Χάρης Καράμανος στη «Χ»: Έγνοια για τον τόπο και απαίτηση για προοδευτική αλλαγή

  • Η υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη µπορεί να δηµιουργήσει ένα πλατύ µέτωπο πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων
  • «Οι δηµόσιες συζητήσεις που δηµιουργούν ένα άγονο κλίµα και αναπαράγουν µια εικόνα αντιπαράθεσης και διχασµού δεν αποτελούν επιλογή»
  • «Σε εµάς δεν αποφασίζει κανένας αρχηγός, καµία ηγεσία, σε καµία πανηγυρική φιέστα και µάλιστα διά βοής»
  • «Η διεισδυτικότητα και η εκλεξιµότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη δίνει δυναµική και φέρνει πιο κοντά την επίτευξη του στρατηγικού στόχου»

 

Ικανοποίηση δηλώνει ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραµµατέας και µέλος του Π.Γ του ΑΚΕΛ Χάρης Καράµανος για το γόνιµο διάλογο που αναπτύσσεται στα συλλογικά όργανα του κόµµατος για την υποψηφιότητα που θα στηρίξει το ΑΚΕΛ στις προεδρικές εκλογές.

Σε συνέντευξή του στην «Χαραυγή» µιλά για υψηλό επίπεδο διαλόγου που εξελίσσεται εντός του κόµµατος, ο οποίος πηγάζει από την ειλικρινή έγνοια των κοµµατικών µελών για το µέλλον του τόπου και την καθολική απαίτηση για προοδευτική αλλαγή. Ο Χάρης Καράµανος αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης της ΚΕ. του ΑΚΕΛ να στηρίξει την υποψηφιότητα Α. Μαυρογιάννη, καθώς και για τις εσωκοµµατικές διαδικασίες που τρέχουν, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 5 Ιουνίου µε την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη.

Συνέντευξη στον Νεόφυτο Νεοφύτου

Πώς δέχεται η ηγεσία του ΑΚΕΛ τις πρώτες αντιδράσεις των µελών ή φίλων του κόµµατος από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη του Ανδρέα Μαυρογιάννη στις προεδρικές εκλογές;

Με πλήρη σεβασµό στην άποψη και τις ανησυχίες όλων των µελών και των φίλων του κόµµατος, που καλούνται, αφού ακούσουν το σκεπτικό της Κ.Ε., να τοποθετηθούν ελεύθερα. Όπως ήδη ανακοινώσαµε, µε την ολοκλήρωση της συζήτησης στις Κοµµατικές Οµάδες Βάσης θα συνέλθει η Κεντρική Επιτροπή για να αξιολογήσει τις συζητήσεις και τα αποτελέσµατα της µυστικής ψηφοφορίας στη βάση. Η τελική απόφαση θα παρθεί σε παγκύπρια συνδιάσκεψη και πάλι µε µυστική ψηφοφορία.

Η συζήτηση που εξελίσσεται ανάµεσα στα µέλη και τους φίλους του κόµµατος είναι πολύ παραγωγική και ενθαρρυντική ως προς το σκεπτικό της πρότασης της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Σηµειώνουµε µε ικανοποίηση το υψηλό επίπεδο του διαλόγου που εξελίσσεται εντός του κόµµατος, την ειλικρινή έγνοια για το µέλλον του τόπου και την καθολική απαίτηση για προοδευτική αλλαγή.

∆εν σας ανησυχεί ότι οι δηµόσιες συζητήσεις, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, οδηγούν σε ένα διαρκή δηµόσιο διάλογο, ο οποίος προκαλεί ζηµιά; Πώς αντιµετωπίζετε και πώς απαντάτε σε φαινόµενα που δεν οδηγούν σε αποφάσεις και δράση, αλλά σε µια δηµόσια λέσχη συζητήσεων;

Ένα κόµµα όπως το δικό µας δεν αρνείται ούτε και απορρίπτει τον δηµόσιο διάλογο. Αντίθετα, µέσα από τις διαδικασίες του ενθαρρύνει την ελεύθερη συζήτηση και το διάλογο µέσα στα πλαίσια του αλληλοσεβασµού και των επιχειρηµάτων. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός πως το ΑΚΕΛ, σε όλες τις κρίσιµες αποφάσεις που πρέπει να λάβει, όπως είναι και οι προεδρικές εκλογές, απευθύνεται στα µέλη και στους φίλους του. Αυτό έγινε και τώρα.

Σε σχέση µε το διαδίκτυο και την κοινωνική δικτύωση, ξεκινώντας από την παραδοχή πως είναι µέρος της ζωής µας σήµερα, ως ΑΚΕΛ παρακολουθούµε και αφουγκραζόµαστε τις ανησυχίες του κόσµου. Είναι δικαίωµα του καθενός και της καθεµιάς να εκφράζεται και να τοποθετείται δηµόσια, όπως είναι βέβαια και δικό µας δικαίωµα αλλά και υποχρέωση να ακολουθούµε τις συντεταγµένες και καθόλα δηµοκρατικές διαδικασίες του κόµµατος.

