Ο ΚΟΤ προειδοποίησε το ΥΠΕΣ ότι εγείρονται ζητήματα ασφάλειας και υγείας

Χωρίς άδεια λειτουργίας είναι 170 ξενοδοχεία και 1.288 κέντρα αναψυχής, σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Μάλιστα στην έκθεση καταγράφεται ότι ο ΚΟΤ προειδοποίησε γραπτώς εδώ και ένα χρόνο τον Υπουργό Εσωτερικών «ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό, αφού πέραν της νομιμότητας του κτιρίου άπτονται και ζητήματα ασφάλειας και υγείας των επισκεπτών και προσωπικού των μονάδων αφού οι παράνομες κτιριακές τροποποιήσεις επηρεάζουν θέματα πυροπροστασίας, υγειονομικά θέματα, θέματα αδειοδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών κ.λπ., ζητώντας όπως το θέμα τεθεί ενώπιον όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών».

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή στις 31 Δεκεμβρίου 2016 υπήρχαν 233 ξενοδοχεία και 3.570 κέντρα αναψυχής, ενώ λόγω της μη ικανοποίησης των προϋποθέσεων της σχετικής νομοθεσίας, οι άδειες λειτουργίας είχαν ανανεωθεί μόνο για 63 ξενοδοχεία και 2.282 κέντρα αναψυχής, δηλαδή ποσοστό 27% και 64%, αντίστοιχα. Συνεπώς, προστίθεται, «ποσοστό 73% και 36% των ξενοδοχείων και των κέντρων αναψυχής, αντίστοιχα, λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους σε θέματα ασφάλειας και υγείας τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές».

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι «από τα 26 ξενοδοχεία πέντε αστέρων και τα 57 ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων που λειτουργούν σήμερα, μόνο έξι ξενοδοχεία 5 αστέρων και δώδεκα ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων έχουν εκδώσει άδεια λειτουργίας για το έτος 2016, ενώ δεκαεννέα ξενοδοχεία πέντε αστέρων και 43 ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων λειτουργούν από το 2009 (έτος εισαγωγής του προγράμματος Navision και καταγραφής των αδειών) χωρίς άδεια λειτουργίας».

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην παρακολούθηση και στη λήψη έγκαιρων και αποτελεσματικών μέτρων για την είσπραξη των οφειλομένων, με αποτέλεσμα σημαντικά ποσά να παραμένουν ανείσπρακτα και η είσπραξή τους, με την πάροδο του χρόνου, να καθίσταται δύσκολη ή/και αδύνατη.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2016, εκκρεμούσε η είσπραξη ποσού ύψους 616.487 ευρώ που αφορά στο τέλος 3% επί των χρεώσεων/εισπράξεων των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Κέντρων Αναψυχής, που καταργήθηκε από το 2006. Σημειώνεται ακόμη ότι οι ανείσπρακτες άδειες λειτουργίας πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 ανέρχονταν σε 37.417 ευρώ, και οι ανείσπρακτες άδειες λειτουργίας ξενοδοχείων, κέντρων αναψυχής, τουριστικών γραφείων και ξεναγών για την περίοδο 2009 έως 2014 ανέρχονταν σε 138.270 ευρώ. Λοΐζου: «Πήραμε αποφάσεις που έλυσαν διαχρονικά προβλήματα» Κληθείς να σχολιάσει την έκθεση ο πρόεδρος του ΚΟΤ Άγγελος Λοΐζου ανέφερε ότι το υφιστάμενο ΔΣ έχει λάβει αποφάσεις οι οποίες έλυσαν διαχρονικά προβλήματα του Οργανισμού.

Σημείωσε επίσης ότι το παρόν ΔΣ έχει ενδυναμώσει την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, και έχει πραγματοποιήσει αρκετές έρευνες. Σημειώνεται ότι η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή είναι μικρότερη σε έκταση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια ενώ σε πολλά σημεία καταγράφονται σημάδια βελτίωσης.

Μάλιστα αναφέρεται ότι ο ΚΟΤ έχει ζητήσει από το Υπ. Εμπορίου τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας εναντίον της Ανώτερης Λογίστριας του Οργανισμού για θέματα που αφορούν το παρελθόν, ενώ καταχώρησε αγωγή στο δικαστήριο ύψους 91.391 ευρώ εναντίον του τέως υπεύθυνου του γραφείου στο Άμστερνταμ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου