Χωρίς πρωτόκολλο για διαχείριση των καταγγελιών εξαφανίσεων επιχειρεί η Αστυνοµία, σύµφωνα µε τον Αρχηγό της Αστυνοµίας, Κύπρο Μιχαηλίδη.

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε αυτή τη… λεπτοµέρεια χθες ενώπιον των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Νοµικών και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αφήνοντας εµβρόντητους τους βουλευτές, ιδιαίτερα µετά από καταγγελίες µέλους της κοινότητας των Φιλιππινέζων ότι 5 οικιακές βοηθοί τον µήνα υπόκεινται σε σεξουαλική παρενόχληση, την οποία δεν καταγγέλλουν είτε από φόβο να µη χάσουν τη δουλειά τους είτε επειδή δεν πιστεύουν ότι η Αστυνοµία θα διερευνήσει το παράπονό τους κατά τρόπο που θα τύχουν προστασίας ως θύµατα.

Κατά τα άλλα, γίνεται λόγος για «ενδεχόµενα» λάθη και παραλείψεις από πλευράς της Αστυνοµίας, ενώ ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, Ιωνάς Νικολάου, επιχείρησε να ρίξει της ευθύνες στην κοινωνία κατά τη δήλωση της παραίτησής του.
Να ένα πρώτο βήµα που θα µπορούσε να είχε γίνει, αλλά δεν έγινε ποτέ.

Τσουνάµι