδομικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ανάπτυξης όσο και με τεχνοοικονομικά στοιχεία”. Την ίδια ώρα αναφέρεται ότι “στα πλαίσια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου τον περασμένο Ιούνιο, στην οποία έγινε η έγκριση της πολεοδομικής άδειας του συγκεκριμένου υποστατικού η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ, μαζί με άλλους δημοτικούς συμβούλους που δυστυχώς αποτελούσαμε και τη μειοψηφία του Σώματος, καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη πρόταση, εκφράζοντας και έμπρακτα τη δυσαρέσκειά μας”.

“Ερωτηματικά και απορία προκαλεί η στάση την οποία τηρεί το αρμόδιο Υπουργείο και τα κυβερνητικά τμήματα σε σχέση με τη συγκεκριμένη ανάπτυξη -η οποία έχει ως προεκτίμηση δαπάνης τις €600.000- η οποία ανεγείρεται με εντατικούς ρυθμούς επί της παραλίας, την ίδια ώρα που γίνεται εκβραχισμός της ακτής, μετακίνηση όγκων χώματος κ.α., προκαλώντας αλόγιστη καταστροφή του περιβάλλοντος”, καταλήγει η ανακοίνωση. Από την πλευρά του το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανέφερε ότι δεν έχει υποβληθεί ούτε έχει εξεταστεί κατά παρέκκλιση αίτηση για το εν λόγω καφεστιατόριο.

Κάλια Ανδρέου