Το 2019, το συνολικό επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ ήταν το χαμηλότερο μεταξύ των ενηλίκων που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές (48% είχαν βασικές ή ανώτερες βασικές ψηφιακές δεξιότητες), έφτανε το 55% για τους ενήλικες που ζουν σε ημιαστικές περιοχές και προάστια και κορυφώθηκε στο 62 % για τους ενήλικες που ζουν σε πόλεις, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε σήμερα η Eurostat.

Αυτό το πρότυπο – με το υψηλότερο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων να καταγράφεται για τους ενήλικες που ζουν σε πόλεις – επαναλήφθηκε σε όλα τα Κράτη Μέλη πλην του Βελγίου και της Μάλτας. Σημειώνεται ότι το 2018, το 39,3% του πληθυσμού ζούσε σε πόλεις, το 31,6% ζούσε σε ημιαστικές περιοχές και προάστια και το 29,1% κατοικούσε σε αγροτικές περιοχές.

Το 2019, το χάσμα στις ψηφιακές δεξιότητες μεταξύ των κατοίκων των πόλεων και των κατοίκων των αγροτικών περιοχών ήταν κατά μέσο όρο 14 ποσοστιαίες μονάδες στην ΕΕ (όπως μετράται από τη διαφορά στα σχετικά μερίδια των ενηλίκων με βασικές ή ανώτερες βασικές ψηφιακές δεξιότητες ). Αυτό το ψηφιακό χάσμα στις συνολικές δεξιότητες έφθασε σε πάνω από 20 ποσοστιαίες μονάδες σε επτά κράτη μέλη της ΕΕ – την Ιρλανδία (20 ποσοστιαίες μονάδες), τη Λιθουανία (21 μονάδες), την Ουγγαρία (22 ποσοστιαίες μονάδες) και στις 23 μονάδες βάσης στην Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Κροατία και την Πορτογαλία.

Το συνολικό επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ έχει αυξηθεί ελαφρά τα τελευταία χρόνια. Στις πόλεις, το ποσοστό αυξήθηκε από 60% το 2015 σε 62% το 2019, στις αγροτικές περιοχές από 46% το 2015 σε 48% το 2019, ενώ στις ημιαστικές περιοχές και τα προάστια αυξήθηκε ελαφρά από 54% το 2015 σε 55% 2019. Ωστόσο, οι τάσεις ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.