Οι θέσεις του υποψήφιου Προέδρου Σταύρου Μαλά στα θέματα της οικονομίας.

   Δεν πουλάμε τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του κράτους, αλλά πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, αφού πλέον δραστηριοποιούνται σε μια ελεύθερη αγορά

Θα πρέπει και οι τράπεζες να πάρουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και να προχωρήσουν σε ελάφρυνση χρεών και αναδιάρθρωση σε επίπεδο χρόνου, επιτοκίων και συνεπώς δόσεων, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που είναι βιώσιμα

Η διακυβέρνηση του Σταύρου Μαλά θα βασίζεται στο τρίπτυχο: Aξιοκρατία, Αξιοπιστία, Ανάπτυξη για όλους και όχι για μόνο για τους λίγους και προνομιούχους. Αυτό τονίζει σε συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Χαραυγή ο Χάρης Σταυρινίδης, συντονιστής επί οικονομικών θεμάτων στο επιτελείο του υποψήφιου Προέδρου Σταύρου Μαλά.

Όπως υποδεικνύει, η μεγέθυνση του ΑΕΠ από τα χαμηλά επίπεδα στα οποία περιέπεσε τα προηγούμενα χρόνια είναι ετεροβαρής, αφού το εισόδημα των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό. Αντίθετα, όπως επισημαίνει, παρατηρείται διεύρυνση του εισοδηματικού χάσματος, αφού επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη «κατάφεραν να κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους»

Ο Χάρης Σταυρινίδης τονίζει ότι το οικονομικό μοντέλο, το οποίο σχεδιάζει να εφαρμόσει ο Σταύρος Μαλάς, βασίζεται στην καινοτομία, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα. Μάλιστα καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την κάθε δράση ξεχωριστά.

Επίσης καταθέτει προτάσεις για τον εκσυχρονισμό των ημικρατικών οργανισμών αλλά και την αντιμετώπιση του προβλήματος με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Ζαχαρίου

Οι δείκτες δείχνουν ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά από την άλλη τα εισοδήματα των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Πού οφείλεται αυτή η αντίφαση;

Η «ανάπτυξη» στην οποία αναφέρονται είναι απλά μεγέθυνση από τα ήδη χαμηλά επίπεδα του ΑΕΠ που σε καμία περίπτωση μεταφράζεται σε επίπεδο εισοδημάτων των νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το ΑΕΠ είναι ένας μέσος σταθμικός δείκτης οικονομικής μεγέθυνσης, ο οποίος δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα σε μια οικονομία, αφού μπορεί να είναι ετεροβαρής όσον αφορά στην κατανομή των παραγόντων που τον απαρτίζουν. Δηλαδή λίγες και μεγάλες επιχειρήσεις μπορεί να επηρεάζουν τον δείκτη θετικά, ενώ το εισόδημα των νοικοκυριών και επιχειρήσεων να μην αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό.

Όσον αφορά στη λεγόμενη ανάπτυξη, απλά να αναφέρω ότι με τον Νίκο Αναστασιάδη, όταν ανέλαβε, το ΑΕΠ ήταν 19,5 δισ. ευρώ και παραδίδει στο τέλος της θητείας του στις καλύτερες των περιπτώσεων ένα ΑΕΠ της τάξης των 18,5 δισ. ευρώ.

Άρα μεγεθύνεται και το χάσμα εισοδημάτων…

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, ακριβώς, παρατηρούμε ότι το χάσμα εισοδημάτων μεταξύ υψηλά και χαμηλά αμειβομένων έχει μεγεθυνθεί. Με λίγα λόγια κατάφεραν κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης Αναστασιάδη να κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους (Δείκτης GINI). Το μεγαλύτερο κτύπημα το δέχτηκε η μεσαία τάξη και οι μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά δηλαδή της οικονομίας. Από ακμάζουσα, αλλά και σε υπερβολή οικονομία, καταντήσαμε να στηριζόμαστε σε κοινωνικά παντοπωλεία και στο ΕΕΕ.