Οι δηµόσιες συζητήσεις που δηµιουργούν ένα άγονο κλίµα και αναπαράγουν µια εικόνα αντιπαράθεσης και διχασµού δεν αποτελούν για το ΑΚΕΛ επιλογή. ∆ική µας επιδίωξη είναι όπως µέσα από τη συζήτηση και τη ζύµωση να λαµβάνονται αποφάσεις, οι οποίες θα ανοίγουν το δρόµο για να προχωρήσει το ΑΚΕΛ συλλογικά και αποφασιστικά.

Ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης της Κ.Ε. για στήριξη του Α. Μαυρογιάννη, το οποίο αναλύεται στις Κοµµατικές Οµάδες Βάσης;

Θέση της Κεντρικής Επιτροπής ήταν εξαρχής ότι η όποια προσωπικότητα επιλεγόταν, θα έπρεπε να είναι αδιαµφισβήτητης εντιµότητας, καθαρότητας, ικανότητας και εµπειρίας.

Η εντιµότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι αποδεδειγµένη, αφού σε όλες αυτές τις δεκαετίες υπηρεσίας στον τόπο δεν υπάρχει η παραµικρή σκιά για ζητήµατα ήθους και διαφάνειας.

Πιστεύουµε ότι το έργο του Ανδρέα Μαυρογιάννη, σε όλα τα πόστα από τα οποία καλέστηκε να εργαστεί, τυγχάνει καθολικής αναγνώρισης. Είναι αδιαµφισβήτητα µία προσωπικότητα µε πολλές ικανότητες -διοικητικές και άλλες- κάτι που επιβεβαιώθηκε και µε τη θητεία του ως Υφυπουργός Προεδρίας για ευρωπαϊκά θέµατα στην κυβέρνηση Χριστόφια.

Ο κ. Μαυρογιάννης είναι αδιασάλευτα προσηλωµένος στο στόχο για λύση του Κυπριακού, στη βάση ∆ικοινοτικής ∆ιζωνικής Οµοσπονδίας, µε πολιτική ισότητα και συµµερίζεται µαζί µας τη θέση για ανάληψη πρωτοβουλιών για τερµατισµό του αδιεξόδου και για επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων.

Η διεισδυτικότητα και η εκλεξιµότητά του εκτιµούµε ότι δίνει δυναµική και φέρνει πιο κοντά την επίτευξη του στρατηγικού στόχου, που είναι η αλλαγή της διακυβέρνησης µε κοινωνικό πρόσηµο. Είµαστε πεπεισµένοι ότι η εισήγηση της Κ.Ε. είναι τεκµηριωµένη και δίνει προοπτική, για να κερδίσουµε τις εκλογές και να έχουµε έναν Πρόεδρο τίµιο, χωρίς εξαρτήσεις και βαρίδια, που θα καταπολεµήσει τη διαπλοκή και τη διαφθορά, επαναφέροντας την αξιοπρέπεια του λαού µας.

∆έχεστε από ορισµένους κριτική ότι η ηγεσία του ΑΚΕΛ καθοδηγεί τα πράγµατα για να επιβάλει τον υποψήφιο που θέλει. Πώς απαντάτε; Πώς λειτουργεί η δηµοκρατία, πώς λαµβάνονται οι αποφάσεις στο ΑΚΕΛ;

Στο ΑΚΕΛ η δηµοκρατία είναι καθηµερινή πράξη. Τις αποφάσεις στο δικό µας κόµµα τις συνδιαµορφώνουν τα χιλιάδες µέλη μας, κάτι που είναι µοναδικό στα πολιτικά πράγµατα της Κύπρου. Καλέσαµε τα µέλη και τους φίλους µας να µιλήσουν ελεύθερα και αδογµάτιστα, γιατί πολύ απλά κανένας δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια.

Σε µια τόσο σηµαντική απόφαση, η Κεντρική Επιτροπή, ως το Ανώτατο Καθοδηγητικό Σώµα, οφείλει καθηκόντως να συζητήσει, να προβληµατιστεί και να καθορίσει το πλαίσιο για τη διεξαγωγή της συζήτησης στη βάση. Η συζήτηση αυτή δεν γίνεται στο κενό, αλλά εντός ενός πολιτικού πλαισίου, που κατά καθολικό τρόπο είχε εγκριθεί και πάλι από τη βάση του κόµµατος πριν από µερικούς µήνες.

Γράφτηκαν και λέχθηκαν πολλά, τα πλείστα να µου επιτρέψετε να πω εκ του πονηρού. Η ηγεσία του κόµµατος εµπιστεύεται τη συλλογική σοφία, εµπιστεύεται το αίσθηµα ευθύνης του κόσµου της Αριστεράς. Σέβεται και τιµά το Καταστατικό, τους κανονισµούς λειτουργίας και τα εκατοντάδες στελέχη και µέλη µας που συµµετέχουν σε αυτή τη δηµοκρατική διαδικασία. Αυτός είναι ο πλούτος του ΑΚΕΛ, σε αντίθεση µε άλλους. Σε εµάς δεν αποφασίζει κανένας αρχηγός, καµία ηγεσία, σε καµία πανηγυρική φιέστα και µάλιστα διά βοής. Η δηµοκρατία στο ΑΚΕΛ δεν είναι κατ’ επίφαση, αλλά µια ζωντανή και αµφίδροµη διαδικασία.

