Χωρίς πρωτόκολλο για διαχείριση των καταγγελιών εξαφανίσεων επιχειρεί η Αστυνοµία, σύµφωνα µε τον Αρχηγό της Αστυνοµίας, Κύπρο Μιχαηλίδη.

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε αυτή τη… λεπτοµέρεια χθες ενώπιον των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Νοµικών και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αφήνοντας εµβρόντητους τους βουλευτές, ιδιαίτερα µετά από καταγγελίες µέλους της κοινότητας των Φιλιππινέζων ότι 5 οικιακές βοηθοί τον µήνα υπόκεινται σε σεξουαλική παρενόχληση, την οποία δεν καταγγέλλουν είτε από φόβο να µη χάσουν τη δουλειά τους είτε επειδή δεν πιστεύουν ότι η Αστυνοµία θα διερευνήσει το παράπονό τους κατά τρόπο που θα τύχουν προστασίας ως θύµατα.

Κατά τα άλλα, γίνεται λόγος για «ενδεχόµενα» λάθη και παραλείψεις από πλευράς της Αστυνοµίας, ενώ ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, Ιωνάς Νικολάου, επιχείρησε να ρίξει της ευθύνες στην κοινωνία κατά τη δήλωση της παραίτησής του.
Να ένα πρώτο βήµα που θα µπορούσε να είχε γίνει, αλλά δεν έγινε ποτέ.

Τσουνάµι

Μας έχεις Like στο Facebook ;