Οι εκθέσεις με τα τραπεζικά δεδομένα των κατηγορούμενων Μιχάλη Πάντη, Αντώνη Κουρουζίδη, Ανδρέα Λουρουτζιάτη, Γιώργου Κουλλαπή, Νικόλα Κουλλαπή και της εταιρείας N.E.MIDORIACO LTD παρουσιάστηκαν σήμερα στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας από τον λειτουργό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, λογιστή Θεόδωρο Χατζηδημητρίου στο πλαίσιο εκδίκασης της υπόθεσης ΧΥΤΥ Κόσιης – ΧΥΤΑ Πάφου μετά και την απόρριψη σχετικής ένστασης της υπεράσπισης.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις που ετοίμασε ο κ. Χατζηδημητρίου, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο με τη βοήθεια προβολέα (προτζέκτορ), στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε ο μάρτυρας στο πλαίσιο της κυρίως εξέτασης του από τον εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής Νίνο Κέκκο, ο κατηγορούμενος Αντώνης Κουρουζίδης την περίοδο 31/12/2005 – 31/12/2012 διέθετε 47 τραπεζικούς λογαριασμούς και οι καταθέσεις του είχαν αυξηθεί κατά €642.422, ενώ σύμφωνα με τις φορολογικές του δηλώσεις για την εν εν λόγω περίοδο τα εισοδήματα του ανήλθαν στις €377.603.
 
Ο μάρτυρας έκανε επίσης αναφορά σε τρεις ισόποσες καταθέσεις €12.000 σε τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς του κ. Κουρουζίδη ημερομηνίας 13/2/2008 και εξήγησε ότι το συνολικό ποσό των μετρητών που έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς του κ. Κουρουζίδη κατά την υπό εξέταση περίοδο ανέρχεται σε €308.111.
 
Σε ό,τι αφορά τον Ανδρέα Λουρουτζιάτη από τις εκθέσεις προκύπτει ότι οι οφειλές του από 31/12/2011 -31/12/2014 αυξήθηκαν κατά €706.880, ενώ για την ίδια περίοδο τα εισοδήματα του σύμφωνα με τις σχετικές φορολογικές δηλώσεις ανήλθαν σε €323.265. Ο κ. Χατζηδημητρίου πρόσθεσε πως παρά την αύξηση των οφειλών του κ. Λουρουτζιάτη, στους τραπεζικούς λογαριασμούς του παρατηρήθηκαν αρκετές καταθέσεις την εν λόγω περίοδο και πως το σύνολο των καταθέσεων ανήλθε σε €975.525 εκ των οποίων οι €234.720 σε μετρητά.
 
Σε σχέση με τους Γιώργο και Νικόλα Κουλλαπή ο Θεόδωρος Χατζηδημητρίου εξήγησε πως όπως προκύπτει από τις αναλύσεις των τραπεζικών τους δεδομένων οι καταθέσεις τους μεταξύ 31/12/2005 – 31/12/2012 αυξήθηκαν κατά €955.339, ενώ τα εισοδήματα τους που προκύπτουν από φορολογικές δηλώσεις ανέρχονται, για τον Γιώργο Κουλλαπή (2006-2012) σε €359.255 και τον Νικόλα Κουλλαπή (2010-2012) €63.520.
 
Εξήγησε επίσης ότι για τον Νικόλα Κουλλαπή προκύπτει, ως εμβάσματα από λογαριασμούς στην Ελλάδα σε λογαριασμούς στην Κύπρο, συνολικό ποσό €204.000 το οποίο αφορά την περίοδο 27/10/2011 – 11/2/2012. Για τον Νικόλα Κουλλαπή κατατέθηκε επίσης συμπληρωματική έκθεση σε σχέση με δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών του στην Ελλάδα από την οποία προκύπτει σύνολο καταθέσεων σε μετρητά για τα έτη 2006,2007 και 2010 €156.722.
 
Κατά τη σημερινή δικάσιμο ο μάρτυρας αντεξετάστηκε διαδοχικά από τους συνήγορους υπεράσπισης των Αντώνη Κουρουζίδη, Χριστόφορο Δημητρίου και Γιώργου και Νικόλα Κουλλαπή και της εταιρείας Ν.Ε.MIDORIACO LTD, Άθω Κανναουρίδη.
 
Ο συνήγορος υπεράσπισης Χριστόφορος Δημητρίου ρώτησε τον μάρτυρα κατά πόσο στα υπόλοιπα τα οποία παρουσιάζει στις εκθέσεις του έχουν συνυπολογιστεί και οι τόκοι με τον μάρτυρα να απαντά καταφατικά.
 