Πιστεύετε ότι µπορεί η ηγεσία του κόµµατος να πείσει και άλλες δυνάµεις και προσωπικότητες να στηρίξουν την υποψηφιότητα Μαυρογιάννη;

Θεωρούµε ότι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι µια πραγµατικά υπερκοµµατική υποψηφιότητα, ευρύτερης αποδοχής, που µπορεί να απευθυνθεί  στην κοινωνία. Όσοι συνεργάστηκαν µαζί του έχουν να πουν τα καλύτερα λόγια.

Είµαστε πεπεισµένοι ότι µε το ήθος, τη µεθοδικότητα, τη σοβαρότητα, την αξιοπιστία και την καθαρή πολιτική προϊστορία του θα πείσει και θα αγκαλιαστεί και από άλλες πολιτικές και κοινωνικές οµάδες και προσωπικότητες του τόπου. Ήδη διάφορες προσωπικότητες είναι έτοιµες, από διάφορους πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους, να δηλώσουν στήριξη προς το πρόσωπό του. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει όλα τα φόντα να δηµιουργήσει ένα πλατύ µέτωπο πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων.

Προγραµµατίζετε νέο γύρο επαφών µε δυνάµεις της αντιπολίτευσης που ακόµη δεν έχουν επιλέξει υποψήφιο, ή θα αφήσετε οι επαφές αυτές να γίνουν από τον υποψήφιο;

Ασφαλώς και θα απευθυνθούµε ξανά στις πολιτικές δυνάµεις. Τώρα υπάρχει µια ευκαιρία, ώστε τα κόµµατα αντιπολίτευσης που θέλουν την πραγµατική αλλαγή να συναντηθούν σε έναν κοινό, πραγµατικά ανεξάρτητο υποψήφιο.

Επειδή ο Ανδρέας Μαυρογιάννης χαίρει εκτίµησης ευρύτερα, θα απευθυνθούµε τόσο σε πολιτικά κόµµατα όσο και σε κινήσεις, οργανωµένα σύνολα και παράγοντες και όλα αυτά µετά την τελική απόφαση. Μετά τις 5 Ιουνίου, που θα παρθεί αυτή η απόφαση, ο κ. Μαυρογιάννης θα κάνει και τις δικές του επαφές ως υποψήφιος Πρόεδρος.

Akel

Ξεκινούν και οι προετοιµασίες οργάνωσης και σχεδιασµού της προεκλογικής εκστρατείας

Πότε θα είναι έτοιµος ο κοµµατικός µηχανισµός να ξεκινήσει τη µάχη των Προεδρικών; Νιώθετε ότι αυτές οι εκλογές θα είναι πιο δύσκολες από άλλες αναµετρήσεις και γιατί; Σίγουρα κάθε εκλογική αναµέτρηση έχει το βαθµό δυσκολίας της. Μπροστά µας έχουµε σχεδόν 9 µήνες µέχρι τις Προεδρικές και σε αυτούς θα πρέπει να ενεργοποιηθεί κυριολεκτικά το σύνολο των µελών του κόµµατος. Προετοιµαζόµαστε τόσο σε κεντρικό και επαρχιακό επίπεδο, όσο και σε τοπικό. Θα χρειαστεί οργάνωση, σχεδιασµός και δουλειά σε όλα τα επίπεδα -πολιτικό, οργανωτικό, επικοινωνιακόγια να πετύχουµε και τη συσπείρωση της Αριστεράς και το άνοιγµα στον ευρύτερο χώρο. Αυτές οι εκλογές πρέπει να είναι νικηφόρες, για να φέρουµε την ελπίδα και την προοπτική στον κάθε εργαζόµενο, στον κάθε νέο και νέα. Για να γίνει όµως τούτο πραγµατικότητα, επιβάλλεται το ΑΚΕΛ να εργαστεί συσπειρωµένο, ενωµένο, απερίσπαστο. Όλοι και όλες οφείλουµε µε µια φωνή και µια γροθιά να στοιχηθούµε πίσω από τις αποφάσεις µας και συλλογικά να εργαστούµε σκληρά για την υλοποίησή τους. Σ’ αυτή τη δύσκολη εκλογική µάχη το κάθε µέλος, φίλος και νέα δύναµη του ΑΚΕΛ, ο κάθε ψηφοφόρος της ευρύτερης Αριστεράς, ο κάθε δηµοκρατικός και προοδευτικός άνθρωπος έχει θέση, για να δώσουµε πραγµατική εναλλακτική προοπτική στην Κύπρο και το λαό µας.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.