641,5 εκατ. ευρώ χορηγίες και κατά χάριν δωρεές.

Οι χορηγίες και κατά χάριν δωρεές που παραχώρησε το κράτος προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα το 2017, ανήλθαν συνολικά στα 641,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου. Τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα παραχωρήθηκαν μέσω των Υπουργείων Παιδείας (267,3 εκατ. ευρώ) και Εσωτερικών (134,1 εκατ. ευρώ). Επίσης οι συνεισφορές της Κύπρου προς διεθνείς οργανισμούς/συνδέσμους/ιδρύματα κ.τ.λ., ανήλθε συνολικά στα 9,8 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου περιλαμβάνουν όλες τις πληρωμές πέραν των 5 χιλιάδων ευρώ που παραχωρήθηκαν μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2017 υπό μορφή χορηγίας ή κατά χάριν δωρεάς, με εξαίρεση κάποιες δαπάνες που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ποσοστό πέραν του 40% των πιο πάνω χρημάτων παραχωρήθηκαν μέσω του Υπουργείου Παιδείας (267,3 εκατ. ευρώ από τα 641,5 εκατ. ευρώ).

Το μεγαλύτερο κονδύλι πήγε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο έλαβε 116,2 εκατ. ευρώ. Μικρότερα ποσά πήραν και τα άλλα δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το ΤΕΠΑΚ 34,8 εκατ. ευρώ και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο 6,8 εκατ. ευρώ. Επίσης ξεχωρίζει η χορηγία προς τον ΚΟΑ, ύψους 28 εκατ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του οποίου παραχωρήθηκαν χορηγίες και κατά χάριν δωρεές συνολικού ύψους 134,1 εκατ. ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία αφορά κονδύλια που παραχωρήθηκαν προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επίσης η χορηγία προς το ΡΙΚ ανήλθε στα 26,5 εκατ. ευρώ, προς το ΚΥΠΕ 1,8 εκατ. ευρώ και για στήριξη του Τύπου 278,5 χιλ. ευρώ.

 

«Ιερές» χορηγίες έναντι επιστροφής ΦΠΑ

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του οποίου παραχωρήθηκαν 100,1 εκατ. ευρώ. Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση είναι οι χορηγίες έναντι επιστροφής ΦΠΑ, που ανήλθαν στα 3,1 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αφορά στην Εκκλησία. Σημειώνεται ότι πέραν από την επιστροφή ΦΠΑ για ανέγερση ή ανακαίνιση ιερών ναών, παραχωρήθηκαν επίσης χορηγίες προς διάφορες εκκλησιαστικές επιτροπές.

Ακόμη παραχωρήθηκαν χορηγίες ύψους 300,3 χιλ. ευρώ για διαγραφή φορολογικών υποχρεώσεων του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της εκκλησιαστικής επιτροπής του Ιερού Ναού Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Στην 4η θέση με τις υψηλότερες δαπάνες για χορηγίες και κατά χάριν δωρεές βρίσκεται το Υπουργείο Μεταφορών, μέσω του οποίου παραχωρήθηκαν 59,3 εκατ. ευρώ. Στα αξιοσημείωτα είναι η χορηγία προς την Αρχή Λιμένων, ύψους 9,2 εκατ. ευρώ. Η χορηγία αφορά το ενοίκιο το οποίο καταβάλλει το κράτος προς την Αρχή, για το χώρο όπου δραστηριοποιούνται οι ιδιώτες επενδυτές στο λιμάνι Λεμεσού.

Σημειώνεται ότι πριν τις ιδιωτικοποιήσεις η Αρχή Λιμένων ήταν κερδοφόρα και κατέβαλλε μάλιστα μέρισμα αρκετών χιλιάδων ευρώ κάθε χρόνο στο κράτος.

Επίσης οι χορηγίες για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές ανήλθαν στα 45,4 εκατ. ευρώ. Ακόμη το Υπουργείο Μεταφορών κατέβαλε τις περισσότερες συνεισφορές σε διεθνείς οργανισμούς/συνδέσμους/ιδρύματα, αφού πλήρωσε 4,3 εκ. ευρώ.

Μέσω του Υπουργείου Υγείας καταβλήθηκαν χορηγίες και κατά χάριν δωρεές ύψους 23 εκατ. ευρώ, μέσω Ανεξάρτητων Υπηρεσιών (Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Γενικό Λογιστήριο) 26,2 εκ. ευρώ και για τις συνταγματικές εξουσίες (Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, Βουλή, Δικαστική Υπηρεσία) 10,2 εκ. ευρώ (το ποσό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χορηγία προς τα κόμματα). Επίσης καταβλήθηκαν μέσω του Υπουργείου Εργασίας 9,1 εκ. ευρώ, του Υπουργείου Ενέργειας 6,8 εκατ. ευρώ, του Υπουργείου Γεωργίας 5 εκατ. ευρώ, του Υπουργείου Άμυνας 98,7 χιλ. ευρώ, της Νομικής Υπηρεσίας 156,4 χιλ. ευρώ, του Υπουργείου Δικαιοσύνης 23,4 χιλ. ευρώ και της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών €18,1 χιλ.

 

45,5 εκατ. ευρώ για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές

 

Οι χορηγίες που παραχωρήθηκαν το 2017 για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές ανήλθαν στα 45,5 εκατ. ευρώ. Οι δημόσιες επιβατικές μεταφορές βρέθηκαν αρκετές φορές στο επίκεντρο συζητήσεων ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, αφού ο Γενικός Εκλεκτής εκτιμά ότι υπήρξαν υπερπληρωμές εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το Υπουργείο Μεταφορών βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τους ανάδοχους, οι οποίες συχνά δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα με συνέπεια να δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, το 2017 οι πονηριές προς τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές ανήλθαν στα 45,5 εκατ. ευρώ.

 

Το μεγαλύτερο μέρος κατέληξε στον Οργανισμό Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας ΟΣΕΛ (15,3 εκατ. ευρώ), ενώ ακολούθησαν η Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού ΕΜΕΛ (13 εκατ. ευρώ), τα Λεωφορεία Λάρνακας Ζήνωνας Λτδ (5 εκατ. ευρώ) και η Μ.Ε. Επαρχίας Αμμοχώστου Λτδ (5 εκατ. ευρώ). Χορηγίες δόθηκαν επίσης στην Grupo Mecanica Del Vuelo Sistemas Sa (2,3 εκατ. ευρώ), τη Λ.Λ.Λ.Α. Υπεραστικά Λεωφορεία Λτδ (2 εκατ. ευρώ), τον Οργανισμό Συγκοινωνιών Πάφου Ο.ΣΥ.ΠΑ.ΛΤΔ (1,8 εκατ. ευρώ), την Hellenic Petroleum Cyprus Ltd (484,7 χιλ. ευρώ), την Petrolina Holdings Public Ltd (421,7 χιλ. ευρώ), την Brainbox Technology Cyprus LTD (32,2 χιλ. ευρώ), την Tredit SA (30 χιλ. ευρώ) και την Info Trip SA (19,5 χιλ. ευρώ).

 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου