•Η μελέτη της KPΜG «δείχνει» τους λόγους που παρουσιάζονται ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό και προτείνει μέτρα

«Ακτινογραφία» και στον τρόπο που λειτουργούν τα χειρουργεία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα έχουν κάνει οι μελετητές της KPMG, οι οποίοι για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας έχουν εκπονήσει μελέτη που αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στα κρατικά νοσηλευτήρια.
Από τις 31 αίθουσες που υπάρχουν συνολικά σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια λειτουργούν μόνο 28 αφού -σύμφωνα με τη μελέτη- όπως δηλώθηκε από τα ίδια τα νοσηλευτήρια, 3 χειρουργικές αίθουσες δεν λειτουργούν λόγω υποστελέχωσης. Ενδεικτικά οι μελετητές αναφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υπάρχουν 12 χειρουργικές αίθουσες εκ των οποίων μόνο 10 λειτουργούν, στη Λεμεσό υπάρχουν 5 χειρουργικές αίθουσες εκ των οποίων μόνο οι 4 λειτουργούν, στο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας υπάρχουν και λειτουργούν 4 αίθουσες, στην Πάφο υπάρχουν και λειτουργούν 3 αίθουσες, στη Λάρνακα 4 και στην Αμμόχωστο 3.


42 νοσηλευτές περισσότεροι με κόστος 1,3 εκ. ευρώ
Εξετάζοντας οι μελετητές τις πρακτικές που ακολουθούν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων, διαφαίνεται ότι τόσο σε μικρά όσο και σε μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια στην Κύπρο, εργάζονται λιγότεροι νοσηλευτές ανά επέμβαση, σε σχέση με τον δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, ενώ στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για τη διαδικασία της ανάνηψης μετά την εγχείρηση η αναλογία νοσηλευτών προς ασθενείς είναι συνήθως 1:4 (με εξαίρεση πιο βαρετά χειρουργεία που η αναλογία είναι 1:2), στα δημόσια νοσηλευτήρια η αναλογία είναι 1:1.

Παράλληλα στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια δεν λειτουργεί η θέση του βοηθού αναισθησιολόγου όπως υφίσταται στα δημόσια νοσηλευτήρια. Συγκριτικά με τον ιδιωτικό τομέα οι μελετητές εκτιμούν ότι σε ένα δημόσιο νοσηλευτήριο εργάζονται ως μέσος όρος 1,5 νοσηλευτές περισσότεροι κατά τη διάρκεια μιας εγχείρησης μέχρι και τη διαδικασία της ανάνηψης του ασθενή (0,λ5 νοσηλευτές στην ανάνηψη και 1 νοσηλευτής βοηθός αναισθησιολόγου).

Εκτιμούν επίσης ότι ως μέσος όρος 42 νοσηλευτές περισσότεροι (28 χειρουργικές αίθουσες σε λειτουργία X 1,5 νοσηλευτές) εργάζονται για τη διεκπεραίωση των εγχειρήσεων στον δημόσιο τομέα σε σχέση με τον ιδιωτικό με μέσο μισθολογικό κόστος των νοσηλευτών αυτών, περιλαμβανομένου του κόστους του εργοδότη στο €1.386.336 (€33.008 x 42) περίπου (το ποσό των €33.008 αποτελεί μέσο όρο υπολογισμού του ετήσιου μισθού των νοσηλευτών το οποίο έχει υπολογιστεί από το Λογιστήριο του Υπουργείου Υγείας).

 

Τι προτείνει η KPMG
Οι 42 νοσηλευτές, σύμφωνα με τη μελέτη, θα μπορούσαν να στελεχώσουν δεύτερη βάρδια της ημέρας, ενώ θα μπορούσαν ενδεχομένως να αντικαταστήσουν μεγάλο αριθμό έκτακτου προσωπικού. Στην περίπτωση όπου η πολιτική του Υπουργείου είναι να μην αποδεσμεύσει έκτακτο προσωπικό, κρίνεται σωστό όπως ανακατανεμηθούν οι νοσηλευτές (μόνιμοι και έκτακτοι) στη δεύτερη βάρδια και παράλληλα να στελεχώσουν τα χειρουργεία και τα Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (αν χρήζει επιπρόσθετης στελέχωσης) στα οποία θα μπορούσε να επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι το απόγευμα, μέσα από συμπλεγματοποίηση κάποιων Κέντρων Υγείας.

Παράλληλα οι 42 νοσηλευτές θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν περίπου 14 επιπρόσθετα χειρουργεία κατά τη διάρκεια του απογεύματος. Το ενδεχόμενο λειτουργίας απογευματινών χειρουργείων θα μπορούσε να εξεταστεί από το Υπουργείο Υγείας υπό το πρίσμα και των ακόλουθων δεδομένων:

-Για τη βέλτιστη κατανομή του νοσηλευτικού προσωπικού πρέπει να ληφθεί υπόψιν η διαμόρφωση του χώρου των υφιστάμενων υποδομών των δημοσίων νοσηλευτηρίων και ενδεχομένως να προκύψει ανάγκη για ανακατατάξεις στο χώρο των χειρουργείων. Για παράδειγμα η αλλαγή της αναλογίας νοσηλευτών προς ασθενών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ανάνηψης ενδεχομένως να απαιτεί διαμόρφωση του χώρου φιλοξενίας των ασθενών για καλύτερη και συνεχή παρακολούθηση μέχρι και 2 τουλάχιστον ασθενών στον ίδιο ή παραπλήσιο χώρο, από ένα νοσηλευτή μόνο.

-Η πληρότητα των κλινών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν κατά την κατανομή των ασθενών στα χειρουργεία. Συγκεκριμένα, για τα νοσηλευτήρια όπου υπάρχει 100% πληρότητα κλινών θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανακατανομής των ασθενών τους που χρήζουν εγχείρησης, στο πιο κοντινό νοσηλευτήριο που ενδεχομένως να έχει χαμηλότερη πληρότητα.

 

 

20.000 ασθενείς περίμεναν να χειρουργηθούν το 2016
Σε ό,τι αφορά τις ουρές ασθενών για χειρουργείο η μελέτη διαπιστώνει το χιλιοειπωμένο. Οι λίστες αναμονής ασθενών για τα χειρουργεία είναι μεγάλες. «Ενώ η συνολική λίστα αναμονής ασθενών στις 23 Μαΐου 2016 αριθμούσε 19.603 ασθενείς, 5.164 περίπου ήταν ασθενείς που ανέμεναν να χειρουργηθούν (εκ των οποίων 1.833 ήταν περιστατικά καταρράκτη), στις 31 Δεκεμβρίου 2016 με την εφαρμογή του προγράμματος υπερωριακής απασχόλησης ιατρών του δημοσίου, καθώς και παραπομπή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα διεκπεραιώθηκαν συνολικά 11.510 περιστατικά ασθενών μειώνοντας κατά 60% περίπου τον συνολικό αριθμό των ασθενών της λίστας (από 19.603 σε 8.093)», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι μελετητές.

Επισημαίνουν δε ότι από τα 11.510 περιστατικά τα 2.378 ήταν περιστατικά επεμβάσεων που διεκπεραιώθηκαν στον ιδιωτικό τομέα (μέσος όρος 77 περιστατικά επεμβάσεων την ημέρα από το σύνολο των ιδιωτικών νοσοκομείων) και 271 περιστατικά επεμβάσεων που διεκπεραιώθηκαν στα δημόσια νοσηλευτήρια (μέσος όρος 9 περιστατικά επεμβάσεων την ημέρα, αυτά ήταν περιστατικά που διεκπεραιώθηκαν κατά τη διάρκεια της υπερωριακής απασχόλησης των δημοσίων ιατρών και της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος).
Μαρίνα Κουμάστα