Περισσότερα από τα μισά μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες δεν βρίσκονται κάτω από σχέδιο αναδιάρθρωσης και ως εκ τούτου κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα, τον Δεκέμβριο του 2018 τα ΜΕΔ στις τράπεζες ανήλθαν στα 10,28 δισ. ευρώ, από τα οποία μόνο τα 4,62 δισ. ευρώ (ποσοστό 45%) καλύπτονται από σχέδιο αναδιάρθρωσης. Τα υπόλοιπα 5,66 δισ. ευρώ δεν καλύπτονται από κανένα σχέδιο και ως εκ τούτου κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση. Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δίνουν αβέρτα ακίνητα στις τράπεζες, ώστε να γλιτώσουν την εκποίηση της οικογενειακής και της επαγγελματικής τους στέγης. Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο το σύνολο των δανείων μειώθηκε κατά 1,04 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (από 34,93 δισ. ευρώ σε 33,89 δισ. ευρώ), ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 833,7 εκατ. ευρώ (από 11,11 δισ. ευρώ σε 10,28 δισ. ευρώ).

Δηλαδή η μείωση στο σύνολο των δανείων ήταν μεγαλύτερη από τη μείωση των ΜΕΔ, κάτι το οποίο δείχνει ότι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε περισσότερο είναι αυτό της ανταλλαγής ακινήτων. Εξάλλου, τα δάνεια υπό αναδιάρθρωση μειώθηκαν περαιτέρω στα 6,66 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 7,11 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και 11,82 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

Μεγαλύτερο το βουνό για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σημειώνεται ότι το βουνό για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερο, αφού εκτός από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία βρίσκονται στις τράπεζες (10,28 δισ. ευρώ), έχουν να αποπληρώσουν και τα δάνεια τα οποία μεταφέρθηκαν εκτός του τραπεζικού συστήματα και τα οποία ανέρχονται στα 10 δισ. ευρώ περίπου (7 δισ. ευρώ στην ΚΕΔΙΠΕΣ και 3 δισ. ευρώ που πουλήθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου).

Νοικοκυριά

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στα εγχώρια νοικοκυριά το σύνολο των δανείων μειώθηκε τον Δεκέμβριο κατά 237,3 εκατ. ευρώ (από 13,96 δισ. ευρώ σε 13,72 δισ. ευρώ), ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 181,1 εκατ. ευρώ (από 5,35 δισ. ευρώ σε 5,17 δισ. ευρώ). Επίσης τα δάνεια υπό αναδιάρθρωση μειώθηκαν κατά 91,3 εκατ. ευρώ (από 3,41 δισ. ευρώ σε 3,32 δισ. ευρώ). Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία δεν καλύπτονται από σχέδιο αναδιάρθρωσης και κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση, ανέρχονται στα 2,82 δισ. ευρώ

Επιχειρήσεις

Επίσης, στις εγχώριες επιχειρήσεις το σύνολο των δανείων μειώθηκε κατά 543,1 εκατ. ευρώ (από 14,90 δισ. ευρώ σε 14,35 δισ. ευρώ), ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 604,4 εκατ. ευρώ (από 5,38 δισ. ευρώ σε 4,78 δισ. ευρώ). Ακόμη, τα δάνεια υπό αναδιάρθρωση μειώθηκαν κατά 361,8 εκατ. ευρώ (από 3,41 δισ. ευρώ σε 3,05 δισ. ευρώ). Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία δεν καλύπτονται από σχέδιο και κινδυνεύουν με εκποίηση, ανέρχονται στα 2,70 δισ. ευρώ. Η ΚΤ επισημαίνει ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2014-2018) τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες μειώθηκαν κατά 17 δισ. ευρώ. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, παραμένει μεγάλος όγκος, ενώ και το ποσοστό των ΜΕΔ (30,3%) είναι πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (3,6%).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου