Στις 19:20 τοπική ώρα ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το ΠΔΠ 2021 -2027, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Oι 27 ξαναμπήκαν στην αίθουσα της ολομέλειας στις 19:00 τοπική ώρα μετά από 23 ώρες διακοπής για διμερείς και πολυμερείς επαφές. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή δεν κατέστη δυνατή μια συμφωνία.