Χώροι πρασίνου μετατρέπονται παράνομα σε χώρους στάθμευσηςΧώροι πρασίνου μετατρέπονται παράνομα σε χώρους στάθμευσης

Συχνά εντοπίζονται περιπτώσεις πολιτών που εκμεταλλεύονται παράνομα χώρους πρασίνου και χαλίτικα τεμάχια μετατρέποντάς τους σε χώρους στάθμευσης λόγω κενών στη νομοθεσία. Το φαινόμενο αυτό το οποίο είναι σε γνώση του Υπουργείου Εσωτερικών αναμένεται να ρυθμιστεί μέσω του νέου νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου σημειώνει πως έχει γίνει δέκτης παραπόνων από πολίτες αναφορικά με την εκμετάλλευση χώρων πρασίνου και άλλων χαλίτικων τεμαχίων γης. Για παράδειγμα, σε οικιστικές περιοχές πολλοί κάτοικοι εκμεταλλεύονται παράνομα χώρους πρασίνου που γειτνιάζουν με τις κατοικίες τους, έτσι ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή για τη διαδικασία διαχείρισης των χώρων πρασίνου και άλλων χαλίτικων τεμαχίων γης. Όπως προκύπτει, το πρόβλημα αναγνωρίζεται αφού εντοπίζονται συχνά τέτοιες περιπτώσεις.

Παρά το γεγονός ότι οι δημόσιοι χώροι πρασίνου ανήκουν στο κράτος η συντήρηση και γενικά η διαχείρισή τους διενεργείται από την οικεία Τοπική Αρχή, δήμο ή κοινότητα, στη βάση των σχετικών νομοθεσιών. Στις περιπτώσεις κυβερνητικών οικισμών και Συνοικισμών Αυτοστέγασης, εφόσον έχουν εκδοθεί τίτλοι ιδιοκτησίας και οι οικιστικές μονάδες ανήκουν στους δικαιούχους πρόσφυγες, η συντήρηση των χώρων αυτών εμπίπτει στις αρμοδιότητες των οικείων Τοπικών Αρχών.

Εντούτοις, παρουσιάζονται κενά στις σχετικές νομοθεσίες και δεν παρέχουν αποτελεσματικά μέσα για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αναφύονται κατά καιρούς. Πιο συγκεκριμένα, στις ανωτέρω νομοθεσίες δεν καθορίζεται τι είναι “ανοικτός δημόσιος χώρος/δημόσιος χώρος πρασίνου”, ποιες είναι οι επιτρεπόμενες χρήσεις του, ποιο είναι το καθεστώς διαχείρισής του, ποιες πράξεις συνιστούν παρανομία ή οχληρία σε σχέση με τον εν λόγω χώρο και ποια τα μέτρα που μπορεί να λάβει ο διαχειριστής για άρση οποιασδήποτε παρανομίας/οχληρίας.

Ελένη Κωνσταντίνου