Αυτή δεν είναι η οικονομία που μας αξίζει, γι’ αυτό πρέπει να την ξαναστήσουμε. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό: Αξιοκρατία, Αξιοπιστία, Ανάπτυξη για όλους και όχι για μόνο για τους λίγους και προνομιούχους. Αυτές οι διαχρονικές αξίες θα κάνουν πιο παραγωγικό το κράτος, λιγότερο διεφθαρμένο (δυστυχώς δεν θα απαλειφθεί αυτή η μάστιγα) και με νέες ιδέες αλλά και τεχνοκρατικό σχεδιασμό θα ανακάμψει η πραγματική οικονομία των πολιτών και όχι των αριθμών.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Επίσης στην κοινωνία υπάρχει έντονη ανησυχία για τις εκποιήσεις και ειδικά για την πρώτη κατοικία. Τι εισηγείστε; 

Οι τράπεζες πρέπει να αναλάβουν ένα πιο ενεργό ρόλο δεδομένου και της ευθύνης που είχαν στην οικονομική κρίση. Με την αύξηση του ποσοστού των προβλέψεων, οι τράπεζες ναι μεν «απορροφούν» αναμενόμενες μελλοντικές ζημιές, αλλά δεν αποποιούνται των δανείων που έδωσαν.

Θα πρέπει λοιπόν και οι τράπεζες να πάρουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και να προχωρήσουν σε ελάφρυνση χρεών και αναδιάρθρωση σε επίπεδο χρόνου, επιτοκίων και συνεπώς δόσεων, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που είναι βιώσιμα.

Τα μη βιώσιμα δάνεια και ειδικά των μεγαλο-developers πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια πώλησής τους, έστω και σε τιμή έκπτωσης.

Ταυτόχρονα το κράτος θα πρέπει να προχωρήσει σε αποκατάσταση της στεγαστικής του πολιτικής, για να στηρίξει τις οικογένειες που θα δουν τις κύριές τους κατοικίες να εκποιούνται από τις τράπεζες.

Ποια είναι η θέση σας για το μέλλον των κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών;

Δεν πουλάμε τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του κράτους, αλλά πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, αφού πλέον δραστηριοποιούνται σε μια ελεύθερη αγορά. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να έχουν την ίδια μοίρα με αυτή των Κυπριακών Αερογραμμών. Δεν έχουμε πλέον καμία μνημονική δέσμευση, όπως αυτή που ανέλαβε τόσο αδιαπραγμάτευτα ο Νίκος Αναστασιάδης, να ξεπουλήσουμε  τους κερδοφόρους ημικρατικούς μας οργανισμούς, αλλά πρέπει να τους μετεξελίξουμε σε ανταγωνιστικούς.

Θέση μας είναι η προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή με εξειδίκευση στον τομέα που δραστηριοποιούνται οι ημικρατικοί οργανισμοί, για να μεταφέρει τεχνογνωσία και ο οποίος θα έχει και την ευθύνη της διοίκησης. Το κράτος θα μπορεί να εξασκεί έλεγχο ως μέτοχος αλλά και κατέχοντας τη «χρυσή μετοχή» που θα του δίνει το δικαίωμα ελέγχου σε θέματα εθνικής ασφάλειας αλλά όχι στην καθημερινή διοίκηση των οργανισμών.

Επίσης θα πρέπει να εφαρμοστεί η Εταιρική Διακυβέρνηση διεθνών προτύπων σε Διοικητικά Συμβούλια αλλά και Διοίκηση, αφού ο διορισμός μελών βάσει πολιτικών κριτηρίων, με πολλές φορές αβέβαια προσόντα, είναι παρωχημένο μοντέλο αδιαφάνειας και βολέματος ημετέρων.

Τι θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει στο οικονομικό μοντέλο που ακολουθεί η Κύπρος;

Οι οικονομικοί κύκλοι της ανάπτυξης, φούσκας και ύφεσης είναι φαινόμενα που επαναλαμβάνονται εδώ και αιώνες μέσα στο φιλελεύθερο καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα που ζούμε.

Δυστυχώς σε εμάς η κρίση ήρθε πολύ απότομα, αφού μας επιβλήθηκε με το κούρεμα Αναστασιάδη, με αποτέλεσμα το βάθος της οικονομικής καταστροφής να είναι μεγάλο.

Εδώ μπαίνει και ο ρόλος του κράτους, το οποίο θα έπρεπε να είχε ήδη κάνει σχεδιασμό για τη μετα-μνημονιακή εποχή με ένα νέο οικονομικό μοντέλο που να έχει ως βάση την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης, της καινοτομίας και έρευνας.

Η καινοτομία, η έρευνα και η επιχειρηματικότητα είναι ο δρόμος για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας αλλά και για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη.

Και πώς θα γίνει αυτό;

Για να μπορέσει να γίνει αυτό χρειάζεται σχεδιασμός και κίνητρα για προσέλκυση ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funds), τα οποία αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων που έχουν υψηλές προοπτικές ανάπτυξης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα ταμεία αυτά, πέραν της χρηματοδότησης, που τα τραπεζικά ιδρύματα δεν αναλαμβάνουν, παρέχουν και τεχνογνωσία στους ιδρυτές, επίβλεψη αλλά και πρόσβαση σε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών ή άλλων επιχειρήσεων με τα οποία συνεργάζονται.

