Νέα διαμαρτυρία προγραμματίζει για το Σάββατο, 18 Μαΐου 2019, στις 2:00 μ.μ. η Ομάδα Πρωτοβουλίας Πυργών – Κόρνου και η ομάδα Φίλοι της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου.

Στη διαμαρτυρία θα γίνει μεταφορά ξύλινου Τίμιου Σταυρού ύψους 6 μέτρων και ύψωσή του στον χώρο που εδώ και δύο μήνες έχει στηθεί «αντίσκηνο αγώνα» μέσα στο δάσος Σταυροβουνίου, απέναντι από την κρατική γη στην οποία η εταιρεία Σκύρα Λίμα Λτδ επιθυμεί να εγκαταστήσει το εργοστάσιο ασφαλτικού σκυροδέματος.

Της πομπής θα προπορεύονται μέλη του Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης με τύμπανα. Ο Τίμιος Σταυρός θα υψωθεί και θα τοποθετηθεί μόνιμα μπροστά στο αντίσκηνο. Στη συνέχεια θα δημιουργηθούν ανθρώπινες αλυσίδες στην είσοδο του λατομείου καθώς και στον δρόμο που οδηγεί προς το Σταυροβούνι (θα αποκοπεί για 30 λεπτά περίπου).

Τέλος, εκπρόσωποι των κομμάτων θα φυτέψουν συμβολικά από ένα δέντρο που θα φέρει το όνομα της παράταξής τους. Έχουν προσκληθεί να φυτέψουν το δικό τους δέντρο όλα τα κόμματα, το οποίο και θα υπάρχει εκεί ανεξάρτητα από την έλευση ή όχι αντιπροσώπων ενός κόμματος.

Επιπρόσθετα, τόσο οι μοναχοί της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου όσο και η Ομάδα Πρωτοβουλίας εκπροσωπούνται πλέον από δύο νομικούς συμβούλους, ώστε να ληφθούν όλα τα νομικά μέτρα εναντίον της πολεοδομικής άδειας που εκδόθηκε, τόσο σε επίπεδο Κύπρου όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκμίσθωση χωρίς πρόσβαση

Η ασφαλτική μονάδα για την οποία εξασφαλίστηκε πολεοδομική άδεια, παρά την απουσία εισόδων-εξόδων στον χώρο όπου προγραμματίζεται, θα εγκατασταθεί σε εκμισθωμένο κρατικό τεμάχιο εντός της Λατομικής Ζώνης ΛΖ, στην Κοινότητα Πυργών. Όπως αναφέρεται στην απαντητική επιστολή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, στην ένσταση που κατέθεσε ο δικηγόρος των μοναχών υπογραμμίζεται ότι η Εταιρεία θα πρέπει να διαμορφώσει κατάλληλα εισόδους/ εξόδους και η πρόσβαση θα πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά διαμέσου του εκμισθωμένου κρατικού τεμαχίου ή και του χώρου στον οποίο δόθηκε προνόμιο λατομείου.

Μέχρι πρότινος η πρόσβαση προς το συγκεκριμένο τεμάχιο διασφαλιζόταν αποκλειστικά διά μέσου τεμαχίων της Μονής Σταυροβουνίου, τα οποία υπενοικιάζονταν στην εταιρεία.

Παρόλα αυτά, η πρόσβαση δεν υφίσταται πλέον από τις 31 Δεκεμβρίου 2018, όταν το ενοικιαστήριο έγγραφο έληξε.

Κατ’ επέκταση η εταιρεία δεν διαθέτει οποιαδήποτε νόμιμη είσοδο-έξοδο τους τελευταίους σχεδόν πέντε μήνες, όχι μόνο για την ασφαλτική μονάδα, αλλά ούτε και για την υφιστάμενη Μονάδα Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων.

 Άννα Μισιαούλη