Εξαντλείται η υπομονή τους

Η βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας των έκτακτων δασκάλων (συμβασιούχοι, αορίστου χρόνου), καθώς και η διασφάλιση των αντικαταστατών και ο καθορισμός των αντίστοιχων δικαιωμάτων και ωφελημάτων τους σε σχέση με τους υπόλοιπους έτσι ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία εκπαιδευτικών πολλών ταχυτήτων περιλαμβάνονται μέσα στο διεκδικητικό πλαίσιο της ΠΟΕΔ για την επόμενη τριετία.

Ωστόσο την ίδια ώρα φαίνεται ότι εξαντλείται η υπομονή που έχουν δείξει οι άνθρωποι αυτοί μετά και τη συνάντηση που είχαν με εκπροσώπους της κυβέρνησης στις αρχές του Γενάρη στο Προεδρικό, αφού τίποτα από όσα τους είχαν λεχθεί δεν είναι σίγουρο ότι θα εφαρμοστεί στην πράξη.

Ενδεικτικό το γεγονός ότι ενώ οι κυβερνώντες θυματοποίησαν με αποφάσεις τους εκατοντάδες εκπαιδευτικούς εδώ και πέντε χρόνια, τους θυμήθηκαν ξαφνικά λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Αντικαταστατών και Συμβασιούχων Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης αναμένει όλοι οι επηρεαζόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει ή αναμένεται να συμπληρώσουν τους 30 μήνες προϋπηρεσίας με συμβάσεις και αντικαταστάσεις όπως αναγνωριστούν ως Αορίστου Χρόνου Έκτακτοι Εκπαιδευτικοί.

Μάλιστα γι’ αυτό είχαν λάβει τη διαβεβαίωση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας πως θα ζητούντο εκ νέου από τη Νομική Υπηρεσία, τρόποι για τη διασφάλιση των εκπαιδευτικών που έχουν 30 μήνες υπηρεσία με συμβάσεις και αντικαταστάσεις και 30 μήνες υπηρεσία με αντικαταστάσεις. Παράλληλα αναμένεται και δικαστική διαδικασία που θα λάβει χώρα στις 8 Φεβρουαρίου για το θέμα του αορίστου χρόνου. Επίσης ζητούμενο για τους επηρεαζόμενους αποτελεί το γεγονός ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν πρέπει να χάσει το παρόν εργασιακό του καθεστώς τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Να αναφέρουμε ακόμη πως σε ό,τι αφορά την ΠΟΕΔ έχει θέσει στους στόχους της και την ανατροπή του καθεστώτος εργοδότησης με αγορά υπηρεσιών στα ΠΟΣ, ΕΟΣ, ΔΡΑΣΕ και ΟΑΠ.

Ελένη Κωνσταντίνου