Ρώτησε επίσης τον μάρτυρα αν γνωρίζει από πού προήλθαν τα χρήματα των τριών ισόποσων καταθέσεων σε μετρητά ύψους €12.000 η κάθε μια στους λογαριασμούς του κ. Κουρουζίδη ημερομηνίας 13/2/2008. Ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν γνωρίζει και πως δεν του παραδόθηκε κάποιο σχετικό αιτιολογικό από τις τράπεζες.
 
Ο συνήγορος υπεράσπισης του Αντώνη Κουρουζίδη αναφέρθηκε στη συνέχεια σε μια πράξη μεταβίβασης οικοπέδου από τον κ. Κουρουζίδη αξίας €170.680 ημερομηνίας 29/10/2010 υποβάλλοντας στον μάρτυρα ότι το ακίνητο είχε αγοραστεί και είχε πληρωθεί στις 12/7/2003 και πως μεταβιβάστηκε το 2010, καθώς υπήρχε σχετικός όρος στη συμφωνία να μεταβιβαστεί με την έκδοση του τίτλου ιδιοκτησίας. Ο μάρτυρας απάντησε ενδεχομένως αυτό να έγινε.
 
Κατά την αντεξέταση του μάρτυρα ο συνήγορος υπεράσπισης των Γιώργου και Νικόλα Κουλλαπή και της εταιρείας N.EMIDORIACO LTD, Άθως Κανναουρίδης υπέδειξε στον μάρτυρα δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ο ένας όψεως και ο άλλος προθεσμίας, στην ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων αναφέροντας του ότι οι εν λόγω λογαριασμοί είναι κοινοί λογαριασμοί του Γιώργου Κουλλαπή και του πατέρα του Νίκου Κουλλαπή ο οποίος απεβίωσε το 2002. Επ’ αυτού παρουσίασε στον μάρτυρα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (πιστοποιητικό θανάτου, αριθμοί ταυτότητας κ.λπ.) και ο μάρτυρας αποδέχτηκε τη θέση σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους των δυο λογαριασμών.
 
Ο κ. Κανναουρίδης αναφέρθηκε ακολούθως σε τρεις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων (οικοπέδων και διαμερίσματος) οι οποίες παρουσιάζονται στην έκθεση υποβάλλοντας τη θέση του ότι τα ακίνητα αυτά αγοράστηκαν το 2004 και καταθέτοντας στο Δικαστήριο ως τεκμήρια προς αναγνώριση τα σχετικά αγοραπωλητήρια και τις αποδείξεις πληρωμής.
 
Ρώτησε στη συνέχεια τον μάρτυρα αν αναζήτησε τις φορολογικές δηλώσεις της Γιολάντας Κουλλαπή με δεδομένο ότι αυτή παρουσιάζεται ως δικαιούχος σε κοινούς λογαριασμούς. Ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά με τον συνήγορο υπεράσπισης να θέτει τη θέση του ότι είναι σημαντικό στοιχείο οι εν λόγω φορολογικές δηλώσεις έτσι ώστε να διαφανεί η συνεισφορά της Γιολάντας Κουλλαπή στους κοινούς λογαριασμούς και να μην καλούνται οι κατηγορούμενοι να δικαιολογούν ποσά που αφορούν ακριβώς τη συνεισφορά της Γιολάντας Κουλλαπή.
 
Στο σημείο αυτό ο Άθως Κανναουρίδης υπέβαλε στον μάρτυρα ότι η έκθεση του είναι ελλιπής με τον μάρτυρα να απαντά ότι η έκθεση του δεν είναι ελλιπής και ότι δείχνει την πραγματική ανάλυση των τραπεζικών δεδομένων των κατηγορούμενων.
 
Στη συνέχεια η υπεράσπιση κατέθεσε στο Δικαστήριο ως τεκμήρια τις φορολογικές καταθέσεις του Νικόλα Κουλλαπή στην Ελλάδα για τα έτη 2006 – 2009.
 
Η αντεξέταση του μάρτυρα από τους συνήγορους υπεράσπισης των Μιχάλη Πάντη και Ανδρέα Λουρουτζιάτη θα συνεχιστεί την Παρασκευή 9 Μαρτίου.
 
Νωρίτερα κατά τη σημερινή δικάσιμο το Δικαστήριο ανακοίνωσε την ενδιάμεση απόφαση του απορρίπτοντας την ένσταση στην κατάθεση των εκθέσεων του κ. Χατζηδημητρίου, που υπέβαλαν οι Μιχάλης Πάντης, Ανδρέας Λουρουτζιάτης, Γιώργος Κουλλαπής, Νικόλας Κουλλαπής και Ν.Ε.MIDORIACO LTD.
 
Στην απόφαση του το Δικαστήριο σημείωσε ότι η μελέτη του μάρτυρα στηρίχθηκε στις καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών που εξασφάλισε η κατηγορούσα Αρχή δυνάμει δικαστικού διατάγματος, η νομιμότητα της έκδοσης του οποίου δεν τελεί υπό αμφισβήτηση και υπέδειξε ότι με αυτά τα δεδομένα, κρίνει ότι μπορεί να επιτραπεί στον μάρτυρα να συμπεριλάβει στις εκθέσεις του τα τραπεζικά δεδομένα που καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο του διατάγματος. Το Δικαστήριο συμφώνησε με τη θέση του εκπροσώπου της κατηγορούσας Αρχής ότι τα δεδομένα της περιόδου Ιανουάριος 2012 – 22 Νοεμβρίου 2012 αφορούν περίοδο πριν από την κατ’ ισχυρισμό διάπραξη των αδικημάτων από τον κατηγορούμενο Ανδρέα Λουρουτζιάτη όπως και η μεταγενέστερη περίοδος, είναι δυνατό να καταστούν σχετικά με την υπόθεση προκειμένου να καταδειχθεί το ύψος και η φύση των καταθέσεων και εμβασμάτων κατά τις υπό αναφορά περιόδους σε σύγκριση ή σε αντιδιαστολή με τις επίδικες περιόδους.
 
Σε ό,τι αφορά την εισήγηση της υπεράσπισης για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του κατηγορούμενου Ανδρέα Λουρουτζιάτη, το Δικαστήριο αρκέστηκε στο να υποδείξει ότι η αποκάλυψη των τραπεζικών δεδομένων του κατηγορούμενου στηρίχθηκε σε νομίμως εκδοθέν διάταγμα δικαστηρίου και συνεπώς δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
 
Ως εκ των πιο πάνω το Δικαστήριο έκρινε ότι ο λόγος ένστασης που αφορά τη σχετικότητα της μαρτυρίας δεν ευσταθεί.
 
Αβάσιμο έκρινε το Δικαστήριο και τον λόγο ένστασης σε σχέση με το δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησης των κατηγορουμένων, συμφωνώντας με τη θέση της κατηγορούσας Αρχής ότι οι καταστάσεις λογαριασμών παραλήφθηκαν νόμιμα από τις τράπεζες με βάση διάταγμα δικαστηρίου.
 
Από τη στιγμή που δεν έχει αμφισβητηθεί η νομιμότητα εξασφάλισης αυτών των τραπεζικών δεδομένων και δεν έχει προσβληθεί το σχετικό διάταγμα δεν μπορεί να εγείρεται ένσταση ότι τα δεδομένα αυτά ή οποιοδήποτε μέρος τους έχουν ληφθεί κατά παράβαση του δικαιώματος της μη αυτοενοχοποίησης των κατηγορούμενων.
 
Το δικαίωμα αυτό με βάση τη νομολογία δεν επεκτείνεται σε πραγματική μαρτυρία όπως είναι τα τραπεζικά δεδομένα. Το δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησης περιορίζεται στην προφορική μαρτυρία. Πολύ δε περισσότερο όταν η μαρτυρία δεν προέρχεται από τον ίδιο τον κατηγορούμενο αλλά από τρίτο πρόσωπο όπως στην προκειμένη περίπτωση τα τραπεζικά ιδρύματα.
 
Το Δικαστήριο έκρινε συνεπώς πως η κατάθεση των εκθέσεων που ετοίμασε ο μάρτυρας με βάση τα τραπεζικά δεδομένα δεν παραβιάζει το δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησης των κατηγορουμένων.
 
Σε ό,τι αφορά τέλος το θέμα κατάχρησης που έθεσε ο συνήγορος υπεράσπισης των Γιώργου και Νικόλα Κουλλαπή και της εταιρείας N.E.MIDORIACO LTD, επειδή οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι κοινοί, το Δικαστήριο υπέδειξε ότι αδυνατεί να αντιληφθεί γιατί συνιστά κατάχρηση η παρουσίαση δεδομένων κοινού τραπεζικού λογαριασμού τα οποία εξασφαλίστηκαν με βάση διάταγμα δικαστηρίου. Επίσης υπέδειξε πως δεν αποτελεί κώλυμα για την παρουσίαση των σχετικών τραπεζικών δεδομένων το γεγονός ότι δεν προσδιορίζεται το ποσοστό συνεισφοράς των δικαιούχων του κοινού λογαριασμού.