Ουραγοί στον τομέα έρευνας

Είναι και ο τομέας της έρευνας, στον οποίο υπάρχει πεδίο δράσης…

Στον τομέα της έρευνας είμαστε ουραγοί με ένα 0,48% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι 2,09%. Η έρευνα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη αλλά και τη μείωση της ανεργίας, οπόταν θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην απορροφητικότητα κονδυλίων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και θα επανεξετάσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ΙΠΕ (Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας), ούτως ώστε να καταστεί πιο αποδοτικό στην όλη αυτή προσπάθεια. Στόχος μας θα είναι εντός της πενταετίας να φθάσουμε τον μέσο όρο της ΕΕ.

Επίσης το παλαιό οικονομικό μας μοντέλο θα πρέπει να μετεξελιχθεί, αφού, μετά τα γεγονότα του Eurogroup και τις επιπτώσεις που είχαν και θα συνεχίσουν να έχουν σε αυτό, δεν είναι πια το ίδιο.

Η προσέλκυση μεγάλων τραπεζικών ονομάτων, όπως για παράδειγμα της HSBC, η οποία παρεμπιπτόντως ήταν μεγαλομέτοχος της Λαϊκής Τράπεζας, η επένδυση σε υποδομές τεχνολογίας μεταφοράς δεδομένων με υψηλές ταχύτητες, θα βοηθήσουν τον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για να προσελκύσει σοβαρές επενδυτικές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στο νησί μας.

Επίσης εταιρείες υψηλής τεχνολογίας μετά και το Brexit, αλλά και λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας της περιοχής μας, θα μπορούσαν να μεταφέρουν την έδρα τους στο νησί μας με κίνητρα όπως χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, υπηρεσία fast track για έγκριση άδειας εργασίας των υπαλλήλων που θα επιλέξουν να τους ακολουθήσουν, προσφορά χώρων εργασίας χαμηλού κόστους αλλά και υψηλές ταχύτητες διαδικτύου.

Το γενικό μας φορολογικό πλαίσιο δεν θα αλλάξει παρέχοντας σταθερότητα και ασφάλεια στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο νησί μας, αλλά στο πλαίσιο προσέλκυσης νέων επιχειρήσεων θα προσφερθούν φορολογικά και άλλα κίνητρα όπως έχουν προαναφερθεί.


 

Προς επιτελείο Νικόλα Παπαδόπουλου

Αλλιώς έγινε ο προγραμματισμός για τη σελίδα αυτή. Στόχος μας ήταν η παράθεση των θέσεων δύο υποψηφίων Προέδρων για θέματα οικονομίας. Εγκαίρως αποταθήκαμε στα επιτελεία Σταύρου Μαλά και Νικόλα Παπαδόπουλου, πήραμε θετική απάντηση και αποστείλαμε τις ερωτήσεις μας για διπλή συνέντευξη. Τετάρτη απόγευμα, ωστόσο, το επιτελείο Παπαδόπουλου μάς ενημέρωσε πως λήφθηκε απόφαση να μην απαντηθούν οι ερωτήσεις μας, γιατί «δεν θέλουμε αποσπασματική παράθεση θέσεων πριν την παρουσίαση ολόκληρου του προγράμματός μας για θέματα οικονομίας». Πρόφαση, κατ’ εμάς, αφού καθημερινά σε ηλεκτρονικά και άλλα ΜΜΕ κατατίθενται οι απόψεις του υποψηφίου Προέδρου για όλα τα ζητήματα, της οικονομίας περιλαμβανομένης. Ως εκ τούτου, σήμερα φιλοξενούμε μόνο τον εκπρόσωπο του επιτελείου Σταύρου Μαλά, τον οποίο και ευχαριστούμε για την κατανόησή του, να μας απαντήσει ακόμα μερικές ερωτήσεις για να συμπληρωθεί η σελίδα. Προς το επιτελείο Ν. Παπαδόπουλου, ωστόσο, έχουμε να πούμε πως μας λυπεί αφάνταστα η αντιδεοντολογική συμπεριφορά που επέδειξε. Και ένα οφείλουν να ξέρουν οι εκπρόσωποί του και ο ίδιος ο υποψήφιος. Ζητούμε ισότιμη αντιμετώπιση με όλα τα ΜΜΕ και με όλους τους λειτουργούς του Τύπου.